Today

     สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 วันนี้ผมมีพระวจนะของพระเจ้ามากฝากครับ :)

พระธรรมสดุดี บทที่ 32 ข้อ 1 - 2
บุคคลผู้ซึ่งได้รับการอภัยการละเมิดแล้วก็เป็นสุข คือผู้ทรงกลบเกลื่อนบาปให้นั้น
บุคคลซึ่งพระเจ้ามิได้ทรงถือโทษก็เป็นสุข คือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในใจของเขา

   อ่านแล้วก็รู้ว่าใครที่จะมีความสุขได้บ้าง หนึ่งก็คือคนที่พระเจ้าได้ทรงอภัยความผิดบาปให้แล้ว สองก็คือคนที่ไม่มีความหลอกลวงในใจพระเจ้าก็ไม่ทรงถือโทษ แล้วผมและพี่น้อง เพื่อนๆ ทุกคนเป็นคนแบบใดแบบหนึ่งที่จะมีความสุขตามพระวจนะหรือไม่ครับ :)

   สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เร็วจังเลยครับ ขึ้นอาทิตย์ที่สองของเดือนใหม่อีกแล้วครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนผมได้รับลังไม้จำนวนหลายสิบใบจากโบสถ์แห่งนึงแถวพระประแดงครับ พี่เค้าให้ยืมมาตกแต่งในงานวันคริสตมาสครับ วันนั้นเป็นวันเสาร์ผมไปกับอาเจ็กสองคน พอไปถึงโบสถ์ซึ่งใช้บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเป็นสถานที่ประชุมนมัสการครับ ก็พบว่ามีเด็กๆน่าจะระดับประถมหลายคนมากในโบสถ์ เด็กๆเหล่านี้เป็นเด็กในชุมชนมาเรียนพิเศษที่โบสถ์โดยมีลูกๆของครอบครัวพี่ที่เปิดโบสถ์นี้คอยดูแล และก็มีอาสาสมัครจากองค์กรคริสเตียนช่วยดูแลครับ ทุกคนใจดีกับเด็กๆและก็กับผมกับอาเจ็กมากครับ ผมคิดว่าความรักของสมาชิกในโบสถ์นี้ที่มีต่อพระเจ้า และมีต่อคนในชุมชนทำให้คนในชุมชนยินดีที่จะนำเด็กๆมาให้ที่โบสถ์ดูแลครับ ตอนเย็นเมื่อเด็กๆกลับบ้านเค้าก็แจกขนมและนมกล่องให้กลับไปทานที่บ้านด้วยครับ และทั้งผู้ให้และผู้รับทุกคนต่างมีความสุขในพระเจ้าครับ ทุกอย่างที่ทางโบสถ์ทำให้ชุมชนไม่่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลย ด้วยความเชื่อพระเจ้าทรงเลี้ยงดูครับ :) ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสำหรับคริสตจักรแห่งนี้ ให้งานประกาศพระกิติคุณจะเกิดผลมากมายครับ :)

พระธรรมมาระโก บทที่ 13 ข้อ 10
ข่าวประเสริฐจะต้องประกาศทั่วประชาชาติทั้งปวงก่อน

   สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ผมได้เตรียมงานตกแต่งในวันประกาศวันคริสตมาสครับ ปีนี้ค่อนข้างหนักใจในเรื่องงานตกแต่ง ผมกังวลเรื่องว่าจะมีคนมาช่วยทำกี่คน และงานที่ได้รับมาก็ดูเหมือนจะใหญ่กว่าทีจะทำกันเองได้ วัสดุอุปกรณ์ก็ไม่รู้ว่าจะหาจากไหนได้เพียงพอครับ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมที่ปรึกษา จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มมาให้เรื่อยๆเลยครับ วันก่อนอาเจ็กเอากระดาษมาให้ และก็ช่วยแนะนำวิธีการต่างๆด้วยครับ เพื่อนที่ทำงานช่วยกันเก็บห่อของขนมมาให้ และวันนี้น้องก็เอากระดาษสีน้ำตาลจากโรงงานของพี่มาให้อีกครับ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆอย่างครับ และขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสำหรับทุกคนที่มีส่วนช่วยกันนะครับ :)

พระธรรม 1 เปโตร บทที่ 5 ข้อ 7
จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

   สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 วันนี้ผมนำพระธรรมยอห์นตอนที่พวกยิวปฏิเสธพระเยซูมาฝากครับ พระเยซูทรงตรัสกับคนยิวเหล่านั้นว่าดังนี้ครับ

พระธรรมยอห์น บทที่ 10 ข้อ 37-38
ถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเรา ก็อย่าวางใจในเราเลย
แต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้น แม้ว่าท่านมิได้วางใจในเรา ก็จงวางใจเพราะพระราชกิจนั้นเถิด เพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเรา และเราอยู่ในพระบิดา

   พอผมอ่านข้อก่อนหน้านี้ที่คนยิวปฏิเสธพระเยซูว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผมก็มาคิดว่าคนเราก็แปลกดี ถึงพระบิดาซึ่งเป็นพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นก็ยังมีคนไม่เชื่อและปฏิเสธ และพระเยซูคริสต์ที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ให้เราเห็นก็ยังอุตส่าห์ไม่เชื่อว่าพระองค์มาจากพระเจ้าอีกครับ :)
   แต่สิ่งที่พระเยซูตรัสตอบคนที่ไม่เชื่อนั้นน่าคิดนะครับ พระเยซูบอกว่าถ้าพระองค์ไม่ทำงานของพระบิดาก็อย่าวางใจในพระองค์เลย ถ้าทรงทำงานของพระบิดา แม้ว่าเราไม่เชื่อวางใจในพระองค์ ก็ให้วางในเพราะงานนั้น ถ้าเราคิดถึงตอนนี้จะเห็นว่าถ้าพระเยซูไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้าจริง พระองค์อาจจะไม่ต้องมาลำบากในโลกนี้เพื่อช่วยมนุษย์ และงานของพระเจ้านั้นก็คือการตายเพื่อไถ่มนุษย์ออกจากความบาป ถ้าพระเยซูทรงหลอกลวงอ้างว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า ก็ไม่จำเป็นจำต้องทำงานชิ้นนี้จนสำเร็จ แต่ขอบคุณพระเจ้าเราเห็นว่าพระองค์ทรงยอมกระทำงานของพระเจ้าชิ้นนี้จริงๆครับ และสิ่งนี้ก็สะท้อนภาพของคริสเตียนด้วยครับ ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนของพระเจ้า และเราก็ทำงานต่างๆที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ถึงคนภายนอกไม่เชื่อว่าเราเป็นคนของพระเจ้า แต่สิ่งที่แสดงออกมาให้เค้าเห็นจะทำให้เค้าเชื่อได้เช่นกันครับ :)

   สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้นั่งกินข้าวกับน้องที่แผนกคนนึงครับ ได้พูดคุยเรื่องต่างๆ น้องเค้าเล่าว่าคุณยายเป็นคริสเตียน ท่านอายุมากแล้วเก้าสิบกว่าแล้ว และเป็นโรคอัลไซเมอร์ครับ คุณยายพูดคุยอะไรไม่รู้เรื่องแล้วและจำใครก็ไม่ค่อยได้ครับ น้องเล่าว่าเค้ารู้สึกประทับใจคริสเตียน ที่โบสถ์ที่คุยยายไปประจำพอทราบเรื่องว่าคุณยายไปโบสถ์ไม่ไหวแล้ว อาจารย์ที่โบสถ์ หรือ บาทหลวงก็ไม่ทราบ (คุณยายไม่ได้เล่าให้ฟังว่าเป็นคริสเตียนหรือคาทอริกครับ) ก็มาเยี่ยมเป็นประจำเลย ถึงแม้ผ่านมาหลายปีแล้วครับ
   พอผมฟังถึงตอนนี้สิ่งที่ผมนึกถึงอย่างชัดเจนเลยก็คือ นี่แหละที่เค้าเรียกว่า ทำให้คนอื่นเห็นพระเจ้าในเราครับ ถึงแม้ว่าคุณยายจะแก่มากและก็จำอะไรก็ไม่ได้ ใครไปเยี่ยมท่านก็คงจะจำไม่ได้ แต่จิตใจของคนที่ไปเยี่ยมคงเต็มด้วยความรักของพระเจ้าจริงๆครับ ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้เห็นคนของพระเจ้าที่มีพระเจ้าในเค้าจริงๆ และให้ผู้อื่นได้มองเห็นด้วยเช่นกันครับ :)

   สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้รับรู้เรื่องของพี่ที่บริษัทคนนึงครับ พี่เค้ากำลังช่วยเหลือเพื่อนเค้าอีกคนซึ่งป่วยเป็นมะเร็งที่กระดูกครับ โดยไปกู้้ยืมเงินมาช่วยค่ารักษาพยาบาลจนมีหนี้สินเป็นล้านบาทโดยที่ตัวเค้าก็ลำบากเช่นเดียวกันครับ พี่เค้าเล่าถึงพี่ที่ป่วยเป็นมะเร็งว่าเป็นเพราะเคราะห์กรรมเลยทำให้เค้าต้องป่วยแบบนี้ครับ บ้านพี่ที่ป่วยเค้าเคยทำอาชีพเลี้ยงหมู และก็ต้องมีการฆ่าหมูครับ น้องชายพี่ที่ป่วยจมน้ำตาย แม่ก็เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต พ่อก็เสียชีวิตเพราะลื่นล้มในบ้านครับ พี่ที่ป่วยเป็นมะเร็งหลายที่ พอผ่าตัดก็มาเป็นที่ใหม่ จนตอนนี้เป็นที่กระดูกซึ่งรักษายากมากครับ พี่ที่บริษัทผมเชื่อว่าเหตุการณ์ร้ายๆที่พี่คนนี้พบเจอเกิดจากการที่บ้านเค้าเคยฆ่าสัตว์ครับ ผมบอกพี่ที่บริษัทว่าจะอธิษฐานเผื่อพี่ที่ป่วยครับ และก็หนุนใจเค้าว่า ขอพระเจ้าได้ปลดปล่อยพี่ที่ป่วยจากปัญหาสุขภาพ และปลดปล่อยพี่คนนี้จากเรื่องหนี้สิน เรื่องบางอย่างในชีวิตดูหนักหนาเกินกำลังของเรา ผมบอกให้พี่เค้าลองพึ่งพระเจ้า อธิษฐานกับพระเจ้าครับ และผมขอฝากพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆที่อ่านบทความนี้ช่วยในการอธิษฐานเผื่อพี่ทั้งสองคนนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ :)

พระธรรมบทเพลงคร่ำครวญ บทที่ 3 ข้อ 57
พระองค์ทรงเข้ามาใกล้ในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ พระองค์ตรัสว่า "ไม่ต้องกลัว"


   สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 วันก่อนผมอธิษฐานขอพระวจนะพระเจ้าเพื่อมาแบ่งปันครับ ขอบคุณพระเจ้าที่มอบพระคำนี้มาให้ครับ อีกสองวันก็วันแม่แล้ว พระวจนะของพระเจ้าทรงอวยพระพรแต่คุณพ่อคุณแม่ของเรา และให้คุณแม่มีความยินดี ขอพระพรนี้มีแก่ทุกครอบครัวนะครับ :)

พระธรรมสุภาษิต บทที่ 23 ข้อ 25
จงให้บิดามารดาของเจ้ายินดี จงให้คนที่คลอดเจ้าเปรมปรีดิ์


   สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 วันนี้ผมมีเรื่องจะขอบคุณพระเจ้าครับ วันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่งานที่ทำงานผมก็ยังมีเรื่อยๆ และเป็นเวรของน้องอีกคนรับผิดชอบงานในวันนี้ ช่วงเดือนที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับงานมากมายครับ ทำให้ต้องเร่่งทำให้เสร็จในต้นเดือนนี้ครับ แต่เหมือนยิ่งรีบก็ยิ่งเจอปัญหาต่อเนื่องมาครับ วันนี้น้องที่ดูแลงานโทรมาบอกว่าโปรแกรมทำงานไม่สำเร็จ ผมก็เลยเห็นปัญหาว่าเกิดจากปริมาณข้อมูลจำนวนมาก ผมก็บอกให้น้องทะยอยรันโปรแกรมทีละไม่เยอะมาก แต่ต้องหลายรอบหน่อยครับ ซึ่งก็ได้ผลครับ แต่น้องบอกว่าเค้าทำมาหลายรอบมากๆและก็ยังเหลืออีกมากที่ต้องปล่อยครับ ผมก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าสำหรับปัญหานี้ และพระเจ้าก็ให้คำตอบครับ ผมคิดได้ว่าถ้าโปรแกรมช้าตรงจุดนั้นทำไมเราไม่เอาส่วนนั้นออก แล้วไปทำข้างนอกให้สำเร็จเองก่อนครับ เมื่อคิดได้ก็ลองบอกน้อง แล้วผมก็รีโมทเข้าไปแก้ไขโปรแกรมนั้นโดยเอาส่วนที่ช้าออกตามที่ได้คิดไว้ครับ แล้วในที่สุดเมื่อเราทำแบบนี้งานก็ผ่านได้อย่างเร็วขึ้นครับ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทางออกของปัญหาครับ :)

   วันนี้ผมนำพระธรรมกาลาเทียตอนนี้มาฝากครับ พระเจ้าให้เสรีภาพมนุษย์ที่จะคิดจะตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ แต่อย่าให้เรานำเอาเสรีภาพนี้ไปใช้ในทางของฝ่ายโลก แต่ให้เราทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าซึ่งให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันครับ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเสมอครับ :)

พระธรรมกาลาเทีย บทที่ 5 ข้อ 13 - 14
ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด
เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียว คือว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง


   สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557 เมื่อวันก่อนมีคนมากดกริ่งที่บ้านผม ผมออกไปดูก็ไม่รู้จัก เค้าถือกล้วยมาให้แล้วบอกว่า เค้าเป็นเพื่อนบ้านที่บ้านติดกันอยู่ข้างหลังบ้านผมครับ ผมรู้สึกดีใจมาก พอดีหลังบ้านมองไม่เห็นกัน แต่เค้าก็ยังใจดี ทำให้คิดถึงพระคำของพระเยซูที่บอกให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเลยครับ เพื่อนบ้านที่เห็นภาพตอนนั้นคือเพื่อนบ้านจริงๆเลย และสิ่งที่พระองค์สอนเราทำให้เพื่อนบ้านต่างรักกันและจะมีสันติสุขทั้งครัวเรือนนั้นๆ :)

   พระวจนะที่ผมเอามาฝากในวันนี้ บอกเราว่าให้เรารอคอยพระเจ้า เพราะบางทีความบาปทำให้พระเจ้าทรงหันพระพักตร์จากเรา แต่ขอให้เรามีความหวังใจในพระองค์เสมอนะครับ :)
พระธรรมอิสยาห์ บทที่ 8 ข้อ 17
ข้าพเจ้าจะรอคอยพระเจ้า ผู้ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากเชื้อสายของยาโคบ และข้าพเจ้าจะหวังใจอยู่ที่พระองค์


   สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องนึงครับ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีช่างมาเปลี่ยนประตูห้องน้ำที่บ้านผม เค้ามากันสองคนและผมไม่รู้จักเค้ามาก่อน ระหว่่างที่เค้าทำงานอยู่ ช่างผู้หญิงที่มาทำงานก็บอกช่างแฟนเค้าว่าจะถามอะไรพี่ซักอย่างดีมั๊ย ในที่สุดเค้าก็ถามครับ เค้าก็ถามผมว่าที่บ้านพี่เป็นคริสเตียนใช่มั๊ย ผมก็บอกว่าใช่ คิดดีใจว่าสงสัยจะเจอช่างที่เป็นคริสเตียนเหมือนกันครับ ก็ถามเค้าว่าเค้าเป็นคริสเตียนเหรอ ทำไมรู้ว่าบ้านนี้เป็นคริสเตียนครับ เค้าก็บอกว่าเค้านับถือพระแม่มารีย์ ผมก็ถามว่าเค้าก็เป็นคริสเตียนคาทอริกสิ เค้าบอกเค้านับถือสองศาสนาคือพุทธ กับ คาทอริก และก็ย้ำว่านับถือพระแม่มารีย์ เค้ายังบอกว่าวันนี้พระแม่ก็มากับเค้านะอยู่ที่รถ ผมก็ไม่เห็นมีใครบนรถ ผมก็ถามเค้าว่าทำไมรู้ว่าบ้านนี้เป็นคริสเตียน เค้าก็บอกว่าเค้าเดินเข้ามาบ้านไหนๆก็ไม่เหมือนกับที่เดินมาบ้านนี้ เดินแล้วชนเลยเข้าไม่ได้ พระแม่บอกว่าจะลงมาดูแต่เข้าไม่ได้ครับ ก็เลยรู้เลยว่าไม่น่าจะเป็นคาทอริกครับ เค้าบอกว่าอยู่บ้านเค้าก็คุยกับพระแม่ รถที่เค้าขับก็ของพระแม่ครับ บ้านไหนที่เป็นคริสเตียนก็เหมือนมีคนคุ้มครองเค้าเข้าไปไม่ได้ครับ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงคุ้มครองครอบครัวที่เป็นบุตรเป็นประชากรของพระองค์ ครอบครัวคริสเตียนจะปลอดภัยจากวิญญาณต่างๆครับ

พระธรรมอิสยาห์ บทที่ 43 ข้อ 10
พระเจ้าตรัสว่า "เจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้ว เพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละ ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระใดถูกปั้นขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่มี


   สวัสดีครับ วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ดูเหมือนช่วงนี้บ้านเมืองของเราจะมีความสุขมากขึ้นนะครับ ไม่มีข่าวคนทะเลาะกันฆ่าฟันกันเหมือนที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าเพราะพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของผู้ที่เชื่อ ผู้ที่อธิษฐานเผื่อบ้านเมืองครับ อย่าให้เราลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้านะครับ อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้ทำบาป เพื่อไม่ให้โทษของความบาปนั้นมาตกกับประเทศของเรานะครับ ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองครับ :)

พระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 33 ข้อ 6
ดูเถิด เราจะนำอนามัย และการรักษามาให้ และเราจะรักษาเขาทั้งหลายให้หายและเผยสวัสดิภาพและความมั่นคงอย่างอุดม


   สวัสดีครับ วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีความรู้สึกไม่มีสันติสุขเลยครับ เนื่องจากป้าผมเค้าเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ไหวครับ แล้วก็ล้มหลายครั้งจนหัวเข่าบวมครับ ที่บ้านทุกคนก็เครียด วันปกติก็ไปทำงานมีแม่ที่ดูแลป้าเค้าก็เหนื่อยมากครับ ผมไม่อยากคิดถึงอนาคตเลย แต่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ผมได้เดินทางไปซื้อเครื่องช่วยเดินให้ป้าตามที่น้องแนะนำมาครับ ระหว่างเดินทางก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้วันนี้ผมได้ซื้อเครื่องช่วยเดินที่ใช้งานได้จริง เพราะเคยไปซื้อรถเข็นแล้วพอมาใช้ก็ไม่เหมาะเพราะขนาดความกว้างของรถเข็นไม่สามารถเข้าผ่านประตูห้องนอนได้ครับ พอกลับมาบ้านก็เจอป้าพอดีก็เลยลองให้เค้าใช้งานดู ก็ใช้งานได้ดีแล้วดูเค้าดีขึ้นด้วยครับ พระคัมภีร์ตอนที่ผมเอามาในวันนี้ได้บอกว่าให้เราวางใจในพระเจ้าตลอดเวลา บอกพระองค์ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจเรา เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราครับ :)

พระธรรมสดุดี บทที่ 62 ข้อ 8
ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา


   สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ถ้ามีใครซักคนที่เค้าต้องการความช่วยเหลือ และพระเจ้าต้องการให้เราช่วยเหลือเค้า ก็จงช่วยในทุกอย่าง ที่พระวจนะของพระเจ้าได้ตรัสไว้ครับ คือ ให้คำปรึกษา ให้ความยุติธรรม ทำให้เค้าได้รับการบรรเทาจากความเดือดร้อนนั้น ถ้าแม้เค้าถูกขับไล่ถูกรังแก ก็จงช่วยเหลือปกป้อง และอย่าได้หักหลังเค้าครับ :)

พระธรรมอิสยาห์ บทที่ 16 ข้อ 3
"จงให้คำปรึกษา จงอำนวยความยุติธรรม จงทำร่มเงาของท่านเหมือนกลางคืน ณ เวลาเที่ยงวัน จงช่วยซ่อนผู้ถูกขับไล่อย่าได้หักหลังผู้ลี้ภัย


   สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นอีกวันนึงที่น่าจดจำครับ วันนี้ผมมีโอกาสได้ร่วมออกประกาศรอบชุมชุนที่โบสถ์ครับ ทีมประกาศได้แบ่งกันออกเดินตามชุมชนโดยออกไปเป็นคู่ๆครับ ผมได้ออกไปกับพี่อีกสามคน เดินได้ซักพักพี่สองคนเค้าก็เข้าไปพูดคุยกับคนที่เราเดินผ่านมาครับ พี่สองคนก็ได้เข้าไปพูดเรื่องพระเจ้าให้คนในชุมชนสองสามคนแล้ว แต่ผมยังไม่เป้าหมายเลย และก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปคุยกับคนแปลกหน้าครับ พี่อีกคนที่มาด้วยกันก็เดินมากับผมแล้วบอกผมว่าให้ลองคุยกับผู้ชายคนนึงเค้ากำลังทาสีชั้นวางของอยู่ครับ ผมก็เลยได้เริ่มต้นเข้าไปทักทายแล้วก็ขอพี่ที่ทาสีว่าขอพูดเรื่องของพระเจ้าให้เค้าฟังครับ เค้าให้ผมพูดแต่เหมือนเค้ามีสมาธิกับการทาสีมากเหมือนจะได้ไม่ฟังผม ผมก็ขอตัวออกมา พี่ที่เดินมาด้วยกันก็บอกว่าไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวลองดูคนอื่นดู ผมก็เดินจนรอบก็ยังรู้จะพูดกับใครดี เพราะบางคนเค้าก็ทำงานอยู่ก็ไม่อยากรบกวน พอเดินออกมาถนนใหญ่ทางที่จะตรงกลับไปที่โบสถ์พี่ที่มาด้วยกันก็บอกว่าข้างหน้ามาอีกนะใกล้ถึงโบสถ์แล้วลองไปคุยมั๊ย ข้างหน้านั้นเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่แล้วเค้านั่งอยู่ริมฟุตบาท พอผมเดินไปใกล้ก็เห็นเค้าถือขวดเหล้าหรือเบียร์อยู่ แต่ผมก็ขอไปนั่งข้างๆเค้า ขอคุยกับเค้าเรื่องของพระเจ้าครับ ครั้งนี้ดีกว่าครั้งแรกมากครับ เพราะพี่สองคนนี้ให้ผมนั่งคุยด้วย และผมก็พูดได้ดีขึ้นด้วยครับ ไม่ค่อยตื่นเต้นครับ และก็รู้ว่าพี่สองคนนี้เค้าเคยได้ยินเรื่องของพระเจ้ามาก่อนแล้ว ก็เลยชวนให้เค้ามาโบสถ์ครับ :) หลังจากนั้นผมก็เดินต่อไปใกล้ถึงโบสถ์แล้ว พี่ที่เดินมาด้วยก็บอกว่านั่นงัยยังมีคนสุดท้ายให้เราประกาศ ผมก็เลยเข้าไปขอคุยกับพี่คนนี้ และก็รู้ว่าเค้าทำงานที่ร้านขายเสื้อที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโบสถ์ครับ วันนี้เค้าก็กำลังทำงานอยู่ ผมก็เล่าเรื่องของพระเจ้าและเชิญชวนให้พี่เค้ามาโบสถ์ถ้ามีโอกาสครับ :)    ผมอยากจะหนุนใจว่าถ้าผมซึ่งไม่ค่อยมีความกล้าในการพูดคุยกับคนแปลกหน้าสามารถที่จะออกประกาศเรื่องของพระเจ้าได้ พี่น้องคริสเตียนคนอื่นก็น่าจะทำได้เหมือนกันครับ และก็หวังว่าเรื่องที่เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐเมื่อคนอื่นๆเค้าได้ยินแล้ว เค้าจะมีโอกาสได้เปิดใจที่จะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตครับ :)

พระธรรมมัทธิว บทที่ 10 ข้อ 7 - 8
จงไปพลางประกาศพลางว่า 'แผ่นดินสวรรค์ใกล้มาแล้ว'
จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนตายแล้วให้ฟื้น คนโรคเรื้อนให้หายสะอาด และจงขับผีให้ออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ จงให้เปล่าๆ


   สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 วันก่อนผมอ่านข่าวพบว่าจากการคาดการณ์การเติบโตของประชากรในประเทศจีนตอนนี้ ถ้าไปถึงปี ค.ศ. 2030 ประเทศจีนจะมีคนที่นับถือศาสนาคริสต์ทุกนิกายรวมกันมากที่สุดในโลกครับ ตัวเลขในปี 2010 มีคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนท์ถึง 58 ล้านคนครับ ถ้าเรามาวิเคราะห์กันแบบคนทั่วไปที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า เราคงต้องคิดว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนจีนเปลี่ยนใจมาเชื่อในพระเจ้าแน่ๆ เราคงรู้จักคนจีนดี ( ผมก็จีนเหมือนกัน :) ) ส่วนใหญ่คนจีนมีความเชื่อในบรรพบุรุษ ในการกราบไหว้เจ้าต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมา คงเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะให้คนจีนเลิกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ นอกจากนี้คนจีนในประเทศจีนยังอยู่ภายใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งปกครองประเทศมายาวนานมีอิธิพลกับชีวิตของชาวจีนอย่างมาก ในการปกครองนี้เค้าจะจำกัดสิทธิต่างๆของประชากรในความคิดความเชื่อ เพื่อไม่ให้ประชาชนคิดนอกกรอบที่พรรคคอมมิวนิสต์ตั้งขึ้นมาครับ ในการเผยแพร่ศาสนาในประเทศจีนเป็นเรื่องที่ยากมากๆ พอๆกับความเชื่อดั้งเดิมที่เค้ามีอยู่ มีมิชชันนารีที่เข้าไปประกาศข่าวประเสริฐในประเทศจีนถูกจับ ถูกลงโทษ และถูกประหารชีวิตจำนวนมากมายครับ จากข่าวชิ้นนี้ผมก็อ่านพบอีกว่ามีโบสถ์คริสต์ในจีนที่ถูกรัฐบาลท้องถิ่นจะทำการรื้อถอนเพราะเขาอ้างว่าเป็นโบสถ์ที่ผิดกฏหมาย แต่ในภาพข่าวบอกว่าคริสเตียนที่นั่นเขาพากันออกมายืนล้อมโบสถ์ไว้เพื่อป้องกันโบสถ์ ทำให้เรายิ่งเห็นภาพความเชื่อของเขามากขึ้น คริสเตียนเหล่านั้นเขาไม่กลัวที่จะถูกรัฐบาลดำเนินคดี เขาออกมาปกป้องพระวิหารของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญ สิ่งเหล่านี้ทำให้คนอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าต้องคิดได้แล้วว่าทำไม ความเชื่อที่อยู่เหนือความกลัว คริสเตียนเหล่านั้นทำไมเขาถึงมั่นใจในการรักษาความเชื่อของเขาต่อพระเจ้า
   วันนี้ผมตั้งใจจะมาเล่าเรื่องนี้ครับ และก็อีกเช่นเคยที่ผมจะอธิษฐานเพื่อขอให้พระเจ้ามอบพระวจนะให้ผม ผมเปิดเจอพระธรรมตอนนี้ เป็นเรื่องที่พูดถึงเหตุการณ์ก่อนวันที่พระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งนึงตามพระสัญญาของพระเจ้าครับ ในพระวจนะบอกว่าให้เราระวังตัวไว้ จะมีคนมาจับกุมคริสเตียนและทำโทษคริสเตียนต่อหน้าผู้ปกครองบ้านเมือง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เป็นพยานในองค์พระเยซูคริสต์ ข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูจะถูกประกาศออกไปทั่วโลก และพระวจนะยังบอกอีกว่าเราไม่ต้องกลัวอะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ด้วยกับเราในเวลาที่น่ากลัวนั้น น่ากลัวถึงขั้นที่คนในครอบครัวก็จะโยนความผิดให้กันได้ ไม่ว่าพี่กับน้อง พ่อแม่กับลูก จะมีการทรยศเกิดขึ้น คนมากมายจะเกลียดชังคริสเตียน ก็เพราะคริสเตียนซื่อสัตย์กับพระเจ้า แต่ที่สุดคนที่ทนได้ ผู้นั้นจะรอดครับ เห็นเหมือนผมมัียครับว่าวันเวลาที่พระเยซูจะทรงเสด็จมานั้นใกล้มากแล้วครับ ให้เราได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตในช่วงเวลาสำคัญนั้นนะครับ :)

พระธรรมมาระโก บทที่ 13 ข้อ 9 - 13
"แต่จงระวังตัวให้ดี เพราะคนเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้กับศาล และจะเฆี่ยนท่านในธรรมศาลาและท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเรา เพื่อจะได้เป็นพยานแก่เขา
ข่าวประเสริฐจะต้องประกาศทั้วประชาชาติทั้งปวงก่อน
แต่ว่าเมื่อเขาจะอายัดท่านไว้นั้น อย่าเป็นกังวลก่อนว่าจะพูดอะไรดี แต่จงพูดตามซึ่งพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั้น เพราะว่าผู้ที่พูดนั้นมิใช่ตัวท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์
แม้ว่าพี่ก็จะมอบน้องให้ถึงความตาย พ่อก็จะมอบลูก และลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตาย
คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความภักดีที่ท่านมีต่อเรา แต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุด ผู้นั้นจะรอด


   สวัสดีครับ วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 วันนี้ผมได้อ่านพระธรรมตอนนี้เลยอยากรีบเอามาแบ่งปันครับ พระวจนะบอกว่าให้เราหว่านความชอบธรรม ความชอบธรรมในที่นี้ก็คือการกระทำที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า คำว่าหว่านก็แสดงให้เห็นว่าการกระทำนี้จะทำได้ในวงกว้างออกไปรอบๆ อาจจะเป็นสังคมรอบๆตัวเราครับ ผลของการกระทำนี้จะกลับมายังตัวเรา ยิ่งทำมากเราจะได้รับความรักมั่นคงตอบกลับมามากเช่นกันครับ พระเจ้าให้เราหว่านในที่ร้างก็คือในที่ที่ยังขาดแคลนความชอบธรรมของพระเจ้า เวลานี้เองเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระเจ้า เพื่อพระองค์จะกลับมาอีกครั้งนึงตามพระสัญญาครับ :)

พระธรรมโฮเชยา บทที่ 10 ข้อ 12
จงหว่านความชอบธรรมไว้สำหรับตัว จงเกี่ยวผลของความรักมั่นคง เจ้าจงไถดินที่ร้างอยู่ เพราะเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะเสด็จมา


   สวัสดีครับ วันพุธที่ 16 เมษายน 2557 ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันหยุดช่วงสงกรานต์หลายๆวันนี้ที่ได้พักผ่อนที่บ้านครับ :)

พระธรรมดาเนียล บทที่ 6 ข้อ 19 - 24
พอเช้าตรู่ พระราชาก็ตื่นบรรทมรีบเสด็จไปยังถ้ำสิงห์
เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ถ้ำที่ดาเนียลอยู่ พระองค์ก็ตรัสเรียกดาเนียลด้วยเสียงโทมนัสว่า "โอ ดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปรนนิบัติอยู่เนืองนิตย์นั้นทรงสามารถที่จะช่วยกู้ท่านจากสิงห์ได้แล้วหรือ"
แล้วดาเนียลกราบทูลพระราชาว่า "ข้าแต่่พระราชา ขอทรงพระเจริญเป็นนิตย์
พระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงห์ไว้ มันมิได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาท เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักตร์พระองค์ ข้าแต่พระราขา ข้าพระบาทมิได้กระทำผิดประการใดต่อพระพักตร์ฝ่าพระบากด้วย"
ฝ่ายพระราชาก็โสมนัสในพระทัยเป็นล้นพ้น และทรงบัญชาให้นำดาเนียลออกมาจากถ้ำเขาจึงเอาดาเนียลออกจากถ้ำ ไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างไรบนตัวท่านเลย เพราะท่านได้วางใจในพระเจ้าของท่าน
แล้วพระราชาทรงบัญชาให้นำคนเหล่านั้นที่ฟ้องดาเนียลมาโยนทิ้งในถ้ำสิงห์ ทั้งตัวเขา บุตรทั้งหลายของเขา และภรรยาของเขาทั้งหลายด้วย และก่อนที่เขาตกลงไปถึงพื้นถ้ำ สิงห์ก็ได้ฟัดเขาอยู่เสียแล้วและหักกระดูกของเขาทั้งหลายเป็นชิ้นๆไป


   พอได้มาอ่านพระธรรมดาเนียลตอนนี้อีกครั้งก็ทำให้เราต้องวางใจในพระเจ้ามากขึ้นครับ พระเจ้าทรงช่วยดาเนียลผู้ซึ่งเขาถูกกลั่นแกล้งให้ถูกลงโทษโดยโยนไปในถ้ำสิงห์ พระเจ้าทรงทราบว่าดาเนียลไม่ได้ทำผิดต่อพระเจ้า และต่อพระราชาเลย ในที่สุดดาเนียลก็ปลอดภัยในสถานะการณ์ที่น่ากลัว ส่วนคนไม่ดีก็ถูกลงโทษแทนดาเนียลครับ และในเหตุการณ์นั้นก็ทำให้ทุกคนที่ขณะนั้นได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยครับ :)

อ่านย้อนหลัง


จำนวนผู้เยี่ยมชม