Today

     สวัสดีครับ วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 วันนี้ผมได้อ่านพระธรรมตอนนี้เลยอยากรีบเอามาแบ่งปันครับ พระวจนะบอกว่าให้เราหว่านความชอบธรรม ความชอบธรรมในที่นี้ก็คือการกระทำที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า คำว่าหว่านก็แสดงให้เห็นว่าการกระทำนี้จะทำได้ในวงกว้างออกไปรอบๆ อาจจะเป็นสังคมรอบๆตัวเราครับ ผลของการกระทำนี้จะกลับมายังตัวเรา ยิ่งทำมากเราจะได้รับความรักมั่นคงตอบกลับมามากเช่นกันครับ พระเจ้าให้เราหว่านในที่ร้างก็คือในที่ที่ยังขาดแคลนความชอบธรรมของพระเจ้า เวลานี้เองเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระเจ้า เพื่อพระองค์จะกลับมาอีกครั้งนึงตามพระสัญญาครับ :)

พระธรรมโฮเชยา บทที่ 10 ข้อ 12
จงหว่านความชอบธรรมไว้สำหรับตัว จงเกี่ยวผลของความรักมั่นคง เจ้าจงไถดินที่ร้างอยู่ เพราะเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะเสด็จมา


   สวัสดีครับ วันพุธที่ 16 เมษายน 2557 ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันหยุดช่วงสงกรานต์หลายๆวันนี้ที่ได้พักผ่อนที่บ้านครับ :)

พระธรรมดาเนียล บทที่ 6 ข้อ 19 - 24
พอเช้าตรู่ พระราชาก็ตื่นบรรทมรีบเสด็จไปยังถ้ำสิงห์
เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ถ้ำที่ดาเนียลอยู่ พระองค์ก็ตรัสเรียกดาเนียลด้วยเสียงโทมนัสว่า "โอ ดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปรนนิบัติอยู่เนืองนิตย์นั้นทรงสามารถที่จะช่วยกู้ท่านจากสิงห์ได้แล้วหรือ"
แล้วดาเนียลกราบทูลพระราชาว่า "ข้าแต่่พระราชา ขอทรงพระเจริญเป็นนิตย์
พระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงห์ไว้ มันมิได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาท เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักตร์พระองค์ ข้าแต่พระราขา ข้าพระบาทมิได้กระทำผิดประการใดต่อพระพักตร์ฝ่าพระบากด้วย"
ฝ่ายพระราชาก็โสมนัสในพระทัยเป็นล้นพ้น และทรงบัญชาให้นำดาเนียลออกมาจากถ้ำเขาจึงเอาดาเนียลออกจากถ้ำ ไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างไรบนตัวท่านเลย เพราะท่านได้วางใจในพระเจ้าของท่าน
แล้วพระราชาทรงบัญชาให้นำคนเหล่านั้นที่ฟ้องดาเนียลมาโยนทิ้งในถ้ำสิงห์ ทั้งตัวเขา บุตรทั้งหลายของเขา และภรรยาของเขาทั้งหลายด้วย และก่อนที่เขาตกลงไปถึงพื้นถ้ำ สิงห์ก็ได้ฟัดเขาอยู่เสียแล้วและหักกระดูกของเขาทั้งหลายเป็นชิ้นๆไป


   พอได้มาอ่านพระธรรมดาเนียลตอนนี้อีกครั้งก็ทำให้เราต้องวางใจในพระเจ้ามากขึ้นครับ พระเจ้าทรงช่วยดาเนียลผู้ซึ่งเขาถูกกลั่นแกล้งให้ถูกลงโทษโดยโยนไปในถ้ำสิงห์ พระเจ้าทรงทราบว่าดาเนียลไม่ได้ทำผิดต่อพระเจ้า และต่อพระราชาเลย ในที่สุดดาเนียลก็ปลอดภัยในสถานะการณ์ที่น่ากลัว ส่วนคนไม่ดีก็ถูกลงโทษแทนดาเนียลครับ และในเหตุการณ์นั้นก็ทำให้ทุกคนที่ขณะนั้นได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยครับ :)

อ่านย้อนหลัง


จำนวนผู้เยี่ยมชม