Today

     สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2553 Merry Christmas ครับ :) เทศกาลคริสต์มาสอีกครั้ง มีหลายคนที่ฉลองคริสต์มาสกันอย่างมีความสุข ในความสุขนั้นขอให้เราได้ยินดีที่พระเจ้าทรงรักเรา และได้ประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อมาไถ่เราจากความบาปนะครับ :)
   เมื่อเราได้ระลึกถึงความรักของพระเจ้า ผมก็ขอนำข้อพระคัมภีร์ที่แสดงถึงความรักของพระเจ้าต่อเราคนบาป และพระประสงค์ของพระองค์ที่อยากจะให้เรามีใจเมตตาต่อผู้อื่นแม้เขาจะเป็นศัตรู เป็นคนที่ไม่หวังดีต่อเราครับ :)
พระธรรมลูกา บทที่ 6 ข้อ 35 - 36
แต่จงรักศัตรูของท่านทั้งหลาย และทำการดีต่อเขา จงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนอีก บำเหน็จของท่านทั้งหลายจึงจะมีบริบูรณ์ และท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด เพราะว่าพระองค์ยังทรงโปรดแก่คนอกตัญญูและคนชั่ว
ท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณา เหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณา


   สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2553 คำถามที่คริสเตียนจะพบบ่อยก็คือว่า คริสเตียนห้ามรับประทานอาหารอะไร วันนี้เรามาลองอ่านข้อพระคัมภีร์สองข้อนี้ดูครับ
พระธรรมเลวีนิติ บทที่ 17 ข้อ 11
เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือด เราได้ให้เลือดแก่เจ้าเพื่อใช้บนแท่น เพื่อทำการลบมลทินบาปแห่งวิญญาณจิตของเจ้า เพราะว่าโลหิตเป็นสิ่งที่ลบมลทินบาป ด้วยชีวิตเป็นเหตุ


พระธรรมเลวีนิติ บทที่ 17 ข้อ 14
"เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวก็คือเลือดของมันนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราจึงได้กล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่า เจ้าอย่ารับประทานเลือดของสัตว์ใดๆเลย เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวก็คือเลือดของมันนั่นเอง

   คริสเตียนจะไม่รับประทานเลือด ด้วยเหตุผลคือ
1. เลือดใช้เพื่อลบมลทินบาป
ข้อนี้ทำให้เราทราบว่าทำไมพระเยซูคริสต์ทรงหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขนเพื่อที่จะลบล้างบาปของมนุษย์ครับ
2. เลือดก็คือชีวิต ชีวิตของสัตว์ก็คือเลือดของมันครับ
ดังนั้นนี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่เราไม่ควรที่จะรับประทานเลือดครับ

   สวัสดีครับ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553 วันนี้เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยได้ร่วมใจกันเฉลิมฉลองและระลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้เราได้อธิษฐานเผื่อพระองค์ท่านให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระทัยที่มีความสุข และอย่าลืมที่จะเป็นประชากรที่ดีของพระองค์นะครับ มีความรักซึ่งกันและกันให้อภัยกันดังน้ำพระทัยของพระองค์ท่าน :) และก็เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อทุกๆคนด้วยครับ
   มาดูข้อพระคัมภีร์ในวันนี้กันนะครับ พออ่านแล้วก็นึกตามก็จะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้เตือนสติทิโมธี นั้นเป็นความจริงในยุคนี้ คนในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะยอมฟังสิ่งที่เป็นคำสอนทางศาสนา แต่เขาจะฟังคนที่สอนในสิ่งที่เขาต้องการฟังเท่านั้น เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐพูดเรื่องราวของพระเจ้าก็อาจจะไม่ค่อยมีคนชอบฟัง แต่ก็ขอให้เรามีใจที่มั่นคงที่จะทำหน้าที่นี้ต่อไปเพื่อซักวันเขาจะได้กลับใจและเพื่องานของเราจะเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าครับ :)
พระธรรม 2 ทิโมธี บทที่ 4 ข้อ 3 - 5
เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้ แต่เขาจะรวมรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟัง เพื่อบรรเทาความอยาก
เขาจะเลิกฟังความจริง และหันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆ
แต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคง จงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบาก จงทำหนัาที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และจงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ


วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553
   สวัสดีครับ ถ้าเราอ่านพระธรรมโยนาห์เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมผู้ที่ทำความชั่วก็ควรจะถูกลงโทษ และในเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ แม้ว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าใครทำดีหรือไม่ดี แต่พระเจ้าทรงให้โอกาสและให้ผู้เผยพระวจนะไปเตือน เพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่าที่เขาทำนั้นเพราะเขายังไม่รู้ว่าสิ่งใดที่ถูกต้องหรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับ ขอบพระเจ้า ถ้าเราเป็นคนนึงที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีคืออะไร สิ่งที่ไม่ดีคืออะไรก็ขอพระเจ้าทรงเตือนและสอนเราด้วยครับ :)
พระธรรมโยนาห์ บทที่ 4 ข้อ 11
ไม่สมควรหรือที่เราจะหวงเมืองนีนะเวห์นครใหญ่นั้น ซึ่งมีพลเมืองมากกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นคน ผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้าย และมีสัตว์เลี้ยงเป็นอันมากด้วย


วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553
   สวัสดีครับ มาถึงช่วงท้ายปีอีกแล้วนะครับ ช่วงนี้อาจจะมีเทศกาลมากมาย มีช่วงเวลากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าเราจะเลือกทำอะไรก็ขอให้ระลึกว่าเราเป็นคนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือก ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับ :)
พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 7 ข้อ 6
"เพราะว่าพวกท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทั้งหลายที่อยู่บนพื้นโลก ให้มาเป็นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์


วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553
   สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากจะนำข้อพระคัมภีร์นี้มาหนุนใจ ให้กำลังใจ หลายคน (รวมทั้งตัวผมเอง) ที่กำลังหวาดกลัวหรือว่าอยู่ในความยากลำบากใดๆในชีวิต ให้เราได้ระลึกถึงพระเจ้า และร้องทูลต่อพระองค์เพื่อความช่วยเหลือที่จะมาจากพระเจ้านะครับ :)
พระธรรมสดุดี บทที่ 46 ข้อ 1 - 3
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก
ฉะนั้นเราจะไม่กล้ว แม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล
แม้ว่าน้ำทะเลคึกคะนอง และฟองฟู แม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้น


วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553
   สวัสดีครับ ผมได้อ่านพระธรรมกิจการบทที่ 27 ข้อ 9 - 44 เป็นเรื่องของการเดินทางไปยังกรุงโรมของอาจารย์เปาโล อาจารย์เปาโลถูกควบคุมตัวกับนักโทษที่จะต้องเดินทางไปที่โรม โดยได้เดินทางทางเรือ หลังจากที่มาถึงตำบลแห่งหนึ่งและกำลังจะออกเดินทางต่อไป อาจารย์เปาโลได้กล่าวเตือนว่าจะเกิดอันตรายอย่างมากถ้าออกเดินทางต่อไปทันที แต่นายร้อยที่ควบคุมการเดินทางไม่ได้สนใจคำเตือนของอาจารย์เปาโล แต่เขาได้เชื่อฟังกัปตันและเจ้าของเรือ คนส่วนใหญ่บนเรือนั้นก็เห็นว่าควรออกเดินทาง เพราะเหตุผลว่าที่ที่เขาอยู่นั้นไม่เหมาะที่จะจอดเรือในหน้าหนาว ในที่สุดหลังจากที่เขาออกเดินทางต่อก็พบพายุใหญ่ต้องอยู่กลางทะเลถึงสี่สิบวันโดยไม่ได้รับประทานอะไร ชีวิตของคนทั้งสองร้อยเจ็ดสิบหกคนบนเรือนั้นหมดกำลังใจ แต่เพราะเห็นแก่คำขอของอาจารย์เปาโล พระเจ้าจึงช่วยให้พวกเขาทั้งหลายรอดจากภัยนั้นมาได้ครับ
   จากเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่าคนส่วนใหญ่มักจะเชื่อในความรู้ เชื่อในประสบการณ์ เชื่อในการตัดสินใจของตนเอง มากกว่าจะเชื่อในคำเตือนสติจากผู้อื่น แต่ที่อาจารย์เปาโลกล้าที่จะกล่าวเตือนคนที่มีอำนาจในการควบคุมเขา เตือนคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญในการเดินเรือ ก็เพราะอาจารย์เปาโลเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับเขามากกว่า ในชีวิตของเรานั้นถ้าเรารู้ที่จะยอมฟัง ยอมเชื่อตามที่พระเจ้าทรงนำ พระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากปัญหาต่างๆได้ และเรายังสามารถที่จะช่วยเตือนผู้อื่นไม่ให้เขาตกอยู่ในอันตรายได้อีกด้วยครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553
   สวัสดีครับ เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ทำให้ผมคิดถึงสิ่งที่ถูกบันทึกในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในช่วงที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในโลกอีกครั้งครับ

พระธรรมมัทธิว บทที่ 24 ข้อ 36 - 39
"แต่ในวันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้ ถึงบรรดาฑูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว
ด้วยสมัยของโนอาห์ได้เป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมา ก็จะเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้นคนทั้งหลายได้กินและดื่มกัน ทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน จงถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวา
และน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้น โดยไม่ทันรู้ตัวฉันใด เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้น


   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศเราตอนนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆให้เรากลับไประลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในสมัยโนอาห์ ผมเลยอยากให้เรามามองถึงสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งที่น้ำท่วมโลกในสมัยโนอาห์ ข้อพระคัมภีร์ข้างบนนี้ก็ได้พูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่คนสมัยนั้นทำกัน คือการดื่มกิน การผิดศีลธรรมทางเพศ และเรามาดูเพิ่มเติมในพระธรรมปฐมกาลที่กล่าวถึงเรื่องราวในช่วงเวลาสมัยโนอาห์ครับ

พระธรรมปฐมกาล บทที่ 6 ข้อ 5
พระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่าเค้าความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไป


พระธรรมปฐมกาล บทที่ 6 ข้อ 11 - 12
คนทั้งโลกเสื่อมทรามไปในสายพระเนตรของพระเจ้า และแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณ
พระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมทราม เพราะบรรดามนุษย์ประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดิน


   ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นคือในใจของมนุษย์ก็มีแต่ความคิดชั่วร้ายตลอดเวลา แล้วทั่วไปก็มีแต่ความรุนแรง การเสื่อมศีลธรรม
ฟังดูแล้วยุคนั้นไม่น่าอยู่เลยนะครับ แต่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้เราก็มีช่วงเวลาคล้ายๆกลับสมัยนั้นเหมือนกันนะครับ ดังนั้นเราจะต้องอธิษฐานและพึ่งในพระเจ้าให้มากๆนะครับ ให้เราสามารถผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนั้นไปให้ได้นะครับ

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553
   สวัสดีครับ วันนี้ผมนำข้อพระคัมภีร์ที่สอนเราเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการทำงาน สำหรับผู้ที่เป็นลูกน้องเราก็ต้องเคารพและเกรงกลัวหัวหน้า ทำงานอย่างจริงใจไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหัวหน้าหรือไม่ และไม่ใช่ทำเพื่อให้ชอบใจหัวหน้าเท่านั้น ต้องทำงานรับใช้ด้วยใจยินดี และสิ่งที่ดีที่เราได้กระทำนั้นจะไม่สูญเปล่า พระเจ้าจะทรงมอบบำเหน็จให้กับผู้นั้น
ส่วนผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านาย ก็ต้องปฏิบัติต่อลูกน้องเหมือนเช่นเดียวกันนั้น และไม่ขู่เข็ญลูกน้อง เพราะเราทุกคนก็รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้านายของคนทั้งหลายไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอะไร และพระเจ้าก็ทรงยุติธรรมกับทุกคนครับ :)
ขอให้เราทุกคนได้ป็นคริสเตียนที่ดีในที่ทำงานนะครับ :)

พระธรรมเอเฟซัส บทที่ 6 ข้อ 5 - 9
ฝ่ายพวกทาส จงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายฝ่ายโลกด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสั่น ด้วยน้ำใสใจจริงเหมือนที่กระทำต่อพระคริสต์
ไม่เหมือนอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้า อย่างคนที่ทำให้ชอบใจคน แต่จงทำเหมือนอย่างทาสของพระคริสต์ คือกระทำตามชอบพระทัยพระเจ้าด้วยเต็มใจ
จงปรนนิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบาน เหมือนกับปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ปรนนิบัติมนุษย์
เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดกระทำความดีประการใด ผู้นั้นก็จะได้รับบำเหน็จอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีก ไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไทย
ฝ่ายนายจงกระทำต่อทาสในทำนองเดียวกัน คืออย่าขู่เข็ญเขา เพราะท่านก็รู้แล้วว่า พระองค์ผู้ทรงเป็นนายของเขาและของท่านนั้นอยู่ในสวรรค์ และพระองค์ไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลย


วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553
   สวัสดีครับ โดยปกติคนเราไม่ค่อยจะชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเองมากนัก เพราะเราอาจจะกลัวไม่รู้ว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นอย่างไร แต่เราทราบแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสนั้นจะเป็นจริงเสมอ พระเจ้าทรงสัญญาจะให้เราพบในสิ่งที่ดีถ้าเราจะยอมเปลี่ยนแปลงจากตัวเราที่เป็นคนเก่าที่อยู่ในความบาป ถ้าวันนี้เราพบว่าตัวเองยังเป็นคนเก่าอยู่ขอให้เราตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงและละทิ้งสิ่งเหล่านั้นนะครับ :)
พระธรรมเอเฟซัส บทที่ 4 ข้อ 21 - 24
ถ้าแม้ท่านได้ฟังเรื่องพระองค์ และได้เรียนรู้เรื่องพระองค์ตามสัจธรรม ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูแล้ว
ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่าน ซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสีย อันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวง
และให้ท่านสวมสภาพใหม่ ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง


วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553
   สวัสดีครับ ลองมาดูเรื่องราวจากพระคัมภีร์ตอนนี้ดูนะครับ
พระธรรมกิจการ บทที่ 5 ข้อ 27 - 31
ความจริงในเมืองนี้ ทั้งเฮโรดและปอนทัสปีลาต กับพวกต่างชาติ และชนชาติอิสราเอลได้ชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้ว
ให้กระทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์และพระดำริของพระองค์ได้กำหนดตั้งแต่ก่อนมาแล้วให้เกิดขึ้น
บัดนี้พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขา และโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้า
ในเมื่อพระองค์ได้ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หายและได้โปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์บังเกิดขึ้นโดยพระนามแห่งพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์"
เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหว และคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ


   ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นคำอธิษฐานของเปโตรและยอห์น และเหล่าสาวกซึ่งได้อธิษฐานกับพระเจ้าครับ เราจะเห็นว่าสมัยนั้นคริสเตียน ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ เป็นแค่กลุ่มคนเล็กๆในประเทศซึ่งประกอบด้วยคนหลายชาติหลายภาษา ทั้งผู้นำผู้มีอำนาจและคนส่วนใหญ่ ซึ่งล้วนแต่ต่อต้านและขัดขวางคริสเตียนที่จะพูดเรื่องของพระเจ้า แต่คริสเตียนในขณะนั้นได้ พึ่งในพระเจ้าร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อเขาจะพูดเรื่องของพระเจ้าด้วยใจกลัาหาญครับ ผมอยากจะหนุนใจไม่ว่าเราจะเป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัว ในสถานศึกษา ในที่ทำงาน ก็ขอให้เราพึ่งในพระเจ้า และมีใจพร้อมที่จะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงในพระเจ้าครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
   สวัสดีครับ พี่ที่โบสถ์ที่เป็นโค้ชของทีมเยาวชนของทีมฟุตบอลทีมหนึ่งในไทยพรีเมียร์ลีกได้เล่าว่า มีนักฟุตบอลเยาวชนคนนึงที่เค้าสอน เวลามาเล่นฟุตบอลเค้าก็จะห้อยรูปเคารพหลายๆรูปมาที่สนามตลอด วันนึงเด็กคนนี้ได้มาอ่านคำพยานของกาก้าซึ่งเป็นนักฟุตบอลทีมชาติบราซิล แล้วหลังจากนั้นไม่นานเด็กคนนี้ก็ได้มาหาพี่ที่เป็นโค้ชแล้วเค้าบอกว่าเค้าอยากจะเป็นคริสเตียนครับ พอผมได้ฟังเรื่องนี้ก็เลยลองหาคำพยานของกาก้ามาอ่านครับ ลองอ่านได้ที่ link นี้ครับ คำพยานของกาก้า กาก้าเป็นนักฟุตบอลที่เก่งแล้วเค้าก็เป็นคนที่รักพระเจ้าและก็เปิดเผยตนเองว่าเป็นคริสเตียนต่อทุกคน นี่ก็คงเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงอวยพระพรเขาและให้เขาเป็นคนที่ได้รับการยกย่องเหมือนอย่างที่เขาได้ให้เกียรติกับพระเจ้าครับ :)
Kaka | Belong to Jesus

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553
   สวัสดีครับ ตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าในยุคสุดท้ายนี้คนมากมายจะกลับใจ ชำระตนจากความบาป แต่คนอธรรมจะยังติดอยู่กับการกระทำของเขา มองไม่เห็นความชอบธรรม ไม่เข้าใจว่าสิ่งใดที่ถูกต้อง แต่ขอพระเจ้าทรงรักษาเราให้เป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาครับ :)

พระธรรมดาเนียล บทที่ 12 ข้อ 10
คนเป็นอันมากจะชำระตนเองขาวสะอาดและถูกถลุง แต่คนอธรรมจะยังกระทำการอธรรม และไม่มีคนอธรรมสักคนหนึ่งจะเข้าใจ แต่บรรดาคนที่ฉลาดจะเข้าใจ


วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2553
   สวัสดีครับ การที่สังคมของเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ เราจะต้องรู้จักแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง มีความสามัคคี มีความรักที่จะมอบแก่ผู้อื่น ไม่แก่งแย่งกัน ไม่อวดตัว แต่เป็นคนที่ถ่อมใจ และคำนึงถึงประโยชน์ของคนอื่น มีน้ำใจต่อผู้อื่น เหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราครับ :)

พระธรรมฟีลิปปี บทที่ 2 ข้อ 2 - 5
ก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกัน มีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกัน
อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว
อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย
ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีใจพระเยซูคริสต์


วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553
   สวัสดีครับ เมื่อเย็นวันพุธที่แล้วผมเริ่มป่วยเป็นไข้หวัด วันพฤหัสผมทำงานถึงช่วงเย็นก็ต้องขอลากลับบ้านก่อนเพราะไข้ขึ้นสูง วันศุกร์ก็เลยเต็มวัน วันเสาร์ก็อาการดีขึ้นแต่ตอนเย็นเริ่มมีอาการท้องเสียและเป็นไข้ ผมรู้สึกอ่านเพลียมาก กะจะนอนแต่หัวค่ำก็ต้องตื่นขึ้นมา ผมอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระองค์ทรงรักษา และก็นั่งอ่านพระคัมภีร์ก่อนนอน และคืนนั้นผมก็ไม่ตื่นอีก เช้าวันอาทิตย์ผมสามารถที่จะไปโบสถ์ได้ครับ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เมตตาช่วยรักษาในยามที่เราไม่สบายและไม่รู้จะพึ่งใครได้ครับ ขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ช่วงนี้คนไม่สบายเยอะเลยครับ

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2553
   สวัสดีครับ ถ้าใครอยู่ในความกังวลความทุกข์ใจ ผมอยากแนะนำให้มาทูลต่อพระเจ้าถึงความทุกข์ใจนั้นด้วยความเชื่อ และความรักของพระเจ้า พระองค์จะสดับฟังต่อทุกคำทูลขอครับ

พระธรรม 2 ซามูเอล บทที่ 22 ข้อ 7
"ในยามทุกข์ใจข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์ พระองค์ทรงสดับฟังเสียงของข้าพเจ้า และเสียงร้องของข้าพเจ้ามาถึงพระกรรณของพระองค์


วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553
   สวัสดีครับ ช่วงนี้ที่โบสถ์ และก็ที่ทำงานผม มีโครงการที่จะรับบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อแบ่งปันให้กับคนที่ยังขาดแคลน ก็ขอให้เราได้ร่วมทำสิ่งที่ดีนี้เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าครับ ไม่ว่าจะแบ่งปันโดยตรงหรือผ่านหน่วยงานใดก็ขอพระเจ้าอวบพรครับ :)

พระธรรมฮีบรู บทที่ 13 ข้อ 16
จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดี และจงแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า


วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2553
   สวัสดีครับ ผมเคยเล่าว่าสำหรับคริสเตียนแล้ว ความเชื่อหลังความตายคือการเป็นขึ้นมาใหม่ เพื่อทุกคนจะอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเพื่อรับการพิพากษา รุ่นน้องที่ฟังก็สงสัยว่าแล้วการเป็นขึ้นมานั้นมนุษย์จะเป็นอย่างไรหมายถึงร่างกายนี้จะฟื้นขึ้นอีกหรือเปล่า
   เกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ได้อธิบายไว้ว่าจริงๆแล้วการเป็นขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และได้เปรียบเทียบกับเมล็ดพืช เมล็ดพืชที่เราเห็นนั้นภายในก็มีชีวิต เมื่อเมล็ดนั้นถูกหว่านลงดินเปลือกจะเน่าเปื่อยไป และชีวิตภายในนั้นจะกลายเป็นต้นไม้ ซึ่งมีรูปร่างที่ไม่เหมือนเดิม เปรียบเสมือนร่างกายเนื้อหนังของมนุษย์ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างจากดิน และเมื่อตายลงร่างกายนั้นก็จะเน่าเปื่อยกลับเป็นดิน แต่ชีวิตภายในนั้นจะเป็นขึ้นในกายฝ่ายวิญญาณครับ :)

พระธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 15 ข้อ 35 - 41
แต่บางคนจะถามว่า "คนตายจะเป็นขึ้นมาอย่างไรได้ เมื่อเขาเป็นขึ้นมาจะมีรูปกายเป็นอย่างไร"
โอ คนเขลา เมล็ดที่ท่านหว่านลงนั้น ถ้าไม่ตายเสียก่อนแล้วจะงอกขึ้นใหม่ไม่ได้
เมล็ดข้าวที่ท่านหว่านนั้น จะเป็นข้าวสาลีหรือพืชอื่นๆก็ดี ท่านมิได้หว่านสิ่งที่เป็นรูปร่างของต้นที่จะงอกขึ้นมา แต่ได้หว่านเมล็ดเท่านั้น
พระเจ้าทรงประทานรูปร่างต้นของเมล็ดนั้นตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบ และทรงประทานรูปร่างแก่เมล็ดพืชทุกพรรณตามชนิดของมัน
เพราะว่าเนื้อนั้นไม่เหมือนกันหมดทุกอย่าง เนื้อมนุษย์ก็อย่าง เนื้อสัตว์จตุบาทก็อย่างหนึ่ง เนื้อนกก็อย่างหนึ่ง เนื้อปลาก็อย่างหนึ่ง
ร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มี และร่างกายสำหรับโลกก็มี แต่ว่าศักดิ์ศรีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่ง และศักดิ์ศรีของร่างกายสำหรับโลกก็อย่างหนึ่ง
ศักดิ์ศรีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่ง ศักดิ์ศรีของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่ง ศักดิ์ศรีของดวงดาวก็อย่างหนึ่ง แท้ที่จริงศักดิ์ศรีของดาวดวงหนึ่งก็ต่างกันกับศักดิ์ศรีของดาวดวงอื่นๆ


วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2553
   สวัสดีครับ สิ่งนึงที่ทำให้คนเราละทิ้งความเชื่อในพระเจ้า ก็คือความกลัว ถึงแม้ว่าเราจะรู้จักพระเจ้าและเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ด้วยตัวเราเอง และเราก็เดินในทางของพระเจ้า แต่เมื่อวันนึงมีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกกลัวไม่ปลอดภัย เราอาจจะยอมแพ้และละทิ้งความเชื่อในพระเจ้าได้เหมือนตัวอย่างเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ ให้รอดจากถิ่นทุรกันดาร แต่พอมาถึงดินแดนที่พระเจ้าจะทรงประทานให้เขาครอบครอง สิ่งที่เขาพบในที่นั่นทำให้เขากลัวและไม่ทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกกับเขาครับ ดังนั้นเราจะต้องระลึกเสมอว่าถ้าสิ่งที่เป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้า พระองค์จะทรงคุ้มครองเราครับ :)

พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 1 ข้อ 29 - 30
แล้วข้าพเจ้าจึงได้พูดกับท่านทั้งหลายว่า 'อย่าครั่นคร้ามหรือกลัวเขาเลย
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านผู้นำหน้าท่านทั้งหลาย พระองค์จะทรงต่อสู้เผื่อท่านทั้งหลาย ดังที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้แก่ท่านทั้งหลายในอียิปต์ต่อหน้าต่อตาท่านทั้งหลาย


วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553
   สวัสดีครับ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมกลับบ้านไวก็เลยเปิดโทรทัศน์ดูเล่นๆครับ เห็นมีแต่ละครก็ลองเปิดดูช่องทีวีไทย มีรายการนึงชื่อว่าชีวิตยิ่งกว่าละคร เป็นรายการเชิงสารคดี ผมไม่เคยดูรายการนี้มาก่อน วันนี้เค้าเสนอตอนที่พาไปดูชีวิตนักเรียนชาวเขาครับ ชีวิตเด็กๆชาวเขาลำบากมากเลย ชาวบ้านก็ยากจน เรียนหนังสือเสร็จก็ต้องหาเวลามาช่วยทำงานที่บ้าน ผมเห็นเสื้อของเด็กผู้หญิงคนนึงเป็นเสื้อยืดสีม่วง ข้างหลังเหมือนมีรูปไม้กางเขน ก็ดูไปเรื่อยๆเค้าก็นำเสนอชีวิตของเด็กคนนี้ที่ต้องกลับไปช่วงงานที่บ้าน เด็กคนนี้เป็นคริสเตียน วันอาทิตย์เด็กผู้หญิงคนนี้จะถือพระคัมภีร์ออกไปที่โบสถ์ในตอนเช้า ผมเพิ่งเห็นโบสถ์ชาวเขาแบบนี้ครั้งแรกเลย เล็กมากเลยครับ เป็นเหมือนห้องเล็กๆชั้นเดียวมีผนังไม้ 3 ด้านข้างบนมีไม้กางเขนสีขาว ที่มี 3 ด้านคงเพราะว่าโบสถ์นี้เล็กมาก เวลานมัสการคนที่นำก็จะยืนเรียงแถวภายในโบสถ์ ยืนติดๆกันได้ประมาณหัาหกคนก็เต็ม คนอื่นก็จะยืนข้างนอกหันหน้าเข้าหาโบสถ์ครับ ไม่มีเครื่องดนตรี เค้าร้องเพลงและตบมือเข้าจังหวะครับ ถึงแม้จะเป็นการนมัสการที่ผมไม่เคยเห็น แต่ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าก็เต็มเปี่ยมสำหรับคริสเตียนที่นี่ครับ :)
ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้มีคนนำข่าวประเสริฐไปประกาศกับคนที่นี่ให้เค้ามีโอกาสที่จะได้รับสันติสุขในพระเจ้า และได้รับความรอดจากพระองค์เช่นกันครับ :)พระธรรมฮาบากุ บทที่ 3 ข้อ 18
ถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้า ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า


วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553
   สวัสดีครับ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ดูรายการโทรทัศน์รายการนึง ซึ่งได้พาไปรู้จักกับเศรษฐีท่านนึง เค้ามีทรัพย์สมบัติมากมาย มารถแพงๆหลายสิบคัน คันละหลายสิบล้าน มีของสะสมแพงๆมากมาย เค้าสะสมงานศิลปะมูลค่ามหาศาลมากมาย
ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงแสวงหาและอยากจะมีสิ่งของเหล่านี้ แต่คงน่าเสียดายมากถ้าเราพยายามทุ่มเทเพื่อได้ทรัพย์สินมากมาย แลัวมารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถช่วยให้จิตวิญญาณของเราได้รับความรอด เมื่อวันเวลาของการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงครับ

พระธรรมโรม บทที่ 8 ข้อ 5 - 6
เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ
ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนัง ก็คือความตาย และซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข


วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553
   สวัสดีครับ มีน้องๆที่บริษัทถามผมว่าสัญลักษณ์รูปปลาที่ผมเพิ่งติดที่ท้ายรถคืออะไร ผมไปเห็นคำอธิบายความหมายของสัญลักษณ์นี้ใน web นึง จึงอยากนำมาแบ่งปันครับ ลอง click เข้าไปอ่านที่ สัญลักษณ์รูปปลา

If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his Father 's glory with the holy angels."
Mark 8 : 38


วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553
   สวัสดีครับ เมื่อวานตอนเย็นผมไปเล่นปิงปองแล้วเกิดอุบัติเหตุล้มลงจนหัวเข่ากระแทกพื้น แต่ผมก็ยังฝืนเล่นต่อ พอกลับมาบ้านก็ปวดหัวเข่า ตื่นมาในเช้าวันนี้ผมยิ่งรู้สึกปวดมากขึ้น ผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงรักษาเพราะดูอาการปวดจะแย่ลง ขนาดเดินลงบันไดบ้านยังต้องก้าวแล้วหยุดพักทีละขั้น ตอนขับรถออกไปทำงานก็คิดในใจว่าจะต้องแวะร้านขายยาเพื่อหาซื้อผ้าที่ใช้พันหัวเข่าไม่ให้เคลื่อนครับ ออกมาเห็นรถติดก็เลยไม่ได้ซื้อจนไปถึงที่ทำงาน ในระหว่างวันผมรู้สึกดีขึ้นแม้ว่าวันนี้ผมต้องเดินไปทำธุระหลายๆที่แต่ผมก็ยังสามารถไปได้ และไม่น่าเชื่อว่าตอนเย็นก็ยังสามารถไปตีปิงปองได้อีกครับ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการรักษาที่มาจากพระองค์ครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553
   สวัสดีครับ เป็นยังงัยบ้างครับ ชีวิตในช่วงนี้พบกับอะไรมาบ้างครับ แต่ยังงัยขอให้เราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า และรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับ :)

พระธรรม 2 ซามูเอล บทที่ 22 ข้อ 21
"พระเจ้าทรงประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าตามความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้า


วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553
   สวัสดีครับ เมื่อเรายอมรับสารภาพกับพระเจ้าว่าเราเป็นคนบาป ได้กระทำผิดต่อพระเจ้า และต้องการกลับใจจากความบาป เมื่อนั้นเราจะเห็นพระคุณความรักของพระเจ้าซึ่งปรากฎในองค์พระเยซูคริสต์ เหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลได้เป็นพยานให้เราในเรื่องนี้ครับ พระเจ้าทรงรักเรามากยิ่งกว่าที่เราคิด บางทีคนที่กระทำผิดต่อเราเรายังไม่สามารถให้อภัยได้เลยแม้ว่าคนนั้นจะมาสารภาพผิดกับเรา แต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราสามารถดำเนินชีวิตโดยมีความรักขององค์พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างในชีวิตครับ :)

พระธรรม 1 ทิโมธี บทที่ 1 ข้อ 13 - 14
ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นคนหลู่พระเกียรติ ข่มเหง และทำการหมิ่นประมาทพระองค์ แต่ข้าพเจ้าได้รับพระกรุณา เพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทำอย่างนั้น ก็ได้กระทำไปด้วยความเชื่ออย่างโฉดเขลา
และพระคุณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีมากเหลือล้นสำหรับข้าพเจ้า พร้อมด้วยความเชื่อ และความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์


วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553
   สวัสดีครับ หลายครั้งชีวิตของเราอาจจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่พระเจ้าทรงทดสอบเรา สถานการณ์ที่เราจะต้องตัดสินใจ สถานการณ์การที่ทำให้เราลำบากใจ ว่าเราจะเลือกเดินทางไหน ทางที่เราคิดว่าเป็นทางของโลกนี้ที่เราเองคิดว่าจะทำให้เรามีความสุข หรือทางของพระเจ้าที่อาจจะต้องพบอุปสรรคข้างหน้า แต่ถ้าเราสามารถผ่านการทดสอบนั้นได้ ชีวิตเราจะมีคุณค่าดังทองคำบริสุทธิ์ครับ :)

พระธรรมโยบ บทที่ 23 ข้อ 10
ด้วยว่าพระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไป เมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้ว ข้าก็จะเป็นอย่างทองคำ


วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553
   สวัสดีครับ วันนี้ผมได้ไปร่วมงานประกาศข่าวประเสริฐของทีมพี่เลี้ยงและพี่น้องที่โบสถ์ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรลาดกระบังครับ พวกเราไปกันเกือบ 30 คนครับ มีเด็กๆไปด้วยครับ เป็นการไปที่นั่นเป็นครั้งแรกเลยครับ อากาศร้อนมากเลยครับ ไปถึงก็ยืนรอสถานที่ที่เป็นห้องประชุมของหมู่บ้านนานเลยครับ เพราะวันนี้มีการเลือกตั้งกรรมการของหมู่บ้านครับ พอเราได้เข้าไปที่ห้องประชุมชั้นบนก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่กันเพราะเป็นห้องว่างๆ พอเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการร้องเพลงนมัสการเพื่อรอชาวบ้านที่ทีมงานได้ส่งการ์ดเชิญไปจำนวน 60 ใบครับ แต่วันนี้ที่เราได้เห็นผู้ที่เข้ามาร่วมงานมีเพียงเด็กๆ ไม่กี่คนกับผู้ใหญ่ประมาณ 4 - 5 คนเท่านั้น หลายคนอาจจะติดภาระกิจในการเลือกตั้งที่จัดตรงกันวันนี้ แม้เราก็ร้องเพลงไปหลายเพลง มีพี่ที่มาเล่าคำพยานให้ฟัง แต่คนที่เข้ามาก็ยังเท่าเดิม พี่ที่นำก็ไม่ย่อท้อเค้าก็ดำเนินงานต่อไปแม้ว่าวันนี้เราจะประกาศกับชาวบ้านเพียงไม่กี่คน แต่เชื่อมั๊ยครับเวลาผ่านไปอีกซักพักนึง มีเด็กๆทะยอยเดินเข้ามาในห้องประชุม ผู้ใหญ่หลายคนเดินเข้ามา จนดูจากห้องที่โล่งๆที่มีแต่ผู้ประกาศเป็นห้องที่ดูอบอุ่นเลยครับ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกหลายๆคนที่นั่นให้เข้ามารับข่าวประเสริฐ ขอให้พระเจ้าทรงให้ข่าวประเสริฐของพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชุมชนนั้น ให้เขาได้กลับใจใหม่ และให้เค้าได้รับพระพรจากพระเจ้าครับ และนี่ก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะไปที่นั้นอีกในครั้งต่อไปด้วยครับ :)

พระธรรมสดุดี บทที่ 81 ข้อ 1
จงร้องเพลงถวายพระเจ้า พระกำลังของพวกเรา จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้าของยาโคบ


วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553
   สวัสดีครับ พระเจ้าสัญญากับกษัตริย์โยสิยาห์ว่าเขาจะไม่เห็นการลงโทษต่างๆที่พระองค์จะให้เกิดกับยูดาห์ เพราะว่าเมื่อกษัตริย์โยสิยาห์ทรงทราบว่าพระเจ้าทรงกล่าวโทษความผิดของคนยูดาห์ที่ผ่านมา พระองค์ทรงเสียพระทัยและกลับใจจากสิ่งที่บรรพบุรุษได้กระทำผิดพลาดไป และนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นน้ำพระทัยของพระเจ้า พระเจ้าทรงไม่ประสงค์ที่จะลงโทษคนที่สำนึกผิดและกลับใจจากสิ่งที่ไม่ดีครับ :)

พระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 22 ข้อ 17 - 19
เพราะเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งเรา และได้เผาเครื่องหอมถวายพระอื่น เพื่อเขาจะได้กระทำให้เราโกรธ ด้วยผลงานทั้งสิ้นแห่งมือของเขา เพราะฉะนั้นความพิโรธของเราจึงพลุ่งขึ้นต่อที่นี่ และจะดับเสียไม่ได้
แต่ฝ่ายราชาแห่งยูดาห์ผู้ได้ส่งเจ้ามาถามพระเจ้านั้น เจ้าจงไปบอกเขาว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เกี่ยวกับเรื่องถ้อยคำที่เจ้าได้ยิน
เพราะจิตใจของเจ้ากลับใหม่แล้ว เจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าเมื่อเจ้าได้ยินว่า เรากล่าวโทษที่นี้และชาวเมืองนี้อย่างไร คือที่เขาจะต้องกลายเป็นที่ร้างเปล่าและที่ถูกสาป และเจ้าได้ฉีกเสื้อและร้องไห้ต่อเรา เราก็ได้ยินเจ้าแล้วด้วย พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ


วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553
   สวัสดีครับ ชีวิตของเรากำลังเป็นแบบที่อธิบายในพระคัมภีร์ตอนนี้มั๊ยครับ

พระธรรมฮักกัย บทที่ 1 ข้อ 6
เจ้าหว่านมาก แต่เกี่ยวน้อย เจ้ารับประทาน แต่ไม่เคยอิ่ม เจ้าดื่ม แต่ก็ไม่เคยหายอยาก เจ้านุ่งห่ม แต่ก็ไม่มีใครอุ่น ผู้ที่ได้ค่าจ้าง ก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรู


   ทำงานมาก แต่ได้ผลน้อย รับประทาน แต่ไม่เคยอิ่ม ดื่ม ก็ยังกระหาย มีเสื้อผ้ามากมายก็ไม่อุ่น ได้เงินเดือนก็หมดไป ทำไมชีวิตเป็นแบบนี้ ถ้าเรากลับมาดูในพระคัมภีร์ ข้อความนี้เป็นพระดำรัสของพระเจ้าผ่านผู้เผยพระวจนะ พระเจ้าทรงบอกกับคนอิสราเอลว่าที่ชีวิตเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาได้ทอดทิ้งพระเจ้า ทองทิ้งพระนิเวศของพระเจ้า และกลับไปห่วงอยู่กับเรื่องของตัวเอง สนใจบ้านเรือนตนเอง แต่ถ้าเค้ากลับมาหาพระเจ้า มาสร้างพระนิเวศของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเค้า และอวยพระพรชีวิตของเค้าครับ :)

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553
   สวัสดีครับ พระเยซูเคยตรัสกับสาวกเรื่องเหตุการณ์ที่จะเป็นเหตุการณ์เริ่มต้นของวิบัติยิ่งใหญ่ของโลก ก่อนที่พระเจ้าจะทรงพิพากษามนุษย์ หลายครั้งเราคิดว่าสงครามจะเกิดขึ้นในยุคของเราจริงเหรอ ภัยธรรมชาติต่างๆจะเกิดกับเราจริงเหรอ แต่วันนี้เราอาจจะต้องกลับมานั่งใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้ง วันเวลาของพระเจ้าใกล้เข้ามาแต่เรายังเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนเหล่านี้หรือไม่ จิตใจเรากำลังละทิ้งพระเจ้าแต่ไปกังวลกับชีวิตของเราหรือไม่ ถ้าเป็นดังนั้นขอให้เราหันกลับมาหาพระองค์ ยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้า ดำเนินชีวิตด้วยความรักในพระเจ้านะครับ :)

พระธรรมมาระโก บทที่ 13 ข้อ 3 - 8
เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศตรงหนัาพระวิหาร เปโตร ยากอบ ยอห์น และอันดรูว์มากราบทูลถามพระองค์ส่วนตัวว่า
"ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรจะเป็นหมายสำคัญว่าการณ์ทั้งปวงนี้จวนจะสำเร็จ"
พระเยซูจึงตรัสตอบว่า "ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง
ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่า 'เราเป็นผู้นั้น' และจะให้คนเป็นอันมากหลงไป
เมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม อย่าตื่นตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึง
เพราะประชาชาติต่อประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กัน ทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ และจะเกิดกันดารอาหาร เหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบาก


วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2553
   สวัสดีครับ วันนี้ผมมีคำพยานมาเล่าให้ฟังครับ เมื่อไม่นานมานี้ผมทำบัตรพนักงานหายครับ จริงๆปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะได้ย้ายไปทำงานอีกตึกนึงครับ
แต่ว่าเวลาจะเข้าไปตึกสำนักงานใหญ่จะต้องใช้เพื่อความสะดวก ผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ผมได้หาบัตรนี้ให้พบด้วย แต่ก็หายังงัยก็ไม่พบครับ
จนใครต่อใครที่ถามผมเรื่องบัตรพนักงาน ผมก็บอกว่าสงสัยต้องเสียเงินค่าทำบัตรใหม่แน่เลย แต่วันนึงขณะที่ผมจะกำลังจอดรถที่ตึกที่ทำงาน ผมก้มลงและมองเห็นบางอย่างที่พื้นรถในซอกข้างๆที่นั่ง ผมพบว่าบัตรพนักงานของผมอยู่ที่นั่น
ในใจผมรู้ว่าพระเจ้าทรงให้ผมพบบัตรนี้เพราะผมเคยหาในรถพบพื้นรถใต้ยางรองพื้นก็ไม่พบ และผมก็ได้พบก่อนที่ผมจะตัดสินใจไปทำบัตรใหม่ แม้ว่าเราจะคิดว่าเรารอบคอบดีแล้วแต่พระเจ้าก็ทรงให้เรารู้ว่ามีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ดีพอครับ
   ด้วยความเป็นคนขี้ลืมก็ทำให้ผมทำบัตรสมาชิกฟิตเนสหายอีกครับ :) ผมไม่ค่อยได้ไปและกำลังจะไปยกเลิกการเป็นสมาชิก ในช่วงที่ยกเลิกก็จะยังมีเวลาที่จะไปใช้บริการ
แต่เมื่อบัตรหายอาจจะยุ่งยาก ถ้าทำบัตรใหม่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก ผมอธิษฐานกับพระเจ้าอีกครั้งครับ แต่ก็หาไม่เจออีกครับ หาที่บ้านทุกที่เลยก็ไม่พบ แต่ครั้งนี้พระเจ้าทรงช่วยเหลือได้ทันเวลามากเลยครับ
คือเมื่อผมไปทำเรื่องยกเลิกและกะจะไปใช้บริการจะได้ไม่เสียเที่ยวครับ ผมก็พบบัตรเคาท์เตอร์ที่ทำเรื่องเลยครับ ที่หายก็เพราะผมลืมไว้ที่ฟิตเนสครับ ผมเลยได้เข้าไปโดยไม่ต้องทำบัตรใหม่หรือแลกบัตรครับ การช่วยเหลือของพระเจ้าไม่เคยสายนะครับ :)
   อีกเรื่องที่จะเล่าคือวันนี้ตอนกลางวันหลังจากเลิกจากโบสถ์ก็ขับรถพาน้องกับหลานไปกินข้าวที่ร้านอาหาร เป็นร้านอยู่ริมถนนครับ แต่ไม่มีที่จอดรถเลยครับตลอดแนวถนน ผมจึงให้น้องกับหลานลงไปที่ร้านก่อนครับ
ผมก็ขับรถกะจะวนมาอีกรอบครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีที่จอดหรือเปล่าเพราะว่าดูวันนี้รถเยอะมากครับ ระหว่างทางก็คิดถึงคำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงตอบสองเรื่องข้างบนครับ ผมก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ผมได้พบที่ว่างจะได้จอดรถในการวนรถครั้งนี้
และเพียงเมื่อผมอธิษฐานในใจจบ และมาใกล้ร้านอาหารนั้นแล้ว ปรากฏว่ามีรถที่จอดอยู่กำลังจะออก ผมเลยได้จอดหน้าร้านเลยครับ การช่วยเหลือของพระเจ้ามาไวและดีเกินกว่าที่ผมคิดอีก ผมคิดว่าถ้าได้แค่จอดอยู่ไกลๆแล้วเดินกลับมาก็ยังดีครับ
   และถึงแม้คำอธิษฐานสำหรับเรื่องใหญ่ๆ เรื่องปัญหาของบ้านเมืองในขณะนี้ คริสเตียนได้ร่วมใจกันอธิษฐานในโบสถ์ต่างๆ มีการนัดรวมกันเพื่ออธิษฐานเพื่อประเทศไทยครับ
ช่วงเดือนที่ผ่านมาคงไม่มีใครที่จะคาดเดาสถานะการณ์บ้านเมืองของเราได้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร เหตุการณ์จะคลี่คลายลงได้อย่างไร ดูทุกอย่างไม่มีทางออกเลย และวันนี้ทุกอย่างได้ผ่อนคลายลงอย่างที่คาดไม่ถึง
ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของคริสเตียนแล้วครับ ขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงช่วยเหลือ และให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงฟังเราเสมอครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553
   สวัสดีครับ พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอนถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจและการกระทำของมนุษย์ดังนี้ครับ

พระธรรมลูกา บทที่ 7 ข้อ 45
คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตน และคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจของตน ด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้น


   สิ่งที่อยู่ในใจของมนุษย์ไม่ว่าคนดี หรือคนชั่ว มนุษย์จะนำสิ่งนั้นออกมา ด้วยการแสดงออกในการกระทำ การพูด ทำให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าใครเป็นคนดีและใครเป็นคนไม่ดีครับ
   และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือวิธีการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นคนดี หลายคนเริ่มต้นผิดคิดว่าการจะเป็นคนดีก็คือต้องแสดงออกถึงการทำความดี แต่นั้นไม่ถูกต้องครับ ถ้าใจของเรายังมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นก็จะยังถูกแสดงออกมาเมื่อเราไม่สามารถควบคุมได้ ผมขอยกตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีคนนึงที่เค้าเป็นคนลามก เค้ารู้ตัวและตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยพยายามที่จะไม่พูดหรือแสดงออกถึงเรื่องลามก แต่ต่อมามีเพื่อนที่ชอบพูดเรื่องทำนองนั้นมาสนทนาในกลุ่ม เขาก็เริ่มพูดสิ่งที่อยู่ในใจโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ควรจะเริ่มต้นที่จิตใจตามที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้ครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553
   สวัสดีครับ ตอนอยู่ที่โบสถ์ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวันนี้ผมคิดว่าอยากแบ่งปันพระวจนะจากพระสุภาษิตใน thaiapp และพระเจ้าก็ให้ผมได้อ่านเจอข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ซึ่งตรงกับเหตุการณ์บ้านเมืองของเราตอนนี้ ขอให้พระวจนะนี้เป็นที่เตือนใจเราและให้เรามีกำลังใจว่าพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้น และทรงสถิตกับเราทุกคนครับ :)

พระธรรมสุภาษิต บทที่ 1 ข้อ 15 - 19
บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าเดินในทางนั้นกับเขา จงยับยั้งเท้าของเจ้าจากวิถีของเขา
เพราะว่าเท้าของเขาวิ่งไปหาความชั่วร้าย และเขารีบเร่งไปทำให้โลหิตตก
เพราะที่จะขึงข่ายไว้ให้นกเห็น ก็ไร้ผล
แต่คนเหล่านี้หมอบคอยโลหิตของตนเอง เขาซุ่มดับชีวิตของเขาเอง
ทางของบรรดาผู้ที่หากำไรด้วยความทารุณโหดร้าย ก็อย่างนี้แหละ คือมันย่อมคร่าเอาชีวิตของเจ้าของนั้นเอง


   มีคนบางกลุ่มที่พยายามนำสังคมไปสู่ความรุนแรง การทำร้ายผู้อื่น แม้กระทั่งฆ่าชีวิตผู้อื่น พระวจนะของพระเจ้าทรงเตือนไม่ให้เรากระทำให้ชีวิตของเราไปในวิถีทางของคนเหล่านี้ คนเหล่านี้พยายามจะทำให้คนมากมายหลงไป แผนงานของเขามาจากความมืด แต่พระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่ง และพระองค์ทรงบอกถึงปลายทางของคนเหล่านั้น สิ่งที่เขาทำจะดักคอยชีวิตของเขาเอง

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553
   สวัสดีครับ เมื่อมนุษย์ละทิ้งพระเจ้า มนุษย์ก็พยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างด้วยมือของเขา เขาพยายามสร้าง พยายามทำงาน หรือแม้กระทั่งแสวงหาพระที่เขาคิดว่าจะช่วยเขาได้ และเมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาโทษของเขา สิ่งทั้งหมดที่เขาได้ทำนั้นก็จะไม่เกิดผล จะมีแต่ความกลุ้มใจ ความทุกข์ใจนั้นจะไม่สามารถรักษาให้หายได้ครับ สิ่งที่ผมพูดนี้เคยเกิดขึ้นแล้ว เมื่อครั้งหนึ่งคนอิสราเอลได้หลงลืมพระเจ้า ดังในข้อพระคัมภีร์นี้ครับ :)

พระธรรมอิสยาห์ บทที่ 17 ข้อ 10 - 11
เพราะเจ้าได้หลงลืมพระเจ้าแห่งความรอดของเจ้าเสีย และมิได้จดจำองค์พระศิลาลี้ภัยของเจ้า แม้ว่าเจ้าปลูกต้นอภิรมย์ และปักกิ่งแห่งพระต่างด้าวไว้
แม้ว่าเจ้าทำให้มันงอกในวันที่เจ้าปลูกมัน และทำให้มันออกดอกในเช้าของวันที่เจ้าหว่าน ถึงกระนั้นผลการเก็บเกี่ยวก็จะหนีไป ในวันแห่งความกลัดกลุ้มและความเจ็บอย่างรักษาไม่ได้


วันพุธที่ 14 เมษายน 2553
   สวัสดีครับ พอดีน้องที่บริษัทคนนึงไปดูภาพยนตร์เรื่องนึงมีการพูดถึงน้ำท่วมโลกในตอนนึงของเรื่องนั้นครับ เค้าก็กลับมาถามว่าทำไมพระเจ้าถึงทรงให้น้ำท่วมโลกในครั้งนั้น ให้เรามาหาคำตอบในพระธรรมตอนนี้กันครับ

พระธรรมปฐมกาล บทที่ 6 ข้อ 5 - 7
พระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่าเค้าความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไป
พระเจ้าจึงเสียพระทัยที่ได้สร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัส
พระเจ้าจึงตรัสว่า "เราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างมานี้ไปเสียจากแผ่นดิน ทั้งมนุษย์สัตว์กับบรรดาสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศด้วย เพราะว่าเราเสียใจที่ได้สร้างมา"


   จะเห็นว่าสาเหตุที่พระเจ้าทรงให้น้ำท่วมโลกก็เพราะว่าขณะนั้นแผ่นดินเต็มไปด้วยเรื่องที่ชั่วร้ายที่เกิดจากมนุษย์ที่พระองค์สร้าง พระเจ้าทรงเสียพระทัยและต้องการชำระล้างสิ่งเหล่านี้ แต่ยังมีอยู่หนึ่งคนที่พระเจ้าทรงละเว้น ก็คือโนอาห์และครอบครัวของเขา เรามาดูต่อว่าทำไมพระเจ้าทรงพอพระทัยโนอาห์ครับ

พระธรรมปฐมกาล บทที่ 6 ข้อ 8
ต่อไปนี้คือพงศ์พันธุ์ของโนอาห์ โนอาห์เป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขา โนอาห์ดำเนินกับพระเจ้า

   ในขณะที่คนอื่น ๆ ประพฤติตัวเสื่อมทราม แต่มีโนอาห์ที่เป็นคนดี เขายังดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ทำให้พระทรงให้โนอาห์และครอบครัวได้รอดจากน้ำท่วมโลกในครั้งนั้นครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2553
   สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันอีสเตอร์ วันที่เราร่วมชื่นชมยินดีและระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ :) หลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์พระองค์ได้ปรากฏตัวกับเหล่าสาวกและคนอีกมากมาย ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ สาวกจึงออกเทศนาสิ่งที่พระเยซูทรงสอนเขาและเล่าเรื่องราวของพระองค์ที่พวกเขาได้รับรู้ จนกระทั่งทุกวันนี้คริสเตียนก็ยังพูดเรื่องราวของพระเจ้าให้แก่ผู้อื่น เพราะเรารู้ว่าว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่จากหมายสำคัญต่างๆที่พระองค์ทรงสำแดงให้เราเห็น และเพราะชีวิตที่ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าครับ :)
พระธรรมมาระโก บทที่ 16 ข้อ 19 - 20
ครั้นพระเยซูเจ้าตรัสสั่งเขาแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ให้ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
พวกสาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบลและพระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคำสอนของเขาโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้น


วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2553
   สวัสดีครับ อาทิตย์หน้าก็เป็นวันอีสเตอร์แล้ว ผมอยากจะนำเรื่องราวความรักของพระเยซูที่มีต่อมารดาของพระองค์ และต่อสาวกของพระองค์ ในขณะที่พระเยซูใกล้จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนมาแบ่งปันครับ พระเยซูทรงฝากให้มารดาของพระองค์ให้ดูแลสาวกเหมือนอย่างกับบุตรของตน และขอให้สาวกได้ดูและมารดาของพระองค์เหมือนกับมารดาของตน ขอให้ความรักขอพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของเรานะครับ :)
พระธรรมยอห์น บทที่ 19 ข้อ 25 - 27
พวกทหารได้กระทำดังนี้ ผู้ที่ยืนอยู่ข้างกายของพระเยซูนั้น มีมารดาของพระองค์กับน้าสาวของพระองค์ มารีย์ภรรยาของเคลโอปัส และมารีย์ชาวมักดาลา
เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์ และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์จึงตรัสกับมารดาของพระองค์ว่า "หญิงเอ๋ย จงดูบุตรของท่านเถิด"
แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่า "จงดูมารดาของท่านเถิด" ตั้งแต่เวลานั้นมาสาวกคนนั้นก็รับมารดาของพระองค์มาอยู่ในบ้านของตน


วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2553
   สวัสดีครับ วันนี้ขณะที่ผมขับรถและติดไฟแดงอยู่ผมได้ยินเสียงเหมือนคนตะโกนมาจากรถเมล์ว่า "ฆ่ามัน ๆ" ( วันนี้ผมไม่ได้ใส่เสื้อสีเหลืองหรือแดงนะครับ :) ) คิดว่าคนตะโกนคงไม่ได้หมายถึงผมนะครับ :) คงเป็นเรื่องการเมืองที่ทำให้คนไทยแบ่งแยกกัน เกลียดกัน ถึงกับต้องการที่ฆ่าคนที่มีความคิดตรงกันข้ามกัน พระเจ้าทรงบอกอะไรบางอย่างเราในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ครับ
พระธรรม 1 ยอห์น บทที่ 4 ข้อ 7
ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า

   พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และพระองค์ทรงรักเราทุกคน พระเจ้าทรงอยากให้เรารู้จักที่จะรักซึ่งกันและกัน ดังนั้นถ้ามีใครบางคนกำลังบอกเราว่าให้เราเกลียดชังผู้อื่น ให้เราทำร้ายผู้อื่น คนคนนั้นก็กำลังพยายามที่จะทำให้เราห่างไกลจากความรักของพระเจ้านะครับ ขอพระเจ้าทรงนำเราทุกคนเพื่อเราจะมีชีวิตที่รู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นนะครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553
   สวัสดีครับ วันนี้ผมนำพระวจนะที่จะเตือนสติทั้งผู้ที่เป็นผู้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและผู้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าครับ พระเจ้าทรงให้เราระมัดระวังใจการสื่อสารพระวจนะของพระเจ้า สิ่งที่มาจากพระเจ้านั้นจะต้องมาจากพระเจ้าโดยแท้จริงไม่ใช่การนำความคิดของมนุษย์ใส่เข้าไป บางครั้งคนเราก็อยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้พูดและผู้ฟังโดยการหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงข้อเท็จจริงของพระวจนะซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นคำกล่าวเตือนในผลของความผิดซึ่งผู้ฟังก็อาจจะไม่อยากรับฟังสิ่งเหล่านี้ครับ
พระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 23 ข้อ 16 - 17
พระเจ้าจอมโยธา ตรัสดังนี้ว่า "อย่าฟังถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะผู้เผยให้ท่านฟังกระทำให้ท่านเต็มด้วยความหวังลมๆแล้งๆ เขากล่าวถึงนิมิตแห่งใจของเขาเอง มิใช่จากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
เขาพูดกับคนที่ดูหมิ่นพระวจนะของพระเจ้าเสมอว่า 'ท่านจะสุขสบาย' และแก่ทุกคนที่ดื้ดตามใจของตนเอง เขาทั้งหลายกล่าวว่า 'จะไม่มีเหตุร้ายมาเหนือเจ้า'"


วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553
   สวัสดีครับ สมมติว่าเรารู้ว่าใกล้จะถึงวีนสิ้นสุดของโลกนี้แล้ว คงมาความคิดหลากหลายที่เราอยากจะทำ เช่น บางคนคงอยากจะหาเงินเยอะๆ อยากให้ชีวิตสุขสบาย บางคงคงอยากที่จะประสบความสำเร็จในการงาน หรือการเรียนที่ตั้งใจไว้ คนที่ยังโสดก็อาจจะอยากมีคู่ ไม่รู้ว่าจะมีซักกี่คนที่อยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อจะรอคอยพระเจ้าเหมือนดังในข้อพระคัมภีร์นี้บ้างครับ
พระธรรมมีคาห์ บทที่ 7 ข้อ 7
แต่สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะมองดูพระเจ้า ข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงฟังข้าพเจ้า


วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2553
   สวัสดีครับ ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติหลายข่าว ข่าวแผ่นดินไหวที่ประเทศชิลี เรื่องพายุฤดูหนาวที่ประเทศแถบยุโรปได้รับผลกระทบ ในประเทศไทยก็มีข่าวเรื่องภัยแล้งในหลายจังหวัด สิ่งเหล่านี้คงเป็นสัญญาณที่จะบอกเราว่าวันเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดนั้นได้ใกล้เข้ามาแล้ว อย่าให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในความประมาท แต่ให้ชีวิตเราได้ติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับ :)
พระธรรมเอเสเคียล บทที่ 30 ข้อ 3
เพราะวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว วันแห่งพระเจ้าใกล้เข้ามา จะเป็นวันมีเมฆ เป็นเวลาที่กำหนดของประชาชาติ


วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553
   สวัสดีครับ
พระธรรมยากอบ บทที่ 4 ข้อ 11 - 12
พี่น้องทั้งหลายอย่าใส่ร้ายซึ่งกันและกัน ผู้ใดที่พูดใส่ร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตน ผู้นั้นก็กล่าวร้ายต่อธรรมบัญญัติ และตัดสินธรรมบัญญัติ แต่ถ้าท่านตัดสินธรรมบัญญัติ ท่านก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่เป็นผู้ตัดสิน
มีผู้ทรงตั้งธรรมบัญญัติและผู้ทรงพิพากษาตัดสินแต่เพียงองค์เดียว คือพระองค์ผู้ทรงสามารถช่วยเราให้รอดได้ และทรงสามารถทำลายเราได้ แต่ท่านเป็นผู้ใดเล่า ท่านจึงตัดสินเพื่อนบ้านของท่าน

   ถ้าเรามองที่สังคมปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีหลายคนที่ชอบใส่ร้ายกัน ให้ร้ายคนอื่นโดยไม่มีมูลความจริงอยู่เลย ตัดสินคนอื่นว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีตามความคิดของเขาเอง แต่เราก็รู้ว่าพระเจ้าทรงมีกฏเกณฑ์ของพระองค์ และพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวที่จะทรงพิพากษามนุษย์โดยความเที่ยงธรรมของพระองค์ พระองค์สามารถยกโทษของผู้ที่กระทำผิด หรือจะทรงลงโทษเขา ดังนั้นเราควรจะระลึกว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ของพระเจ้า ไม่สมควรที่จะตัดสินโทษผู้อื่นครับ :)

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
   สวัสดีครับ เราได้เริ่มต้นปีใหม่ (จีน) และวันแห่งความรักด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าหรือเปล่าครับ ขอให้เราได้รักษาจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะนำความรักของพระเจ้าไปยังผู้อื่นนะครับ :)
พระธรรมกาลาเทีย บทที่ 2 ข้อ 5
แต่เราไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้กับเขาแม้สักขณะเดียว เพื่อให้ความจริงของข่าวประเสริฐนั้นดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายต่อไป


วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
   สวัสดีครับ ปกติผมไม่ค่อยได้ดูรายการประกวดร้องเพลง KPN award 2010 แต่เมื่อวานวันเสาร์ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันในรอบนี้จะสามารถคัดเลือกเพลงมาร้องคนละสองเพลง ผมได้เปิดไปเจอตอนที่ผู้เข้าแข่งขันคือน้องเพียวได้นำเพลง "How Great Thou Art" มาร้องพอดีเลยครับ เพลงนี้ถ้าอยู่ในเวอร์ชันภาษาไทยจะชื่อว่า "เพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่" ครับ คริสเตียนคงคุ้นเคยกับเพลงนี้ดี ผมคิดไม่ถึงว่าวันนึงจะมีคนนำเพลงนี้มาร้องบนเวทีการแสดงที่ให้คนทั่วไปได้ฟัง ผมคิดว่าน้องเพียวได้เลือกเพลงที่เค้าคิดว่าเป็นเพลงที่ดีที่สุดและมีความหมายสำหรับเค้ามาร้อง ทุกครั้งที่ผมฟังเพลงนมัสการ ผมรู้สึกประทับใจ สาเหตุคงเพราะว่าความหมายในเพลงนั้นตรงกับความรู้สึกของเรา และผู้ร้องก็ร้องโดยความรู้สึกที่ออกมาจากจิตวิญญาณอย่างแท้จริง ผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นก็จะได้รับพระพรเหมือนอย่างที่น้องเพียวได้ชนะเลิศในการประกวดร้องเพลงครั้งนี้ครับ :)
พระธรรม 1 พงศาวดาร บทที่ 36 ข้อ 9
จงร้องเพลงถวายพระองค์ ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ จงเล่าถีงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์


ฟังเพลง "How Great Thou Art" ครับ

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553
   สวัสดีครับ วันนี้ผมฟังคำเทศนาที่โบสถ์ แล้วก็ได้ข้อพระคัมภีร์ที่ประทับใจมาฝากครับ :)
พระธรรมอิสยาห์ บทที่ 6 ข้อ 8
และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "เราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนเรา" แล้วข้าพเจ้าทูลว่า "ข้าพระองค์นี่พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด"

   ถ้าพระเจ้าทรงตรัสกับเราแบบนี้เราจะตอบพระองค์โดยไม่ลังเลแบบนี้หรือเปล่าครับ ว่าเราจะขออาสาทำงานของพระองค์

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553
   สวัสดีครับ เรารู้จากพระคัมภีร์ว่ามีชายคนหนึ่งชื่อโยบ เขาเป็นคนดีและเกรงกลัวพระเจ้า และข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นตอนที่โยบได้พูดถึงตัวเขาเองต่อพระเจ้าครับ
พระธรรมโยบ บทที่ 23 ข้อ 11
เท้าของข้าติดรอยพระบาทของพระองค์แน่น ข้าตามมรรคาของพระองค์ และมิได้หันไปข้างๆเลย

   เราจะเห็นว่าโยบได้ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า ชิวิตของเขาให้พระเจ้าทรงเป็นผู้นำ และเขายังบอกว่า "มิได้หันไปข้างๆเลย" ข้างๆในที่นี้ก็คือสิ่งที่อยู่นอกทางของพระเจ้า อาจจะเป็นการทดลอง ต่างๆที่จะนำไปสู่ความบาปที่อยู่รอบๆตัวเรา ที่โยบบอกว่าเขาจะไม่หันไปในทางนั้น ก็บ่งบอกว่าเขามีความตั้งใจที่จะมุ่งหน้าติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าชีวิตของเขาจะเจอการล่อลวงต่างๆจากความบาปแต่เขาก็ไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นเลย และนี่ก็ทำให้เรารู้ว่าโยบเป็นคนรอบคอบด้วย เพราะถ้าเขาให้ความสนใจในสิ่งที่อยู่นอกทางของพระเจ้าอาจจะทำให้เขาก้าวไปหาสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะนำให้เขาหลงออกจากการติดตามพระเจ้าได้ครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2553
   สวัสดีปีใหม่ครับ :) ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้เราได้ผ่านเรื่องราวมากมายจากปีที่ผ่านมานะครับ ปีใหม่นี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้นนะครับ :)
   วันนี้ผมอยากจะเล่าคำพยานให้ฟังเรื่องนึงครับ ผมได้เล่าให้น้องที่บริษัทฟังปรากฏว่าน้องที่บริษัทบอกผมว่าพี่น่าจะนำมาเขียนคำพยานใน web thaiapp ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงนำจริงๆครับ เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ผมได้เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศจีน ไปกับทัวร์ที่เมืองคุนหมิงครับ แล้วก็เที่ยวในอีกหลายเมือง และกำหนดเดินทางกลับในคืนวันที่ 3 มกราคม 2553 ครับ ในเวลาเย็นของวันที่จะเดินทางกลับคณะทัวร์ที่ไปเที่ยวมีโอกาสได้ shopping สินค้าที่ห้างแห่งนึง โดยไกด์ได้ให้อิสระในการเดินเลือกซื้อสินค้าและนัดหมายเวลาให้มาเจอกันที่จอดรถที่โรงแรมแห่งหนึ่งข้างๆห้างสรรพสินค้านั้น และไม่ลืมที่จะมอบนามบัตรของโรงแรมให้ทุกคนเผื่อว่าจะมีการเดินหลงจะได้กลับมายังโรงแรมได้ครับ หลังจากนั้นผมก็ได้เดินไปกับเพื่อนที่ไปด้วยกัน แต่ไม่ได้เดินในห้างที่เค้าให้ shopping เพื่อนผมเดินเลือกซื้อ cd ในร้านแถวๆนั้น และบอกว่าเค้าอาจจะเลือก cd นานให้ผมไปเดินเที่ยวก่อน ผมก็เดินแยกออกมาจากร้าน cd เดินต่อไปตามทางที่ตรงไปสถานีรถไฟ ในใจก็คิดว่าไม่อยากเดินในห้างเพราะไม่รู้จะซื้ออะไรและก็ต่อราคาสินค้าไม่ค่อยเป็นด้วยครับ กะจะเดินเล่นดูบ้านเมืองเค้าซักหน่อยครับ เดินไปได้ซักพักก็มีผู้หญิงชาวจีนฉุดมือผมแล้วพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ผมไม่เข้าใจ ( ผมไม่รู้ภาษาจีนครับ :) ) ผมพยายามเดินหนีจนออกมาได้ และเดินต่อไปอีกนิดก็มีผู้หญิงคนจีนอีกคนหนึ่งมาดึงมือผมแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้อีก ผมต้องเดินหนีอีกครั้ง ผมคิดว่าเดินไปอีกไม่รู้จะเจออะไรอีกดูน่ากลัว น่ากลัว และนึกถึงคำของไกด์ที่เตือนไว้ว่าแถวทางที่ไปสถานีรถไฟจะมีคนไม่ดีเยอะ อย่าไปแถวนั้นผมจึงเดินข้ามถนนและตั้งใจจะเดินเล่นไปเรื่อยกลับไปยังฝั่งตรงข้ามโรงแรม คิดว่าเวลาเหลือเยอะจะเดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆ แต่ไม่ประมาทที่จะเดินตรงอย่างเดียว เพราะไม่รู้จักเส้นทางแถวนั้นและสถานที่แต่ละแห่งก็มีป้ายเป็นภาษาจีนทั้งหมด เนื่องจากมีเวลาเยอะเป็นชั่วโมงและผมก็ชอบเดินด้วยก็เดินไปไกลข้ามแยกไปหลายแยกเลยครับ เห็นสถานที่แปลกๆก็ถ่ายรูปบ้าง น่าจะไกลพอสมควรเลยครับ ผมดูเวลาและก็คิดว่าควรเดินกลับได้แล้ว ผมก็เดินข้ามถนนกลับมาอีกฝั่งและเดินกลับ เวลานั้นท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วครับ ผมเดินไปเรื่อยๆและเกิดลังเลใจว่าเราเดินเลยหรือเปล่ากลัวว่าจะเสียเวลาไม่ทันเวลานัดหมายของทัวร์ ผมจึงได้ตัดสินใจเอานามบัตรโรงแรมไปถามชายสูงอายุคนหนึ่งที่สวมเครื่องแบบเหมือนตำรวจ ปรากฏว่าเค้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้และดูนามบัตรก็ไม่รู้จักโรงแรมนี้ ผมก็เดินต่อไปและถามอีกหลายคนตามทางแต่ไม่มีคนที่สนทนากับผมได้เลยและก็ดูนามบัตรแล้วก็ไม่รู้ ผมเริ่มรู้สึกกังวลว่าถ้าหลงทางจริงๆแล้วถามใครก็ไม่รู้ แล้วจะทำยังงัยดี โปรแกรมทัวร์ต่อจากนี้คือไปทานอาหารเย็นแล้วก็ตรงไปที่สนามบินเลย ถ้าผมไม่ตรงเวลาอาจจะมีปัญหาในการกลับประเทศไทย ขณะนั้นผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงช่วยและนำทางผม ผมเดินไปถึงร้านขายหนังสือที่เป็นป้อมตั้งอยู่ริมถนนและถามคนขายหนังสือแต่ผมลัพธ์ก็เหมือนเดิมคือเค้าไม่สามารถสนทนากับผมได้ และไม่รู้จักโรมแรมนี้ คนขายหนังสือชี้ให้ผมไปถามคนขับมอเตอร์ไซด์ที่จอดอยู่ริมถนน ผมเดินเข้าไปถามก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้น และเค้าก็ชี้ให้ผมไปถามชายอีกคนที่จอดมอเตอร์ไซด์อยู่ด้านหลังเค้า ผมก็เดินไปถามชายคนนี้ ในใจคิดว่าสองคนนี้น่าจะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างอาจจะรู้จักเส้นทางรู้สถานที่บ้าง ผมมีความคิดว่าเราน่าจะเปิดภาพที่เราถ่ายตามทางให้เค้าดูเผื่อจะทำให้เค้ารู้เส้นทางที่ผมเดินมา แต่ชายคนที่สองก็ไม่รู้จักทางอีกครับ ผมเริ่มท้อแล้วตัดสินใจเดินต่อไปโดยไม่รู้จุดหมาย ขณะที่กำลังเดินจากไปเพื่อข้ามถนน ชายคนที่สองก็ขี่มอเตอร์ไซด์ตามผมมาเค้าเรียกผม (คุยกันไม่รู้เรื่องนะเพราะเค้าพูดภาษาจีน) แต่เหมือนเค้าจะให้ผมขึ้นนั่งซ้อนท้ายและเหมือนจะบอกว่าจะพาไปวนดูและผมจะต้องให้เงินเค้า 10 หยวน ผมลังเลแต่ก็ขึ้นรถไปกับเค้า ขับไปซักพักเค้าแวะซื้อแผนที่ที่ป้อมขายหนังสือข้างทาง ผมนึกดีใจคิดว่าเค้าน่าจะดูแผนที่และดูที่ตั้งของโรงแรมในนามบัตรแล้วจะหาเจอ แต่เค้าทำหน้างงๆ และขับรถต่อไปอีกเส้นทาง ซึ่งผมเริ่มไม่คุ้นทางแล้ว ทำให้เริ่มกังวลอีกเยอะเลยครับ ระหว่างทางผมได้ให้เค้าดูภาพที่ถ่ายไว้อีกครั้ง เค้าบอกเหมือนว่าจะขับไปแล้วถ้าผมคุ้นให้บอกเค้า และผมมองเห็นป้าย iPhone ขนาดใหญ่ซึ่งตรงกับในรูปที่ผมถ่ายผมบอกเค้า แต่เหมือนเค้าจะบอกว่าไม่น่าใช่ และขับไปอีกด้วยก็เห็นป้ายแบบเดียวกันอีกครับ ผมเริ่มมีความหวังนิดๆ คิดว่าเค้าน่าจะเริ่มรู้แล้ว เมื่อขับต่อไปตามทางเค้าได้ขับขึ้นบนฟุตบาทและดูบ้านเลขที่ไปเรื่อยๆ จนในที่สุดผมมองเห็นป้ายโรงแรมจนได้ ผมก็เลยชี้ให้เค้าดู เราก็ดีใจที่มาถึงจุดหมายจนได้ครับ หลังจากที่ผมให้เงินผู้ชายคนนี้และขอบคุณเค้าที่เค้าอุตส่าห์ขับรถพามาตามหาโรงแรมนี้ แบบช่วยกันงม ไม่น่าเชื่อว่าเค้าจะมีความพยายามที่จะพาผมมาถึงได้ครับ มาถึงที่ผมไม่พบใครในคณะทัวร์เลยแต่ก็รู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วครับ ผมกลับเดินไปยังที่จอดรถ และในที่สุดผมพบไกด์ท้องถิ่นยืนคอยผมอยู่คนเดียว ไกด์กับผมได้นั่ง taxi ไปยังภัตตาคารและเราได้คุยกันเรื่องการผจญภัยของผมครับ ไกด์บอกว่าคนที่มาส่งผมคงไม่ใช่คนขับมอเตอร์ไซด์รับจ้างเพราะว่าเมืองนั้นเค้าไม่ให้มีมอเตอร์ไซด์รับจ้างครับ นั่นก็แสดงว่าผมได้พบคนที่ใจดีมากที่อุตส่าห์ขับรถพาผมมาจนเจอโรงแรมนี้ :) และทุกอย่างที่ผมได้พบไม่น่าเชื่อว่าเรื่องที่เหมือนจะหมดหวังในทุกกรณีแล้ว ทั้งปัญหาเรื่องการสื่อสาร การสอบถามเส้นทาง สถานที่ที่ไม่รู้จัก เวลาในการเดินทางกลับ แต่ผมก็สามารถผ่านมาได้ เพราะพระเจ้าทรงนำทางโดยแท้จริง และคงไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญได้ขนาดนี้ครับ :)
พระธรรมกิจการ บทที่ 20 ข้อ 24
แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552
   Merry Christmas ครับ เมื่อวาน คืนวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันที่ผมมีความสุขวันหนึ่ง ผมได้พาน้องที่บริษัท 3 คนมาร่วมงานวันประกาศคริสตมาสที่โบสถ์ครับ แม้จะมาถึงงานช้าเพราะมาถึงเราก็แวะไปกินข้าวกันก่อน แต่พอมาถึงก็ได้สนุกกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และได้ขึ้นไปฟังคำพยานของคุณหมอพนัสยา วันคริสตมาสนี้ผู้มาร่วมงานเยอะพอสมควรครับ ผมคิดว่าคำพยานของคุณหมอช่วยตอบข้อสงสัยในใจของหลายๆคนในเรื่องที่ว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่ พระองค์ทรงเป็นผู้ใด และทำไมเราถึงต้องการพระองค์
   เมื่อจบคำพยานและศิษยาภิบาลได้นำรับเชื่อ ผมได้เห็นคนมากมายเดินออกไปตามคำเชิญของอาจารย์ มากมายจนเราเห็นว่าคนที่เหลือนั่งอยู่กับที่มีเพียงส่วนน้อย น้องที่มาด้วยกันกับผมยังอดสงสัยไม่ได้ และถามผมว่าคนที่ออกไปรวมคนที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วด้วยหรือเปล่า ขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีโอกาสได้เห็นผู้คนมากมายที่ต้องการจะรู้จักพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ให้ผมมีโอกาสนำน้องๆที่บริษัทเพื่อเขาจะได้ฟังเรื่องราวของพระองค์ และหวังว่าซักวันหนึ่งเขาจะยอมรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขา และพบสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552
   สวัสดีครับ
พระธรรมยอห์น บทที่ 4 ข้อ 9 - 10
หญิงชาวสะมาเรียทูลพระองค์ว่า "ไฉนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดีฉันผู้เป็นหญิงชาวสะมาเรีย" (เพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสะมาเรียเลย)
พระเยซูตรัสตอบนางว่า "ถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทาน และรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่า 'ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง' เจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้น และท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำธำรงชีวิตแก่เจ้า"


   สำหรับท่านยังไม่รู้จักพระเยซู แล้วได้อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ คงรู้สึกสงสัยใช่มั๊ยครับว่าทำไมพระเยซูถึงมาคุยกับหญิงชาวสะมาเรียซึ่งไม่ถูกกับชาวยิว แล้วทำไมต้องบอกกับผู้หญิงคนนี้เกี่ยวกับของประทานของพระเจ้า ทำไมต้องบอกว่าถ้าเขารู้จักพระองค์เขาจะสามารถขอสิ่งใดจากพระองค์ และของประทานอะไรที่พระเยซูทรงกล่าวถึง
   ผมอยากจะชวนให้เราไปหาคำตอบด้วยกันในงานวันประกาศในวันคริสตมาสของคริสตจักรเทียนสั่งครับ ปีนี้ตั้งชื่องานว่า "Click ค้นชีวิต พลิกหัวใจ" ครับ วันที่ 25 ธันวาคมนี้ เวลา 18:30 - 21:00 น. ครับ ไม่ต้องใช้บัตรเข้างาน หรือมีค่าใช้จ่ายใดๆครับ ในงานจะมีซุ้มเกมส์สนุกๆ มีบริการน้ำดื่มและขนมครับ และที่สำคัญเราก็จะได้ฟังเรื่องราวชีวิตของผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพนัสยา เทียนธาดากุลที่มาแบ่งปันครับ มาค้าหาดูว่าอะไรที่มาพลิกหัวใจของคุณหมอได้ครับ :) งานจะจัดที่คริสตจักรเทียนสั่งครับ (แผนที่คริสตจักรเทียนสั่ง)
ปล. ไม่ต้องกลัวเหงาหรือว่ากลัวทำอะไรไม่ถูกนะครับ เพราะที่โบสถ์จะจัดไกด์ทัวร์พาเดินเที่ยวชมงานครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552
   สวัสดีครับ พระเจ้าทรงให้ซามูเอลไปหาเจสซี เพื่อจะเจิมตั้งกษัตริย์องค์ใหม่จากบุตรของเจสซี เมื่อซามูเอลเห็นบุตรชายของเจสซีที่สง่างามเขาคิดว่านี่คงเป็นคนที่พระเจ้าเลือก แต่พระเจ้าทรงตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองที่สิ่งภายนอกของเขา มนุษย์มักจะมองและตัดสินกันที่สิ่งที่เห็นภายนอก แต่พระเจ้าทรงมองและเลือกที่จิตใจ ในที่สุดพระเจ้าทรงเลือกดาวิดบุตรคนเล็กของเจสซี ผู้ซึ่งเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะให้เป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอลครับ :)
พระธรรม 1 ซามูเอล บทที่ 16 ข้อ 7
แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า "อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ"


วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552
   สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่อยากรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้น คริสตมาสนี้ที่โบสถ์เทียนสั่งได้จัดงานประกาศวันคริสตมาสปี 2009 ในคืนวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552 เวลา 18:30 - 21:00 น. ครับ ไปพบกันที่โบสถ์นะครับ จะมีพี่เลี้ยงคอยพาชมงานด้วยครับ :)


วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553
   สวัสดีครับ เรารู้จากพระคัมภีร์ว่ามีชายคนหนึ่งชื่อโยบ เขาเป็นคนดีและเกรงกลัวพระเจ้า และข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นตอนที่โยบได้พูดถึงตัวเขาเองต่อพระเจ้าครับ
พระธรรมโยบ บทที่ 23 ข้อ 11
เท้าของข้าติดรอยพระบาทของพระองค์แน่น ข้าตามมรรคาของพระองค์ และมิได้หันไปข้างๆเลย

   เราจะเห็นว่าโยบได้ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า ชิวิตของเขาให้พระเจ้าทรงเป็นผู้นำ และเขายังบอกว่า "มิได้หันไปข้างๆเลย" ข้างๆในที่นี้ก็คือสิ่งที่อยู่นอกทางของพระเจ้า อาจจะเป็นการทดลอง ต่างๆที่จะนำไปสู่ความบาปที่อยู่รอบๆตัวเรา ที่โยบบอกว่าเขาจะไม่หันไปในทางนั้น ก็บ่งบอกว่าเขามีความตั้งใจที่จะมุ่งหน้าติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าชีวิตของเขาจะเจอการล่อลวงต่างๆจากความบาปแต่เขาก็ไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นเลย และนี่ก็ทำให้เรารู้ว่าโยบเป็นคนรอบคอบด้วย เพราะถ้าเขาให้ความสนใจในสิ่งที่อยู่นอกทางของพระเจ้าอาจจะทำให้เขาก้าวไปหาสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะนำให้เขาหลงออกจากการติดตามพระเจ้าได้ครับ :)
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552
   สวัสดีครับ มาถึงปลายปีอีกแล้วครับ มีสื่อและภาพยนตร์หลายๆเรื่องพูดถึงวันสิ้นโลก ทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อพระเจ้าก็เชื่อว่าจะมีวันนั้น บางคนคิดว่าถ้ามีวันสุดท้ายนั้นจริงก็ควรจะใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองคิดว่าจะให้มีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่สำหรับผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเขาในวันนี้เพื่อพระเจ้า และรอคอยชีวิตใหม่แผ่นดินใหม่ที่นิรันดร์ตามพระสัญญาของพระองค์ครับ :)
พระธรรมฮีบรู บทที่ 13 ข้อ 14
เพราะว่าที่นี่เราไม่มีนครที่ถาวร แต่ว่าเราแสวงหานครที่จะมีในภายหน้า


วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552
   สวัสดีครับ วันนี้เรามาอ่านพระธรรมตอนนี้กันนะครับ
พระธรรม 1 ซามูเอล บทที่ 8 ข้อ 7 - 9
และพระเจ้าทรงตอบซามูลเอลว่า "จงฟังเสียงประชาชนในเรื่องที่เขาทั้งหลายขอต่อเจ้า เพราะว่าเขามิได้ละทิ้งเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้ละทิ้งเรา ไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือเขา
ตามการกระทำทั้งสิ้นซึ่งเขาได้กระทำแก่เรา ตั้งแต่วันที่เรานำเขาออกมาจากอียิปต์จนถึงวันนี้ คือเขาได้ละทิ้งเราและปรนนิบัติพระอื่น เขาจึงกระทำเช่นเดียวกันต่อเจ้าด้วย
เหตุฉะนั้นจงฟังเสียงของเขา ขอแต่จงคอยทักท้วงเขา และสำแดงให้ทราบถึงวิธีการของกษัตริย์ผู้ที่จะครอบครองเขาทั้งหลาย"


   อ่านแล้วเราจะรู้ถึงความรักของพระเจ้า พระเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์ ทรงช่วยเขาออกมาจากการเป็นทาส จากภัยต่างๆ และในวันนึงพวกเขาละทิ้งพระเจ้าไปกราบไหว้สิ่งอื่น ละทิ้งคนที่พระเจ้าทรงใช้ให้มาหาเขา และร้องขอผู้นำอื่นที่จะมานำเขา พระเจ้าทรงรู้ในการกระทำและในจิตใจของเขา แต่พระองค์กลับบอกให้ผู้รับใช้ของพระองค์ให้ฟังเสียงของประชาชน ให้คอยเตือนในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความต้องการของพวกเขา
   ขออย่าให้เรามีใจที่จะละทิ้งพระเจ้า แต่จะมั่งคงในทางของพระองค์ และขอให้ความรักของพระเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตของเรานะครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552
   สวัสดีครับ เมื่อดาเนียลตกอยู่ในอันตรายจากการกลั่นแกล้งของข้าราชการที่อิจฉาดาเนียล ดาเนียลถูกลงโทษโดยการจับโยนลงไปในถ้ำสิงห์ แต่พระเจ้าก็ทรงช่วยกู้ดาเนียลให้พ้นจากอันตรายในครั้งนั้น เป็นเหตุให้พระราชาดาริอัสได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้พระชนม์อยู่เหนือทุกสิ่ง เราจะเห็นว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรา และหลายครั้งที่สิ่งเหล่านี้ทำให้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าได้มองเห็นและรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยครับ :)
พระธรรมดาเนียล บทที่ 6 ข้อ 26 - 27
เราออกกฤษฎีกาว่าให้คนทั้งหลายสั่นสะท้านและยำเกรงพระเจ้าของดาเนียลในราชอาณาจักรของเราทั้งหมด เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทรงดำรงอยู่เป็นนิตย์ แผ่นดินของพระองค์จะไม่ถูกทำลาย และราชอาณาจักรของพระองค์จะดำรงถึงที่สุด
พระองค์ทรงช่วยกู้และช่วยให้พ้นภัย พระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิภพ พระองค์คือพระผู้ช่วยของดาเนียลให้รอดจากฤทธิ์ของสิงห์"


วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552
   สวัสดีครับ เมื่อวันที่ 22 - 24 ที่ผ่านมานี้ผมได้มีโอกาสไปเข้าค่ายพี่เลี้ยง ของที่โบสถ์ครับ ผมก็มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังครับ
   ในค่ายจะมีช่วงเวลาให้เรามาแบ่งปันเรื่องราวดีๆของพี่เลี้ยงแต่ละคนครับ มีน้องคนนึงได้เล่าว่า เค้ามาจากคนที่ไม่มีอะไรเลย ตอนที่มีลูกชายคนที่สอง ครอบครัวก็ยากจนมาก ขนาดที่ไม่มีเงินที่จะซื้อนมให้ลูกกิน เค้าต้องพึ่งพระเจ้า อธิษฐานกับพระเจ้า ตอนนั้นได้ทีมพี่เลี้ยงช่วยกันรวบรวมเงินกันเพื่อนำมาช่วยเหลือครอบครัวนี้ เค้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับลูกคนนี้ที่พระเจ้าทรงประทานให้และเห็นการเลี้ยงดูจากพระองค์ น้องคนนี้คิดและอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าเค้าจะถวายลูกชายคนนี้ให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าครับ และได้ตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าปีเตอร์ ทุกวันอาทิตย์น้องปีเตอร์จะต้องมาโบสถ์กับแม่และเข้าเรียนในชั้นเรียนระวีสำหรับเด็กที่โบสถ์ครับ ขณะที่เรียนชั้นอนุบาลน้องปีเตอร์เป็นคนที่สามารถทำให้เพื่อนๆที่เป็นเด็กวัยเดียวกันเงียบและฟังเค้าพูดได้ สิ่งที่น้องคนนี้พูดกับเพื่อนๆก็คือการเล่าเรื่องของพระเจ้าตามที่เค้าได้เคยเรียนในชั้นเรียนระวีให้เพื่อนๆฟัง จนคุณครูที่โรงเรียนของปีเตอร์แปลกใจมากและมาถามกับคุณแม่ว่าคุณแม่เลี้ยงลูกยังงัย ลูกถึงสามารถนำเพื่อนที่เป็นเด็กเล็กๆวัยเดียวกันได้ คุณครูยังไม่สามารถทำได้แบบนี้เลย ปีต่อมาปีเตอร์ได้ย้ายโรงเรียนไปเรียนชั้นอนุบาลที่อีกโรงเรียนนึงครับ ที่โรงเรียนนี้น้องปีเตอร์จะเรียกเพื่อนๆมารวมกันตอนพักเที่ยงและทำการเล่าเรื่องของพระเจ้าให้เพื่อนๆฟัง จนคุณครูที่นี่ก็ยังแปลกใจกับสิ่งที่ปีเตอร์ได้ทำ จนต้องมาถามคุณแม่ว่าคุณแม่สอนน้องปีเตอร์ให้ทำแบบนี้ได้ยังงัย ทุกคนที่ได้ฟังก็คงคิดแบบเดียวกันคือพระเจ้าทรงอวยพระพรให้กับเด็กคนนี้จริงๆ ผมได้ฟังเรื่องของน้องปีเตอร์ยังอายเลยครับ เพราะยังไม่สามารถที่จะทำแบบน้องปีเตอร์ได้ครับ :) และน้องคนที่เล่านี้ก็บอกว่าสำหรับเค้าไม่มีอะไรที่จะให้เป็นการตอบแทนกับพระเจ้าได้เลย แต่ก็ขอมอบชีวิตที่มีอยู่ให้กับพระองค์ รับใช้พระองค์ นี่คงเป็นสิ่งที่มีให้พระเจ้าได้
   เรื่องราวที่ได้ยินนี้ทำให้ผมรู้สึกถึงความรักของพระเจ้า และความรักของคนของพระองค์ที่รักพระองค์จากใจจริงๆ พระเจ้าทรงยกความทุกข์ยากนั้นจากชีวิต และทรงอวยพรแก่คนที่แสวงหาพระองค์ :)
พระธรรม 1 เปโตร บทที่ 4 ข้อ 13
แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฎขึ้น ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วย


วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2552
   สวัสดีครับ วันนี้ผมนำข้อพระคัมภีร์ที่หนุนใจสำหรับคนเจ็บป่วยมาฝากครับ ในพระธรรมกิจการมีตอนนึงที่อาจารย์เปโตรและยอห์นได้รักษาคนเจ็บป่วยด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์ และได้เป็นพยานต่อประชาชนและพวกปุโรหิตถึงสิ่งอัศจรรย์นี้ว่ามาจากพระเจ้าครับ สิ่งนี้ทำให้เรามีความหวังใจและความเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาเราจากการเจ็บป่วยได้ครับ คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอาจจะรู้เพียงว่าการรักษานั้นต้องมาจากแพทย์เท่านั้น แต่ก็มีหลายครั้งที่เรามักได้ยินคำพยานของผู้ที่หายป่วย ซึ่งได้เป็นพยานถึงการรักษาที่เขาได้รับจากพระเจ้าครับ เมื่อหลายสิบปีก่อนอากงผมก็เคยป่วยหนัก และได้ไปเข้ารับการรักษามาเป็นระยะเวลานานก็ไม่หาย แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ มีครั้งนึงมีอาจารย์สอนศาสนาชาวต่างประเทศท่านนึงได้มาเมืองไทย และจัดการประกาศ อากงได้ยินจากเพื่อนบ้านว่าอาจารย์ท่านนี้สามารถรักษาโรคได้ ท่านจึงลองไปเข้าร่วมฟังงานประกาศครั้งนั้น มีคนมากมายมาฟังและมีหลายคนที่ป่วย บางคนที่ต้องนั่งรถเข็นมาก็มีครับ เมื่ออาจารย์ท่านนี้ได้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เพื่อขอการรักษาจากพระองค์ คนทั้งหลายที่เจ็บป่วยนั้นก็หายจากโรคในทันที คนที่นั่งรถเข็นตอนมากลับลุกขึ้นเดินได้ และหนึ่งในนั้นที่หายป่วยก็คืออากงของผมครับ นี่ก็เป็นจุดที่เริ่มต้นที่ทำให้ครอบครัวผมรู้จักพระเจ้า และก็มาเป็นคริสเตียนครับ :)
พระธรรมกิจการ บทที่ 4 ข้อ 9 - 10
ถ้าท่านทั้งหลายจะถามข้าพเจ้าในวันนี้ถึงการกุศลซึ่งได้ทำแก่คนป่วยนี้ว่าเขาหายเป็นปกติโดยเหตุอันใดแล้ว
ก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่า โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขน และซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คืนพระชนม์ โดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่าน จึงหายโรคเป็นปกติ


วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552
   สวัสดีครับ
พระธรรมมาระโก บทที่ 14 ข้อ 10 - 11
ฝ่ายยูดาสอิสคาริโอท เป็นคนหนึ่งในพวกสาวกสิบสองคน ได้ไปหาพวกมหาปุโรหิต เพื่อจะชี้พระองค์ให้เขาจับ
ครั้นเขาได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจและสัญญาว่าจะให้เงินแก่ยูดาส แล้วยูดาสจึงคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขา

   พอได้มาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ยูดาสได้ตกลงทรยศพระเยซู ทำให้ผมต้องเปิดกลับไปดูว่ายูดาสถูกเลือกให้มาเป็นสาวกของพระองค์ได้อย่างไร เราลองมาอ่านจาก

พระธรรมมาระโก บทที่ 3 ข้อ 13 - 14
แล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขาและพอพระทัยจะเรียกผู้ใดพระองค์ก็ทรงเรียกผู้นั้น แล้วเขาได้มาหาพระองค์
พระองค์จึงทรงตั้งศิษย์สิบสองคนไว้ให้อยู่กับพระองค์ เพื่อจะทรงใช้เขาไปประกาศ
และให้มีอำนาจขับผีออกได้

   เราจะพบว่าพระเยซูทรงเป็นผู้เรียกคนทั้งสิบสองคนให้มาติดตามพระองค์ มอบสิทธิ์อำนาจต่างๆให้เขาในงานรับใช้ ให้เขาไปประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงรักและไว้ใจสาวกทั้งสิบสองคน แต่ก็ใช่ว่าสิ่งที่ดีจากพระเจ้าจะทำให้เรามั่นคงกับพระองค์ การล่อลวงการทดลองในโลกนี้ก็เป็นเหตุให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีกับพระเจ้าได้ครับ ดังในกรณีของยูดาสอิสคาริโอทที่เขายอมขายพระอาจารย์ของเขาเพื่อแลกกับเงินครับ ให้เราเรียนรู้แล้วนำสิ่งนี้มาเป็นบทเรียนในชีวิตนะครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2552
   สวัสดีครับ ได้ยินเพื่อนที่บริษัทพูดว่าทำไมเดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวอาญชกรรมเพิ่มขึ้นทุกวัน คนในสังคมไม่มีศีลธรรมเลย วันนี้ผมจึงได้นำข้อพระคัมภีร์ที่พยากรณ์ถึงลักษณะจิตใจมนุษย์ในสมัยจะสิ้นยุคมาแบ่งปันครับ แล้วเราจะได้พิจารณาว่าปัจจุบันนี้มนุษย์มีจิตใจเช่นนี้หรือไม่ครับ
พระธรรม 2 ทิโมธี บทที่ 3 ข้อ 1 - 9
แต่จงเข้าใจข้อนี้ คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค
เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน เย่อหยิ่ง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา อกตัญญู ไร้ศีลธรรม
ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี
ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า
ถือศาสนาแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ คนเช่นนั้นท่านอย่าคบ
เพราะในบรรดาคนเหล่านั้น มีคนที่แอบไปตามบ้าน แล้วลวงหญิงที่เบาปัญญาหนาด้วยบาป และหลงไหลไปด้วยตัณหาต่างๆไปเป็นเชลย
หญิงพวกนี้ฟังทุกคนที่พูด แต่ไม่อาจที่จะเข้าถึงหลักแห่งความจริงได้เลย
ยันเนสกับยัมเบรส์ได้ต่อต้านโมเสสฉันใด คนเหล่านี้ก็ต่อต้านความจริงฉันนั้น เขาเป็นคนใจทราม และในเรื่องความเชื่อนั้นเขาใช้ไม่ได้เลย
แต่เขาจะไปได้ไม่กี่น้ำ เพราะความโง่ของเขาจะปรากฏแก่คนทั้งปวง เช่นเดียวกับความโง่ของชายสองคนนั้น


วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552
   สวัสดีครับ จะปลายปี 2552 อีกแล้วครับ เวลาผ่านไปไวนะครับ ปีที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าครับ วันนี้ผมนำเอาข้อความที่พระเจ้าทรงตรัสในพระธรรมเอเสเคียลตอนนึงซึ่งแสดงให้เราเห็นถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทรงมีต่อประชากรของพระองค์ พระเจ้าทรงต้องการให้ประชากรของพระองค์เป็นคนที่แตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า พระเจ้าทรงไม่อยากให้ประชากรของพระองค์ไปกราบไหว้รูปเคารพ เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดของเขาและพระองค์ก็ทรงพระชนม์อยู่ครับ :)
พระธรรมเอเสเคียล บทที่ 20 ข้อ 32
"อะไรอยู่ในใจของเจ้าจะไม่เกิดขึ้นได้เลย คือความคิดที่ว่า 'ให้เราเป็นเหมือนประชาชาติทั้งหลายให้เป็นเหมือนเผ่าต่างๆในประเทศทั่วไปคือให้เราปรนนิบัติไม้และศิลา'


วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552
   สวัสดีครับ วันนี้ผมได้เขียนคำพยานนึงตั้งชื่อว่า "ต้นไม้ ชีวิตที่พระเจ้าประทาน" มาแบ่งปันกันครับ ลอง click อ่านที่นี่ได้ครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2552
   สวัสดีครับ ให้เรามาดูคำสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ตรัสต่อประชากรของพระองค์ครับ
พระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 29 ข้อ 11 - 13
พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า
แล้วเจ้าจะทูลขอต่อเรา และมาอธิษฐานต่อเรา และเราจะฟังเจ้า
เจ้าจะแสวงหาเราและพบเรา เมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า


   พระเจ้าทรงจัดเตรียมแผนงานที่ดีสำหรับอนาคตของเรา เราจะมีความหวังอยู่เสมอ สิ่งที่เราทูลต่อพระเจ้าพระองค์จะทรงสดับฟัง และเมื่อเราค้นหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของเรา แล้วเราก็จะได้พบพระองค์ครับ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักในพระสัญญาของพระองค์ครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552
   สวัสดีครับ ผมจำได้ว่าเมื่อปีก่อนได้เห็นผู้สนใจที่เข้ามาที่โบสถ์ท่านนึงขณะที่ผมทำหน้าที่ปฏิคมต้อนรับ ที่จำได้เพราะว่าพี่คนนี้เค้าดูแปลกๆ และพอทักทายกันเค้าก็บอกว่าเค้าเดินผ่านมาแล้วเห็นว่าตรงนี้มีโบสถ์เลยอยากลองเข้ามาดูครับ ผมก็คิดในใจว่าพระเจ้าทรงเรียกพี่คนนี้ให้เค้าได้มีโอกาสเข้ามาหาพระองค์ ต่อจากนั้นก็จำได้ว่าพี่คนนี้เค้าก็มาโบสถ์บ่อยสม่ำเสมอและก็ได้เรียนบทเรียนคริสเตียนทางไปรษณีย์ และก็คงมีพี่เลี้ยงที่คอยแนะนำ และวันนี้ผมก็ได้เห็นพี่คนนี้เข้าในพิธีรับบัพติศมา ก็ทำให้ผมกลับมาคิดถึงย้อนไปถึงวันแรกที่พี่คนนี้ได้มาโบสถ์ แล้วก็แน่ใจว่าถ้าพระเจ้าทรงเรียกใครซักคนซึ่งไม่เคยรู้จักพระองค์มาก่อน แล้ว แล้วถ้าคนนั้นได้เปิดใจต้อนรับพระองค์ พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเค้าขึ้นใหม่ครับ :)
พระธรรมสดุดี บทที่ 118 ข้อ 26
ขอท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระเจ้า จงได้รับพระพร ข้าพเจ้าทั้งหลายอวยพรท่านทั้งหลายจากพระนิเวศของพระเจ้า


วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2552
   สวัสดีครับ การเพิกเฉยต่อความทุกข์ยากของผู้อื่น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยนะครับ เรื่องบางเรื่องเราอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวกับเรา แล้วเราก็ไม่สนใจในความเดือนร้อนของคนอื่น คนอื่นในที่นี้อาจจะเป็นพี่น้องเป็นคนในครอบครัว เป็นคนในชาติเดียวกัน หรือแม้แต่ผู้คนที่อยู่ไกลเราออกไป แต่เราไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าทรงรู้ถึงความคิดของเราและเราได้กระทำบาปต่อพระเจ้าโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับ :)
พระธรรม โอบาดีห์ บทที่ 1 ข้อ 12
เจ้าไม่ควรยืนยิ้มอยู่ด้วยความพอใจในเมื่อน้องชายของเจ้ารับเคราะห์ในครั้งนั้น เจ้าไม่ควรเปรมปรีดิ์เย้ยประชาชนยูดาห์ ในเมื่อเขาทั้งหลายถูกทำลาย เจ้าไม่ควรจะโอ้อวดในวันที่เขาตกทุกข์ได้ยาก


วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552
   สวัสดีครับ หลายครั้งที่มักจะมีคนทำกระทำชั่วตอบแทนความดี ถ้าเราเป็นคนที่ทำความดีคนนั้นเราคงจะรู้สึกไม่พอใจอยากจะแก้แค้น แต่พระเจ้าไม่ประสงค์ให้เราทำแบบนั้น คือทำแบบเดียวกับคนที่ทำไม่ดีนั้น และพระเจ้าทรงยุติธรรมจะทรงเป็นผู้ตอบแทนการกระทำของคนที่ไม่ดีนั้นเอง เหมือนที่เราได้อ่านเรื่องราวของนาบาลกับดาวิดในพระธรรม 1 ซามูเอล บทที่ 25 ข้อ 1 - 39 ครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2552
   สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาดูว่าท่าทีของพระราชาโยสิยาห์เมื่อพระองค์ทรงทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า ที่พระเจ้าจะทรงลงโทษอิสราเอล เพราะว่าพวกเขาได้ทอดทิ้งพระเจ้าไปกราบไหว้พระอื่น เรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าสิ่งที่กษัตริย์โยสิยาห์ทำนั้นทำให้พระเจ้าทรงยกเว้นโทษนั้นต่อพระองค์และประชากรของพระองค์ในยุคสมัยนั้น พระเจ้าทรงตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะว่ากษัตริย์โยสิยาห์ได้ทรงกลับใจ และถ่อมใจตัวลงต่อพระเจ้า ทรงเสียพระทัย และร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสดับฟังการคร่ำครวญนั้น และทรงละเว้นโทษที่จะให้เกิดกับพวกเขาครับ :)
พระธรรม 2 พงศาวดาร บทที่ 34 ข้อ 25 - 28
เพราะว่าเข้าทั้งหลายได้ทอดทิ้งเรา และได้เผาเครื่องหอมถวายพระอื่น เพื่อเขาจะกระทำให้เราโกรธด้วยการงานทั้งสิ้นแห่งมือของเขา เพราะฉะนั้นความพิโรธของเราจะเทลงเหนือสถานที่นี้และจะดับไม่ได้
แต่พระราชาของยูดาห์ผู้ใช้เจ้าให้มาทูลพระเจ้านั้น เจ้าจงทูลท่านดังนี้ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เรื่องถ้อยคำซึ่งเจ้าได้ยินนั้น
เพราะเจ้ากลับใจแล้วและได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระเจ้า เมื่อเจ้าได้ยินถ้อยคำที่ปรักปรำสถานที่นี้ และชาวเมืองนี้ เจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อเรา และเจ้าได้ฉีกเสื้อผ้าของเจ้าและร้องไห้ต่อหน้าเรา พระเจ้าตรัสว่า เราได้ฟังเจ้าด้วย
ดูเถิด เราจะรวบเจ้าไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า และเขาจะรวบเจ้าไปสู่ที่ฝังศพอย่างศานติ และตาของเจ้าจะไม่เห็นเหตุชั่วร้ายซึ่งเราจะนำมาเหนือสถานที่นี้และชาวเมืองนี้" และเขาทั้งหลายนำพระวจนะกลับมายังพระราชา


วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552
   สวัสดีครับ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ แล้ววันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปทุกคนก็จะไปพบกับพระองค์ แล้วตอนนี้เราดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างครับ และคิดอย่างไรกับชีวิตต่อจากนี้ไป เรามีพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราหรือเปล่าครับ
พระธรรมวิวรณ์บทที่ 1 ข้อ 17 - 18
เมื่อข้าพได้เห็นพระองค์ ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้ว แต่พระองค์ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์เบื้องขวา แล้วตรัสว่า "อย่ากลัวเลย เราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย
และเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ เราได้ตายแล้ว แต่ นี่แน่ะ เราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ และเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตาย


วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552
   สวัสดีครับ ในพระวจนะของพระเจ้าเราจะเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากคนที่จะมาถึงพระองค์ คืออยากให้เขาดำรงชีวิตโดยสันติสุข มีจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่อเขาจะเคารพและยำเกรงพระเจ้า ถ้าเราจะไปให้ถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องอาศัยความพยายามนะครับ :)
พระธรรมฮีบรูบทที่ 12 ข้อ 14
จงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลาย และอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย


วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2552
   สวัสดีครับ
พระธรรมอพยพบทที่ 32 ข้อ 1 - 4
เมื่อประชาชนเห็นโมเสสล่าช้าอยู่ ไม่ลงมาจากภูเขา จึงได้พากันมาหาอาโรน เรียนว่า "ลุกขึ้น ขอท่านสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้า ซึ่งจะนำพวกข้าพเจ้าไป ด้วยว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอียิปต์เป็นอะไรไปเสียแล้ว ข้าพเจ้าไม่ทราบ"
ฝ่ายอาโรนได้กล่าวแก่เขาว่า "จงปลดตุ้มหูทองคำออกจากหูภรรยา และหูบุตรชายหญิงของเจ้าทั้งหลายแล้วนำมันมาให้เราเถิด"
ประชาชนทั้งปวงจึงได้ปลดตุ้มหูทองคำจากหูของตนมามอบให้กับอาโรน
เมื่ออาโรนได้รับทองคำจากมือเขาแล้ว จึงใช้เครื่องมือสลักหล่อรูปเป็นโคหนุ่ม แล้วเขาทั้งหลายประกาศว่า "โอ อิสราเอล สิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้า ซึ่งนำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์"


พระธรรมกิจการบทที่ 7 ข้อ 41
ในคราวนั้นเขาทั้งหลายได้ทำรูปโคหนุ่ม และได้นำเครื่องสัตวบูชามาถวายแก่รูปนั้น และมีใจยินดีในสิ่งซึ่งมือของตนเองได้ทำขึ้น


   จากเรื่องราวในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้จะเห็นว่า การรอคอยพระเจ้านั้นมีความสำคัญ การรอคอยอาจจะทำให้บางคนหันไปจากความเชื่อ แต่มนุษย์ก็ยังอ่อนแอ มนุษย์ต้องการที่พึ่ง ยิ่งถ้ามีสถานะการณ์ที่ลำบาก บางคนที่หลงไปจึงไปแสวงหาสิ่งที่จะช่วยเขา เขาสร้างบางสิ่งบางอย่างจากมือของเขา เขาพึ่งและวางใจในสิ่งนั้นแทนที่พระเจ้า

   แต่ขอให้เราทั้งหลายรู้จักที่จะรอคอยสิ่งที่เราทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า และพระเจ้าจะทรงตอบเราในเวลาที่เหมาะสมนะครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2552
   สวัสดีครับ ให้เราได้มีเวลาที่จะระลึกถึงพระคุณของพระเจ้า กับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำในชีวิตของเรา ผมเชื่อว่าเราจะพบว่าพระเจ้าทรงประทานแต่สิ่งที่ดีแก่เรา และเราจะอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสุดใจของเรา และเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ครับ :)
พระธรรมสดุดีบทที่ 9 ข้อ 1
ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบอกถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์


วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552
   สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูพระวจนะที่พระเจ้าทรงมีถึงผู้เผยพระวจนะอาโมสจาก
พระธรรมอาโมสบทที่ 8 ข้อ 4 - 7
ท่านผู้เหยียบย่ำคนขัดสน ท่านผู้ทำลายคนยากจนแห่งแผ่นดิน จงฟังถ้อยคำนี้
โดยกล่าวว่า "เมื่อไรหนอวันขึ้นค่ำจะหมดไป เราจะได้ขายข้าวของเรา เมื่อไรหรอวันสะบาโตจะพ้นไป เราจะได้เอาข้าวสาลีออกขาย เราจะได้กระทำทะนานให้ย่อมลง และกระทำเชเขลให้โตขึ้น และหลอกค้าด้วยตาชั่งขี้ฉ้อ
เพื่อเราจะได้ซื้อคนจนด้วยเงิน และซื้อคนขัดสนด้วยรองเท้าสานคู่หนึ่ง และขายกากข้าวสาลี"
โดยศักดิ์ศรีของยาโคบ พระเจ้าทรงปฏิญาณว่า "แน่นอนทีเดียว เราจะไม่ลืมการกระทำของเขาสักอย่างเดียวเป็นนิตย์


   พออ่านแล้วทำให้มองเห็นว่าคนประเภท ที่กล่าวถึงว่าเป็นผู้เหยียบย่ำคนขัดสนและเป็นผู้ทำลายคนยากจน ก็คือคนที่รอคอยวันเวลาที่จะเอาเปรียบ ขี้โกง และหลอกลวงผู้อื่น และจุดประสงค์ของคนเหล่านี้ก็คือจะซื้อคนจนด้วยเงิน และซื้อคนขัดสนประหนึ่งว่าเป็นของที่ไร้ค่า
   และพระเจ้าทรงให้สัญญาว่าจะไม่ลีมการกระทำของพวกเขา วันเวลาแห่งความสุขของเขาจะถูกเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์และขมขื่น และยิ่งกว่านั้นเขาจะไม่ได้ฟังพระวจนะ เขาจะแสวงหาพระวจนะแต่ไม่พบ เพราะเราก็รู้ว่าพระวจนะจะสามารถนำเขากลับสู่ทางแห่งความรอดได้

พระธรรมอาโมสบทที่ 8 ข้อ 10 - 12
เราจะให้การเลี้ยงของเจ้าทั้งหลายกลับเป็นการไว้ทุกข์ และให้เสียงเพลงทั้งสิ้นของเจ้าเป็นคำคร่ำครวญ เราจะนำผ้ากระสอบมาที่เอวของคนทั้งหลาย และศรีษะทั่วไปก็จะล้าน และเราจะกระทำให้เป็นเหมือนการไว้ทุกข์ให้บุตรชายคนเดียวของเขา และวาระสุดท้ายก็จะให้เหมือนวันที่ขมขื่น
พระเจ้าตรัสว่า "ดูเถิด วันเวลาก็มาถึง เมื่อเราจะส่งทุพภิกขภัยมาที่แผ่นดิน ไม่ใช่การอดอาหาร หรือการกระหายน้ำ แต่จะอดฟังพระวจนะของพระเจ้า
เขาทั้งหลายจะท่องเที่ยวจากทะเลนี้ไปทะเลโน้น และจากทิศเหนือไปทิศตะวันออก เขาทั้งหลายจะวิ่งไปวิ่งมา เพื่อแสวงหาพระวจนะของพระเจ้า แต่เขาจะหาไม่พบ


วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2552
   สวัสดีครับ
พระธรรมอิสยาห์บทที่ 43 ข้อ 25
"เรา เราคือพระองค์นั้น ผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเอง และเราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้


   ข้อพระคัมภีร์นี้ทำให้เราเห็นถึงความรักของพระเจ้าได้ชัดเจน ไม่มีพระอื่นใดที่จะทำเช่นนี้ ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์จะทรงลบล้างความบาปของเราโดยการตัดสินใจของพระองค์เอง และก็จะไม่จดจำสิ่งเลวร้ายความบาปที่เราได้กระทำผ่านมาแล้วนั้น ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้เห็นถึงความรักของพระองค์ :)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2552
   สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนที่เราได้บอกกล่าวเรื่องราวของพระเจ้าให้กับผู้อื่น แม้ว่าบางที่สังคัมอาจจะตัดสินว่าเราไม่ดีเผยแพร่เรื่องงมงายหรือความเชื่อที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วย ก็ขอให้เราไม่ต้องท้อใจนะครับ เพราะว่าความหวังใจในพระสัญญานั้นเป็นเรื่องจริงที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงและมีความหวัง และเราคงอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆนี้ให้ผู้อื่นด้วยจริงใจต่อไปนะครับ :)
พระธรรมกิจการบทที่ 26 ข้อ 6
บัดนี้ข้าพระบาทต้องมายืน ให้ฝ่าพระบาทพิจารณาพิพากษาก็เนื่องด้วยเรื่องมีความหวังใจในพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสแก่บรรพบุรุษของพวกข้าพระบาทนั้น


วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552
   สวัสดีครับ พระเจ้าได้ทรงตรัสถึงน้ำพระทัยของพระองค์ในเรื่องของการหย่าร้าง การปฏิบัติตัวต่อภรรยา ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เตือนสติผู้ที่มีครอบครัวแล้ว หรือกำลังจะมีครอบครัวนะครับ เพราะมองดูในสังคมตอนนี้เหมือนคนเราไม่ค่อยจะรักษาความรักที่มีให้กัน เมื่อเวลาผ่านไปความรักก็ผ่านไปเช่นกัน แต่พระเจ้าทรงไม่ประสงค์ให้เราทำเช่นนั้นนะครับ :)
พระธรรมมาลาคีบทที่ 2 ข้อ 16
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่า "เพราะว่าเราเกลียดชังการหย่าร้าง และการที่ใครกระทำทารุณต่อภรรยาของตน" พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ เพราะฉะนั้น จงระวังตัวให้ดี อย่าเป็นคนทรยศ"


วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2552
   สวัสดีครับ วันนี้เรามาอ่านต่อกันอีกข้อนะครับ :)
พระธรรมเลวีนิติบทที่ 19 ข้อ 11
"เจ้าอย่าลักทรัพย์ หรือโกงหรือมุสาต่อกัน

   การลักทรัพย์นั้นจะเริ่มต้นจากความโลภ การที่เราอยากจะได้สิ่งของของผู้อื่น ส่วนการโกงก็มีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นการกระทำที่ให้ได้มาซึ่งบางสิ่งโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง การมุสาก็เป็นการหลอกลวงอย่างหนึ่ง และคนที่โกหกมักจะคิดว่าไม่มีใครรู้ในความจริงได้ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ในความคิดของมนุษย์พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่าง และพระเจ้าจะทรงมอบการพิพากษาของการไม่สัตย์ซื่อนั้นอย่างยุติธรรมเสมอครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552
   สวัสดีครับ เรามาดูข้อไปนะครับ
พระธรรมเลวีนิติบทที่ 19 ข้อ 9 - 10
"เมื่อเจ้าทั้งหลายเกี่ยวข้าวในนา อย่าเกี่ยวเก็บข้าวที่ขอบนาให้หมด เมื่อเกี่ยวแล้วก็อย่าเก็บข้าวที่ตก
อย่าเก็บผลที่สวนองุ่นให้หมด เจ้าอย่าเก็บองุ่นที่ตกในสวนของเจ้า จงเหลือไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าวบ้าง เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

   เมื่อเราทำงานเราได้รับผลผลิต ผลตอบแทนจากงานที่เราทำ พระเจ้าทรงบอกว่าให้เรารับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแต่ให้เหลือไว้เพื่อแบ่งปันให้คนยากจนกับคนอื่นๆบ้าง แล้วพระเจ้าทรงตรัสอีกครั้งในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 24 ข้อ 19 ว่าเมื่อเราทำแบบนี้แล้วพระองค์จะทรงอวยพระพรแก่กิจการทั้งหลายที่เราได้กระทำนั้นครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2552
   สวัสดีครับ อาทิตย์นี้เรากลับมาดูกฏเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงผ่านโมเสสในพระธรรมเลวีนิติกันต่อนะครับ :)
พระธรรมเลวีนิติบทที่ 19 ข้อ 4
อย่าให้ผู้ใดกลับนับถือรูปเคารพ หรือหล่อพระไว้เป็นรูปเคารพสำหรับตน เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

   เมื่อเราเชื่อในพระเจ้าและยอมให้พระองค์เป็นพระเจ้าในชีวิตของเรา เราก็จะต้องไม้หันไปกราบไหว้รูปเคารพ หรือยังยึดบางสิ่งบางอย่างให้มีส่วนสำคัญกับตัวเรามากกว่าพระเจ้าครับ

พระธรรมเลวีนิติบทที่ 19 ข้อ 5
เมื่อเจ้าถวายศานติบูชาแด่พระเจ้า จงถวายเพื่อให้เจ้าเป็นที่โปรดปราน

   เมื่อเรามอบถวายสิ่งใดกับพระเจ้าก็ให้เราตั้งใจกระทำเพื่อเราจะได้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552
   สวัสดีครับ เมื่อวานน้องคนเล็กผมเล่าให้ฟังว่าเค้าได้ไปเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ และวันนั้นเป็นวันแรกที่จะพบอาจารย์ที่สอนเพราะปกติจะเรียนทางโทรศัพท์ ปรากฎว่าอาจารย์ได้เตรียมบทสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อธรรมะ (พุทธศาสนา) พออาจารย์รู้ว่าน้องผมเป็นคริสเตียนก็เลยบอกว่าเค้าคงไม่พูดหัวข้อนี้ แล้วก็สนทนาแบบทั่วๆไปว่าทำไมถึงมาเป็นคริสเตียน น้องผมก็เลยมีโอกาสได้เป็นพยานให้อาจารย์ และก็ได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษไปด้วยครับ ฟังดูแล้วขำดีเหมือนกันนะครับ ว่าทำไมถึงบังเอิญได้พูดเรื่องพระเจ้าจากการไปเรียนภาษา ในบางโอกาสพระเจ้าก็อาจจะให้เราสามารถที่จะเป็นพยานถึงพระองค์ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ได้อย่างถูกต้องและผู้ฟังจะได้เข้าใจด้วยครับ :)
พระธรรม 1 โครินทร์ บทที่ 8 ข้อ 6
แต่ว่าสำหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียว คือ พระบิดา และสิ่งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์ และเราเป็นมาเพื่อพระองค์ และเรามีพระเยซูคริสตเจ้าองค์เดียว และสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์ และเราก็เป็นมาโดยพระองค์


วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552
   สวัสดีครับ ความภาคภูมิใจ ความเย่อหยิ่ง ในสิ่งที่เรามีอยู่ก็เป็นเหตุให้เรากระทำบาปได้นะครับ พระวจนะของพระเจ้าทำให้เราได้เห็นภาพของการล่อลวงให้ทำบาปจากใจของเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อเรามั่นใจ ภูมิใจในความเข้มแข็ง ความปลอดภัย ความพร้อมในทุกสิ่งที่มีอยู่ ทำให้เราเริ่มทำบาปโดยไม่มีความเกรงกลัวผลจากความบาปนั้น อีกทั้งทิฐิที่เรามีอยู่ก็ทำให้เราไม่รับฟังคำตักเตือนและคำสั่งสอนใดๆ แต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และยุติธรรม พระองค์จะทรงตัดสินทุกการกระทำนั้นตามความถูกต้องในทุกกรณีแก่ทุกคนด้วยความเสมอภาคครับ :)
พระธรรมโอบาดีห์บทที่ 1 ข้อ 3 - 4
ความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้าได้ล่อลวงเจ้าเอง เจ้าผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในซอกหิน ที่อาศัยของเจ้าอยู่สูง เจ้ารำพึงอยู่ในใจว่า "ผู้ใดจะให้เราลงมายังพื้นดิน"
แม้ว่าเจ้าเหินขึ้นไปสูงเหมือนนกอินทรี แม้ว่ารังของเจ้าอยู่ในหมู่ดวงดาวทั้งหลาย เราจะฉุดเจ้าลงมาจากที่นั่น พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ


วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2552
   สวัสดีครับ วันนี้ผมชวนให้เรามาลองอ่านกฏบัญญัติที่พระเจ้าทรงตรัสกับโมเสสให้บอกประชากรของพระองค์ เป็นตอนนึงในพระธรรมเลวีนิติครับ เรามาอ่านทีละตอนแล้วก็ค่อยๆพิจารณาในแต่ละข้อนะครับ :)
พระธรรมเลวีนิติบทที่ 19 ข้อ 1 - 2
พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
"จงกล่าวแก่ชุมนุมชนอิสราเอลว่า เจ้าทั้งหลายต้องบริสุทธิ์ เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้าเป็นบริสุทธิ์

   พระเจ้าทรงบอกจุดประสงค์ของกฏเกณฑ์นี้ ก็คือการที่เป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัติให้แก่ประชากรของพระองค์เพื่อเขาจะเป็นคนที่บริสุทธิ์ นั่นก็เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาและพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ครับ

พระธรรมเลวีนิติบทที่ 19 ข้อ 3
เจ้าทุกคนต้องเคารพมารดาและบิดาของตน และเจ้าต้องรักษาบรรดาสะบาโตของเรา เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

   จากพระธรรมข้อนี้เราก็ได้รู้ว่าพระเจ้าต้องเราให้เราเคารพพ่อแม่ และก็ให้เรารักษาวันสะบาโต (วันอาทิตย์) ให้เป็นตามพระประสงค์ของพระเจ้า คือวันนี้เป็นวันที่เราจะได้หยุดพักจากการงานต่างๆและก็ไปนมัสการพระเจ้าครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2552
   สวัสดีครับ วันนี้ผมได้ไปประกาศที่สวนลุมอีกครั้ง เราได้ไปประกาศกับครอบครัวนึงที่มานั่งพักผ่อนที่สวนลุม พี่ในทีมประกาศก็ได้พูดคุยเล่าเรื่องของพระเจ้าให้ฟัง แล้วพี่หัวหน้าครอบครัวได้พูดตอนนึงว่า "ถ้าผมเชื่อพระเจ้าและกินยาพิษแล้วผมจะไม่ตายใช่มั๊ย ถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็คงเป็นเรื่องของไสยศาสตร์" ความเป็นจริงแล้วพระเจ้าก็ทรงสามารถช่วยเขาไม่ให้ตายเพราะยาพิษได้ เราสามารถเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าจากเรื่องราวในพระคัมภีร์และจากคำพยานของหลายๆคน แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์ด้วย พระเจ้าจะทรงช่วยเราอย่างมีเหตุมีผลครับ พี่คนนี้ก็นั่งฟังเรานานพอสมควรเลย (เป็นชั่วโมงได้ครับ :)) แม้เค้ายังไม่เปิดใจ แต่พวกเราที่ทีมประกาศก็คิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการประกาศครับ :)
   ส่วนข้อพระคัมภีร์ในวันนี้คงจะหนุนใจเราในบางครั้งที่เราต้องตัดสินใจทำอะไรที่ดูจะเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่เราจะทำได้ เราอาจจะต้องอาศัยความกล้าหาญ ทูลขอต่อพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเจ้า อย่างเช่นที่เนหะมีย์ผู้เป็นเพียงพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชา แต่ด้วยใจที่มุ่งมั่นที่จะกลับไปบ้านเกิด (เป็นเมืองขึ้นของพระราชา) เพื่อสร้างเมืองนั้นที่ถูกทำลายขึ้นมาใหม่ เนหะมีย์ได้อธิษฐานกับพระเจ้า และเขาก็ด้วยกล้าหาญและความเชื่อ เขาก็ได้ทูลถึงความประสงค์นี้ต่อพระราชา และพระเจ้าก็ทรงกระทำให้สิ่งนั้นสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ครับ :)
พระธรรมเนหะมีย์บทที่ 2 ข้อ 4 - 5
แล้วพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าว่า "เจ้าปราถนาจะขออะไร" ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าของฟ้าสวรรค์
และข้าพเจ้าทูลพระราชาว่า "ถ้าเป็นที่พอพระทัยพระราชา และถ้าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของฝ่าพระบาท ขอทรงใช้ข้าพระบาทให้ไปยังยูดาห์ ยังเมืองอันเป็นที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระบาท เพื่อข้าพระบาทจะสร้างขึ้นใหม่"


วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2552
   สวัสดีครับ ขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงประทานสันติสุขกลับมากให้บ้านเมืองของเราอีกครั้งครับ วันนี้ผมนำข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวคำพยากรณ์ของการเสด็จมาอีกครั้งขององค์พระเยซูคริสต์เพื่อทรงพิพากษามนุษย์ตามการกระทำของแต่ละคน เราจะเห็นว่านอกจากคนอธรรมจะถูกตัดสินลงโทษแล้ว และพระธรรมของพระเจ้ายังบอกว่าเขายังจะรู้สึกถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ได้กระทำไป ทำให้เราได้ข้อคิดว่าบางทีคนเราทำบาปและจมอยู่กับความบาปโดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวว่าทำผิดเลย สิ่งนี้น่ากลัวมาก แต่ถ้าเราเดินตามพระวจนะเราจะมองเห็นว่าสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งใดที่เป็นความชอบธรรมและเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าครับ :)
พระธรรมยูดาบทที่ 8 ข้อ 14 - 16
คนเหล่านี้แหละที่เอโนค ซึ่งเป็นคนชั่วอายุที่เจ็ดนับจากอาดัมได้พยากรณ์ไว้ว่า นี่แน่ะ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นหมื่นๆ
เพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวง และทรงกระทำให้ทุรชนทั้งปวงรู้สึกถึงการอธรรมที่เขาได้กระทำด้วยใจชั่ว และรู้สึกตัวถึงการหยาบช้าทั้งหมดที่ทุรชนคนบาปเหล่านั้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์
คนเหล่านั้นมักเป็นคนบ่น และพร่ำทับถมตนเอง และประพฤติตามตัณหาอันชั่วของตัว คุยอวดเสียงขรม และยกยอผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตน


วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2552
   สวัสดีครับ สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้คงทำให้หลายๆคนไม่สบายใจ ขอให้เราได้ทูลขอกับพระเจ้าให้สันติสุขได้กลับคืนมา ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากผลของความบาปที่เกิดขึ้นกับประเทศของเรานะครับ
พระธรรมสุภาษิต บทที่ 4 ข้อ 15 - 18
จงหลีกเสีย อย่าเดินบนนั้น เลี้ยวออกไปเสีย และจงผ่านไป
เพราะถ้าคนชั่วร้ายไม่ได้ทำความผิด เขานอนไม่หลับ ถ้าเขาไม่ได้ทำให้คนใดสะดุด เขาจะหลับไม่ลง
เพราะเขารับประทานอาหารของความโหดร้าย และดื่มเหล้าองุ่นแห่งความทารุณ
แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้นๆจนเต็มวัน


วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2552
   สวัสดีครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนผมปวดหลังมาก ขนาดที่ลุกขึ้นจากที่นอนยังลำบาก และเดินธรรมดาก็ลำบาก ผมต้องงดการเล่นกีฬาที่ปกติถ้าไม่เป็นอะไรมากก็จะไป ตัวผมเองยังไม่แน่ใจว่าวันอาทิตย์นี้ที่กลุ่มพี่เลี้ยงที่โบสถ์จะไปประกาศที่สวนลุมผมจะสามารถไปร่วมทำงานได้มั๊ย ผมอธิษฐานกับพระเจ้า ขอให้พระเจ้ารักษาอาการเจ็บหลังนี้ และให้ผมสามารถไปรับใช้ในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไปออกประกาศเช่นนี้ และพระเจ้าก็ทรงสดับฟังคำอธิษฐานนี้ พระองค์ทรงรักษาผมให้หายในเช้าวันอาทิตย์ และเมื่อถึงเวลานัดหมายที่จะออกเดินทางไปประกาศตอนบ่ายสามโมง ฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก จนถึงสวนลุมก็ยังตกอยู่ แต่หลังจากฝนซาเราก็ได้เริ่มงานโดยออกไปเป็นกลุ่มย่อยๆ ขอบพระคุณพระเจ้าที่ในการประกาศครั้งนี้ผมได้เรียนรู้งานรับใช้นี้ ได้รับการหนุนใจจากการที่เห็นพี่ๆที่ร่วมในการประกาศ และเห็นผู้กลับใจรับเชื่อสองท่านจากกลุ่มย่อยที่ผมติดตามไปด้วย ซึ่งเราคงต้องอธิษฐานเผื่อเค้าต่อไปครับ
   หลังจากนั้นก็ได้อยู่ร่วมงานคอนเสิร์ต EASTER FOREVER "ยอม.....เพราะรัก" ต่อ ได้เห็นผู้มาร่วมงานจำนวนมากเลยครับ ซึ่งคิดว่าผู้ที่มาร่วมงานคงจะได้รับสิ่งดีๆ ได้รับรู้ถึงความหมายของวันอีสเตอร์มากยิ่งขึ้นครับ และขอพระเจ้าทรงอวยพระพรผู้มาร่วมงาน และศิลปิน รวมทั้งคณะผู้จัดงานที่ยอมเสียสละหลายๆสิ่งเพื่อให้เกิดงานนี้ขึ้นครับ :)
พระธรรมมัทธิว บทที่ 12 ข้อ 12
มนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากทีเดียว เหตุฉะนั้นจึงอนุญาติให้ทำการดีได้ในวันสะบาโต"


วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552
   สวัสดีครับ ใกล้วันอีสเตอร์อีกครั้งแล้วนะครับ วันนี้ผมมีข่าวมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมนึงที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับวันอีสเตอร์ครับ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2552 นี้จะมีฟรีคอนเสิร์ต ที่สวนลุมพินี งาน EASTER FOREVER "ยอม.....เพราะรัก" มีศิลปินได้แก่บอยด์ โกสิยพงษ์ , โต๋ ศักดิ์ สิทธิ์, บอย พีชเมกเกอร์,โจ นูโว,โรส ศิรินทิพย์,ปุ๊ อัญชลี, นิโคล เทริโอ ,บี พีระพัฒน์ , แอน นันทนา , โบ สุรัตนาวี ,เบน Silence screem ฯลฯ (www.yom.in.th) :)
พระธรรมลูกา บทที่ 3 ข้อ 4 - 6

ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือถ้อยคำของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่า "เสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า จงเตรียมมรรคาแห่งพระเป็นเจ้า จงกระทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไป
หุบเขาทุกแห่งจะถมให้เต็ม ภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลง ทางคดจะกลายเป็นทางตรง และที่สูงๆต่ำๆจะเป็นทางราบ
มนุษย์ทั้งปวงจะได้เห็นความรอดของพระเจ้า"


วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552
   สวัสดีครับ
พระธรรม 2 พงศาวดาร บทที่ 28 ข้อ 22 - 23

ในคราวทุกข์ยากนั้น พระองค์ยิ่งไม่ซื่อต่อพระเจ้า คือกษัตริย์อาหัสองค์เดียวกันนี้แหละ
เพราะพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาแก่พระของเมืองดามัสกัสซึ่งได้ให้พระองค์พ่ายแพ้และตรัสว่า "เพราะว่าพระเจ้าแห่งพระราชาของซีเรียได้ช่วยเขาทั้งหลาย เราจะถวายสัตวบูชาแก่พระเหล่านั้นเพื่อจะช่วยเรา" แต่พระเหล่านั้นเป็นเครื่องทำลายพระองค์และทั้งอิสราเอลทั้งปวงด้วย


   อ่านจากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ เราจะเห็นว่ากษัตริย์อาหัสเค้ามองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระราชาซีเรีย และคิดว่าที่สิ่งที่ทำให้พระราชาซีเรียนั้นยิ่งใหญ่มาจากรูปเคารพของเขา จนทำให้กษัตริย์อาหัสจึงละทิ้งพระเจ้าและไปกราบไหว้รูปเคารพของซีเรีย และผมก็คิดว่านี่คงสาเหตุที่หลายๆคนถึงหันไปกราบไหว้รูปเคารพ สาเหตุก็เพราะว่าเราเชื่อในสิ่งที่เราเห็น มากกว่าที่จะเชื่อในพระเจ้า เพราะฉะนั้นเมื่อเราพบปัญหาใดๆก็แล้วแต่ ให้เราแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าแทนการตัดสินใจที่มาจากความวิตกกังวลของเราเองครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552
   สวัสดีครับ คริสเตียนมักจะพูดถึงเรื่องของพระเจ้าให้คนอื่นฟัง และยังบอกว่าตัวเองเชื่อในพระเจ้า นั้นก็เพราะว่าเขามีความภูมิใจกับการที่มีความจริงของพระเจ้าในชีวิตครับ ทำให้เขากล้าที่จะยอมรับกับคนอื่นๆเกี่ยวกับการเป็นคริสเตียนครับ :)
พระธรรม 2 โครินธ์ บทที่ 11 ข้อ 10

ความจริงของพระคริสต์มีอยู่ในข้าพเจ้าแน่ฉันใด จึงไม่มีผู้ใดในเขตแคว้นอาคายาสามารถที่จะห้ามข้าพเจ้า ไม่ให้อวดเรื่องนี้ได้ฉันนั้น


วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2552
   สวัสดีครับ แม้ว่าอะไรรอบๆตัวเราดูจะไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับเรา บางทีก็อาจจะมีคนที่คอยคิดร้าย คอยเฝ้ามองความล้มเหลวของเรา แต่ในความเชื่อในการดูแลจากพระเจ้า เราจะต้องเข้มแข็งจะยืนหยัดอยู่ในความรักของพระองค์นะครับ :)
พระธรรม 2 ทิโมธี บทที่ 1 ข้อ 7

เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา


วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2552
   สวัสดีครับ สิ่งที่ทำให้ผู้คนหลงไป ก็เกิดขึ้นจากการรับรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง เช่น สิ่งที่มาจากรูปเคารพ คำทำนายเท็จ นิมิตเท็จ คำโกหกต่างๆ ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้มองเห็นข้อเท็จจริงที่อยู่รอบๆตัวเรา เพื่อเราจะไม่หลงตามสิ่งหลอกลวงต่างๆนั้นครับ :)
พระธรรมเศคาริยาห์ บทที่ 10 ข้อ 2

เพราะว่ารูปเคารพประจำบ้านพูดไม่ได้เรื่อง และผู้ทำนายก็เห็นนิมิตเท็จ คนช่างฝันเล่าความฝันเท็จ และให้คำเล้าโลมที่เปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้นประชาชนจึงหลงไปอย่างแกะ เขาทุกข์ใจเพราะขาดเมษบาล


วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552
   สวัสดีครับ ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ผมขอให้เป็นกำลังใจกับคนที่ดำเนินชีวิตโดยความชอบธรรมนะครับ :)
พระธรรมสุภาษิต บทที่ 24 ข้อ 16

เพราะคนชอบธรรมล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีก แต่คนชั่วร้ายจะถูกความลำบากยากเย็นคว่ำลง


วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552
   สวัสดีครับ ผมได้อ่านเรื่องราวของอาบีเมเลคในพระธรรมวินิจฉัย บทที่ 9 ข้อ 1 - 57 อาบีเมเลคเป็นคนที่ชั่วร้ายและน่ากลัวเขาได้ร่วมกับชาวเมืองเชเคมฆ่าพี่น้องของตนทั้งหมดเพื่อที่จะมามีอำนาจปกครองอิสราเอล เขาเป็นคนที่โหดร้ายและมีคนสนับสนุนเขามากมาย และคงไม่มีใครคิดว่าจะมีใครที่จะลงโทษเขาได้ แต่ในที่สุดพระเจ้าทรงลงโทษเขาและชาวเมืองเชเคมที่สนับสนุนเขา โดยให้เขาฆ่าและทำร้ายกันเองโทษของความบาปนั้นก็ตกอยู่กับพวกเขาทุกคน
   บางทีมีคนบอกว่าทำไมคนไม่ดีถึงไม่ถูกลงโทษแต่ว่ายิ่งเข้มแข็งยิ่งมีคนสนับสนุนมากขึ้น แต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ผู้เที่ยงธรรมจะทรงลงโทษเขาในเวลาที่เหมาะสมครับ

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552
   สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากนำข้อพระคัมภีร์ตอนนึง ที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงพระคุณของพระเจ้าต่อชีวิตของท่าน เพื่อที่เราจะระลึกได้ว่าพระเจ้าทรงรักเรา แม้ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนไม่ดีมาก่อน เมื่อก่อนเราอาจจะทำไม่ดีต่อพระองค์ แต่เพราะพระกรุณาของพระเจ้าที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ครับ :)
พระธรรม 1 ทิโมธี บทที่ 1 ข้อ 12 - 16

ข้าพเจ้าของพระคุณพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อ จึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์
ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นคนหลู่พระเกียรติ ข่มเหง และทำการหมิ่นประมาทพระองค์ แต่ข้าพเจ้าได้รับพระกรุณา เพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทำอย่างนั้น ก็ได้กระทำไปด้วยความเชื่ออย่างโฉดเขลา
และพระคุณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีมากเหลือล้นสำหรับข้าพเจ้า พร้อมด้วยความเชื่อ และความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์
คำนี้เป็นคำจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้ คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอก
แต่ว่าเพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้รับพระกรุณา คือว่าเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดกลั้นพระทัยทุกอย่างให้เห็นในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอกนั้น ให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวง ที่จะเชื่อในพระองค์ แล้วรับชีวิตนิรันดร์


วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552
   สวัสดีครับ เมื่อวานมีการอบรมการประกาศสำหรับกลุ่มพี่เลี้ยงที่โบสถ์ครับ ผมยังไม่เคยไปประกาศนอกโบสถ์แบบเป็นทีมประกาศเลย คงจะได้เห็นอะไรในงานรับใช้มากขึ้น และคงจะดีใจถ้าเราได้ประกาศเพื่อช่วยให้อีกหลายคนได้มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าครับ :)
พระธรรมโรม บทที่ 8 ข้อ 6

ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนัง ก็คือความตาย และซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข


วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2552
   สวัสดีครับ การที่เรามีเจ้านายที่ดีและกระทำตามสิ่งที่เจ้านายได้สั่งไว้ก็จะย่อมส่งผลดีกับตัวเรา ก็เหมือนกับการเป็นคริสเตียนที่ดีที่มีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเรา และคริสเตียนก็ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อต่อพระองค์เช่นกันครับ :)
พระธรรมยอห์น บทที่ 2 ข้อ 5

มารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่า "จงกระทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิด"


วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552
   สวัสดีครับ
พระธรรมเศฟันยา บทที่ 2 ข้อ 3

ทุกคนที่ใจถ่อมในแผ่นดินนี้ คือ ผู้ที่กระทำตามพระบัญชาของพระองค์ จงแสวงหาพระเจ้า จงแสวงหาความชอบธรรม แสวงหาความถ่อมใจ ชะรอยเจ้าจะได้รับการกำบังในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า


   ผู้ที่ยินดีที่จะทำตามพระเจ้า แสวงหาพระเจ้า สิ่งแรกที่ผู้นั้นต้องมีก็คือความถ่อมใจ และเมื่อเค้ายอมที่จะดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมแล้ว พระเจ้าจะทรงปกป้องเค้าในวันที่พระองค์จะทรงลงโทษการผิดบาปทั้งสิ้นครับ :)

วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2552
   สวัสดีปีใหม่ครับ เวลาปีนึงนี่ผ่านไปไวเหมือนกันนะครับ ก็เหมือนกับเวลาที่เรากำลังรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้งนึงก็สั้นเข้ามาอีกหนึ่งปีเช่นกัน ดังนั้นเราคงไม่ใช้ชีวิตให้ผ่านไปด้วยความประมาท แต่เฝ้าระวังในการดำเนินชีวิตตามหนทางแห่งความรอดนะครับ :)
พระธรรมมาระโก บทที่ 13 ข้อ 1 - 2

เมื่อพระเยซูเสด็จออกจากบริเวณพระวิหาร มีสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า "พระอาจารย์เจ้าข้า ศิลาและตึกเหล่านี้ใหญ่จริง"
พระเยซูจึงตรัสแก่สาวกนั้นว่า "ท่านเห็นตึกใหญ่เหล่านี้หรือ ศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็ไม่มี"


วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2551
   Merry Christmas ครับ :) ถึงเทศกาลคริสต์มาสอีกแล้ว เราก็คงได้เห็นการฉลองคริสต์มาสของคริสเตียนในหลาย ๆ ที่นะครับ และเราก็คงได้ร่วมยินดีและระลึกถึงพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งได้เสด็จมาเพื่อไถ่เราออกจากความบาป :)
พระธรรมโคโลสี บทที่ 1 ข้อ 14
ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา


วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2551
   สวัสดีครับ ใกล้คริสต์มาสอีกปีนึงแล้ว ไม่รู้ว่าเราได้วางเป้าหมายของชีวิตไว้ยังงัยกันบ้างครับ วันนี้ผมมีข้อความดีๆจากใบประกาศของโบสถ์มาให้อ่านกันครับ click เพื่ออ่าน ศุกร์นี้ที่โบสถ์เทียนสั่งมีงานประกาศคริสต์มาสถ้าว่างก็เชิญมาร่วมงานกันนะครับ :)
พระธรรมยอห์น บทที่ 14 ข้อ 6
พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา


วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2551
   สวัสดีครับ ไม่รู้ว่าคริสตมาสปีนี้ไปฉลองกันที่ไหนบ้างครับ ถ้ายังไม่มีโปรแกรมไปไหนผมอยากจะเชิญชวนมาร่วมงานฉลองคริสตมาสของคริสตจักรเทียนสั่งด้วยกันครับ วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551 เวลา 18:30 - 21:00 น. ครับ การจัดงานครั้งนี้จะมีกิจกรรมหลายๆอย่าง ได้แก่ ซุ้มเกมส์ที่ให้ข้อคิดดีๆ การแสดงละคร นิทรรศการเรื่องราวและความหมายของวันคริสต์มาส และฟังประสบการณ์ชีวิตของคุณหมอ พร้อมทั้งมินิคอนเสิร์ต ครับ :)
พระธรรมเอเฟซัส บทที่ 3 ข้อ 17
และพระองค์เสด็จมาเพื่อประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยู่ไกล และประกาศสันติสุขแก่คนที่อยู่ใกล้


วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2551
   สวัสดีครับ ในบางครั้งเราก็จะไม่รู้ว่าทำไมเราถึงพบกับความทุกข์ในชีวิตของเรา เราอาจจะนึกว่าเราทำดีแล้วก็น่าจะได้รับผลดีตอบแทน ก็ขอให้เราอธิษฐานกับพระเจ้า พระองค์จะทรงเปิดเผยสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจนั้นแก่เรานะครับ อาจจะเหมือนกับในกรณีของผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ที่เค้าทูลความทุกข์ใจของเค้าต่อพระเจ้าก็ได้นะครับ :)
พระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 15 ข้อ 19
เพราะฉะนั้น พระเจ้าจึงตรัสว่า "ถ้าเจ้ากลับมา เราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดี และเจ้าจจะยืนอยู่ต่อหน้าเรา ถ้าเจ้าออกปากพูดแต่สิ่งประเสริฐและไม่พูดสิ่งเลวทราม เจ้าจะเป็นเหมือนปากของเรา เขาทั้งหลายจะหันกลับมาหาเจ้า แต่เจ้าอย่าหันไปหาเขา


วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2551
   สวัสดีครับ ผมคิดว่าคงมีหลายคนอยากเป็นคนดี คนชอบธรรมใช่มั๊ยครับ คงมีน้อยคนอยากเป็นผู้ร้าย เป็นคนไม่ดี :) อาจารย์เปาโลได้บอกเคล็ดลับของการเป็นคนดีไว้ในพระธรรมฟีลิปปีตอนนี้ว่าความชอบธรรมที่แท้จริงนั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์ และวิธีการที่จะได้รับความชอบธรรมนั้นก็คือการที่เราเชื่อในพระองค์เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเรา พอรู้แบบนี้แล้วเราคงจะได้นำไปใช้ด้วยกันนะครับ และหวังว่าเราจะเป็นคนดีของพระเจ้าและคนดีที่แท้จริงของโลกนี้ครับ :)
พระธรรมฟีลิปปี บทที่ 3 ข้อ 8 - 9
ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์
และจะได้ปรากฎอยู่ในพระองค์ ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเอง ซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติ แต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์ เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อ


วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2551
   สวัสดีครับ
พระธรรมมัทธิว บทที่ 6 ข้อ 19 - 21
"อย่าส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลก ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้ และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้
แต่จงส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกิน และไม่มีสนิมจจะกัด และไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้
เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย


   ข้อพระคัมภีร์นี้คงเป็นสิ่งเตือนใจเราให้ได้คิดว่าตอนนี้เราให้ความสำคัญกับทรัพย์สมบัติในโลกนี้ หรือว่าเราให้ความสำคัญกับทรัพย์สมบัติในสวรรค์ที่พระเจ้าจะประทานให้มากกว่ากัน ก็คงได้ข้อคิดดีๆที่เราจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2551
   สวัสดีครับ ในสมัยของกษัตริย์อาสาของยูดาห์นั้น แผ่นดินไม่มีสันติภาพ มีแต่ความวุ่นวาย ความแตกแยกเกิดขึ้นมากมาย แต่เมื่อได้รับการเผยพระวจนะแล้วกษัตริย์อาสาและคนยูดาห์ก็ปฏิญาณตนต่อพระเจ้าว่าเค้าจะแสวงหาพระองค์ และเขาก็แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจของเขา แล้วเขาก็พบพระองค์และได้รับสันติสุขที่พระเจ้าทรงประทานแก่เขา นี่อาจจะเป็นเคล็ดลับที่เราสามารถนำมาใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบันได้นะครับ ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ :)
พระธรรม 2 พงศาวดาร บทที่ 15 ข้อ 15
และยูดาห์ทั้งปวงก็เปรมปรีดิ์เพราะสัตย์สาบานนั้น เพราะเขาทั้งหลายได้สาบานด้วยสุดใจของเขาและได้แสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นความปราถนาของเขา และเขาทั้งหลายก็พบพระองค์ และพระเจ้าทรงประทานให้เขาหยุดพักสงบรอบด้าน


วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2551
   สวัสดีครับ ใกล้วันคริสตมาสอีกแล้วครับ บางคนอาจจะมองว่าไม่เห็นใกล้เลย แต่สำหรับคนที่มีหน้าที่ช่วยเตรียมงานคงคิดแบบผมใช่มั๊ยครับ :)
วันนี้ผมมีคำพยานที่ได้จากพี่น้องพี่โบสถ์มาลงเพิ่มเติมครับ หวังว่าผู้ที่ได้อ่านจะได้รับความหนุนใจจากคำพยานเหล่านี้นะครับ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าก็ขอให้ท่านได้เรียนรู้จากคำพยานเช่นกันครับ :)    อ่านคำพยาน
พระธรรมยอห์น บทที่ 10 ข้อ 7 - 10
พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เราเป็นประตูของแกะทั้งหลาย
บรรดาผู้ที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจร แต่ฝูงแกะก็มิได้ฟังเขา
เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเขาไปทางเราผู้นั้นก็จจะรอด เขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร
ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์


วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2551
   สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากให้เรามาย้อนนึกถึงความผิดบาปที่เราได้ทำกัน เรารู้ว่าความบาปนั้นเป็นเหตุให้พระเจ้าทรงเสียพระทัย ทำให้องค์พระเยซูคริสต์ต้องมาสิ้นพระชนม์เพื่อพระองค์จะทรงไถ่ชีวิตของเราออกจากโทษแห่งความบาป ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ ความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ชีวิตของผมได้ค้นพบ ขอบพระคุณพระเจ้า อาเมน
พระธรรมเศคาริยาห์ บทที่ 12 ข้อ 10
"และเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดูและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม ดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูเรา ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง เขาจะไว้ทุกข์เพื่อท่านเหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรคนเดียวของตน และร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่าน เหมือนอย่างคนร้องไห้เพื่อบุตรหัวปีของตน


พระธรรมวิวรณ์ บทที่ 1 ข้อ 7
ดูเถิดพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ และนัยน์ตาทุกดวง และคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์ และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร่ำไห้เพราะพระองค์ จะเป็นไปอย่างนั้น อาเมน


วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2551
   สวัสดีครับ
พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 28 ข้อ 13 - 14
ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่จะกระทำตาม พระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัว ไม่ใช่เป็นหาง กระทำให้สูงขึ้นทางเดียว มิใช่ให้ต่ำลง
และถ้าท่านไม่หันเหไปจากถ้อยคำซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ โดยหันไปทางขวามือหรือทางซ้าย ไปติดตามปรนนิบัติพระอื่น


   เมื่อสองสามอาทิตย์นี้ผมได้ยินเรื่องราวของพี่น้องคริสเตียนที่หลงหายจากทางของพระเจ้า 2 เรื่อง คนนึงก็หลงไปไกลเลยไปปรนนิบัติพระอื่น อีกคนก็ตกอยู่ในการล่อลวงของสิ่งที่ไม่ดีรอบๆตัว ฟังแล้วก็น่าเป็นห่วงพี่น้องคริสเตียนในปัจจุบันที่ต้องอยู่ในโลกที่มีแต่การทดลองต่างๆมากมาย ขอพระวจนะในวันนี้ให้เป็นสิ่งที่จะเตือนสติเราให้เราเชื่อฟังพระเจ้า ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง เพื่อเราจะรักษาความเชื่อและผ่านการทดลองต่างๆไปได้ และพระองค์จะทรงยกชูชีวิตของเรานะครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551
   สวัสดีครับ
พระธรรมเนหะมีย์ บทที่ 7 ข้อ 2
ข้าพเจ้ามอบให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้า และฮานันยาห์ผู้ว่าการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็ม เพราะเขาสัตย์ซื่อและเป็นคนยำเกรงพระเจ้ามากว่าคนอื่นๆอยู่


   เรามาดูว่าผู้เผยพระวจนะเนหะมีย์ได้ใช้หลักอะไรในการเลือกคนที่จะมาดูแลกรุงเยรูซาเล็ม หลังจากที่เขาได้ช่วยกันฟื้นฟู และสร้างกำแพงเมืองขึ้นมาใหม่นะครับ คุณสมบัติของบุคคลที่สมควรมาเป็นผู้ปกครองเมืองคือ เป็นคนซื่อสัตย์และยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆ ถ้าพระเจ้าเมตตาผมหวังว่าซักวันหนึ่งเราจะเห็นคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้มาเป็นผู้นำในประเทศของเราบ้างนะครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551
   สวัสดีครับ
พระธรรมสดุดี บทที่ 49 ข้อ 10
เออ เขาจะเห็นว่า ถึงปราชญ์ก็ยังตาย คนโง่และคนโฉดก็ต้องพินาศเหมือนกัน และละทรัพย์ศฤงคารของตนไว้ให้คนอื่น


   พออ่านพระธรรมตอนนี้เราก็จะระลึกว่ามนุษย์ไม่ว่าผู้ใดก็ตาม ไม่ว่าเขาจะเป็นคนฉลาดมีความรู้ เป็นคนโง่เขลา หรือเป็นคนชั่วร้าย จิตวิญญาณของเขาก็ต้องพินาศในวันแห่งการพิพากษา ยกเว้นแต่มนุษย์คนนั้นได้รับการไถ่จากพระเจ้าแล้ว ฉะนั้นบรรดาทรัพย์สมบัติหรือวัตถุสิ่งของต่างๆบนโลกนี้ก็ไม่มีค่าเท่ากับความรอดแห่งจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล ขอให้เราลดความกังวลกับภาวะเศรษฐกิจกับความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้น แต่ให้เราช่วยกันอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงนำพาชีวิตและจิตวิญญาณของคนอีกมากมายให้ได้รับความรอดนะครับ และขอพระเจ้าทรงช่วยประเทศชาติของเราให้สามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้นะครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2551
   สวัสดีครับ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงยุติธรรม พระองค์ได้ตรัสสอนให้เรารู้จักที่จะคิดที่จะตัดสินสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรม และมอบความยุติธรรมนั้นให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับ :)
พระธรรมเลีนิติ บทที่ 19 ข้อ 15
เจ้าอย่าพิพากษาด้วยความอยุติธรรม เจ้าอย่าลำเอียงเข้าข้างคนจนหรือเห็นแก่หน้าผู้เป็นใหญ่ จแต่เจ้าจงพิพากษาเพื่อนบ้านของเจ้าด้วยความชอบธรรม


วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2551
   สวัสดีครับ พระเจ้าทรงสอนเราให้ดำเนินชีวิตในทางที่ชอบธรรม และผลลัพธ์ของการกระทำนั้นก็คือความรักมั่นคงที่พระองค์จะประทานให้ ให้เราเตรียมตัวที่จะแสวงหาพระองค์ เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดให้ความรอดนั้นมายังเราทั้งหลายนะครับ ถ้าเราตัดสินใจที่จะทำความชอบธรรมแล้วก็ขอให้เราแน่ใจกับผลลัพธ์ที่พระเจ้าทรงสัญญานะครับ :)
พระธรรมโฮเชยา บทที่ 10 ข้อ 12
จงหว่านความชอบธรรมไว้สำหรับตัว จงเกี่ยวผลของความรักมั่นคง เจ้าจงไถดินที่ร้างอยู่ เพราะเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาโปรยความรอดลงให้แก่เจ้า


วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2551
   สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังครับ เกี่ยวกับเรื่องงานที่บริษัทครับ พอดีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมากเกินไป ทำให้โปรแกรมไม่สามารถทำงานกับข้อมูลชุดนี้จนสำเร็จได้ ในจุดที่เกิดปัญหานี้เกิดจากโปรแกรมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมและแก้ไขได้ และปกติแล้วปัญหานี้ได้เกิดขึ้นประจำในหลายๆรอบการทำงานที่ผ่านมาครับ จนเรารู้กันว่าวิธีแก้ไขคือการสั่งให้โปรแกรมทำงานซ้ำอีกครั้งไปเรื่อยๆจนสำเร็จ เพราะว่าขณะนี้ยังไม่สามารถแบ่งข้อมูลชุดนี้ให้เป็นชุดย่อยๆได้ติดเงื่อนไขที่เราจะต้องให้อีกแผนกที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของข้อมูลดังกล่าวแบ่งข้อมูลให้ครับ และครั้งนี้มีน้องคนนึงในทีมเป็นคนรับผิดชอบโดยเริ่มทำงานกับข้อมูลนี้มาประมาณ 5 วันแล้ว ในแต่ละครั้งของการทำงานของโปรแกรมจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงกว่าจะรู้ว่าโปรแกรมจะผ่านหรือไม่ เขาทำครั้งแล้วครั้งเล่าจนเริ่มท้อและบอกว่าเค้าแก้ไขแบบนี้มาสิบครั้งแล้ว ในทุกวันที่ทำก็ต้องใช้เวลาจนถึงเที่ยงคืนบ้างตีหนึ่งบ้าง ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงแย่แน่ มีน้องอีกคนเสนอว่าให้เลื่อนข้อมูลบางอย่างออกไปให้เป็นรอบหน้าเพื่อลดการทำงานของโปรแกรม แต่ในใจผมไม่อยากให้ทำแบบนั้นเพราะไม่แน่ใจว่าเราแก้ไขข้อมูลปริมาณมากขนาดนี้ให้เลื่อนไปจะทำให้เกิดผลกับหน่วยงานหรือต่อเจ้าของข้อมูลหรือไม่ และก็มีโอกาสที่จะทำผิดพลาดในการแก้ไขข้อมูลมากๆได้ ถึงแม้ว่าเราจะลองแก้ไขตามแนวทางแบบนี้แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราอาจจะไม่มีเวลาเหลือที่จะมาทดลองซ้ำอีก วันต่อมาน้องที่รับผิดชอบงานนี้ได้บอกผมว่าเค้าจะลองอีกครั้งนีงถ้าไม่ผ่านก็คงต้องแก้ไขแบบที่มีการเสนอมา ผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อขอให้พระองค์ทรงช่วยให้การทำงานในครั้งนี้สามารถผ่านไปได้ ในใจผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงช่วยได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าปัญหานั้นจะดูเกินความสามารถของเรา ต่อมาอีก 4 ชั่วโมงของการทำงานในครั้งนี้พระเจ้าก็ทรงให้ผมได้เห็นตามความเชื่อและการทูลขอนั้น โปรแกรมทำงานจบโดยไม่มีปัญหาใดๆครับ หลายๆคนที่เห็นต่างก็ประหลาดใจเพราะเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าโปรแกรมจะทำงานสำเร็จได้ในครั้งนี้ ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการช่วยเหลือจากพระองค์ในทุกสิ่ง :)

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2551
   สวัสดีครับ ถ้าหากว่าเราทำงานรับใช้พระเจ้า ก็อย่าได้อวดผลสำเร็จจากการงานนั้นเลยครับ ถ้าเราจะอวดก็ให้ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงทำให้แผนงานของพระองค์สำเร็จนะครับ :)
พระธรรม 2 โครินธ์ บทที่ 10 ข้อ 17 - 18
"ถ้าผู้ใดจะอวด ก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด"
เพราะคนที่ยกย่องตัวเองไม่เป็นที่นับถือของผู้ใด คนที่น่านับถือนั้นคือคนที่พระเจ้าทรงยกย่อง


วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2551
   สวัสดีครับ ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงการเป็นคนชอบธรรมและดำเนินชีวิตกับพระเจ้าของโนอาห์ ในท่ามกลางการเสื่อมศีลธรรมของมนุษย์ พระเจ้าทรงลงโทษมนุษย์โดยให้น้ำท่วมโลก แต่พระองค์ทรงช่วยโนอาห์และครอบครัวของท่าน เราจะเห็นว่าไม่ว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์จะเลวร้ายอย่างไร แต่พระองค์จะทรงช่วยผู้ที่อยู่ในความชอบธรรมและดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเสมอ และความรักของพระเจ้าก็มายังครอบครัวของผู้ชอบธรรมอีกด้วย :)
พระธรรมปฐมกาล บทที่ 7 ข้อ 1
แล้วพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า "เจ้าจงเข้าไปในนาวาหมดทั้งครัวเรือนของเจ้า เพราะชั่วอายุคนรุ่นนี้เราเห็นเจ้าเป็นผู้ชอบธรรม


วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2551
   สวัสดีครับ ในเวลาที่พี่น้องของเรา (ซึ่งจะรวมความถึงพี่น้องในพระคริสต์ พี่น้องร่วมชาติ) มีความทุกข์ยาก อย่าให้เราทำตัวเหมือนคนเอโดมที่ยินดีและเยาะเย้ยที่ชาวยูดาห์มีความทุกข์ ถึงแม้เขาจะได้รับผลแห่งความทุกข์จากบาปที่เขาได้กระทำ แต่พระเจ้าก็ไม่ทรงปราถนาให้เราทำตัวแบบนั้นนะครับ :)
พระธรรมโอบาดีห์ บทที่ 1 ข้อ 12
เจ้าไม่ควรยืนยิ้มอยู่ด้วยความพอใจ ในเมื่อน้องชายของเจ้ารับเคราะห์ในครั้งนั้น เจ้าไม่ควรเปรมปรีดิ์เย้ยประชาชนยูดาห์ ในเมื่อเขาทั้งหลายถูกทำลาย เจ้าไม่ควรจะโอ้อวด ในวันที่เขาตกทุกข์ได้ยาก


วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2551
   สวัสดีครับ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คริสเตียนต้องหลงออกจากทางของพระเจ้าก็คือการสอนเท็จ
พระธรรม 2 ยอห์น บทที่ 1 ข้อ 5 - 11
และดูก่อนท่านสุภาพสตรี บัดนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านมิใช่เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเขียนพระบัญญัติใหม่ถึงท่าน แต่เป็นพระบัญญัติที่เราได้มีมาแล้วตั้งแต่เริ่มแรก นั่นก็คือให้เราทั้งหลายรักกันและกัน
และความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตาม
เพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็นอันมากเที่ยวจาริกไปในโลก คนไหนไม่รับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ คนนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์กับพระคริสต์
ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี เพื่อท่านจะได้ไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านได้กระทำมาแล้ว แต่อาจจะได้รับบำเหน็จเต็มที่
ผู้ใดล่อลวงและไม่อยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่มีพระเจ้า ผู้ใดอยู่พระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นั้นก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตร
ถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นำพระโอวาทนี้มาด้วย อย่ารับเขาไว้ในเรือน และอย่าสวัสดีกับเขา
เพราะว่าผู้ที่สวัสดีกับเขา ก็เข้าส่วนในการกระทำชั่วของเขานั้น

   พระธรรมในตอนนี้ได้เตือนสติให้ระวังตัวไม่ให้ถูกล่อลวงโดยผู้สอนเท็จ และให้ข้อสังเกตุที่จะทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง พระบัญญัติของพระเจ้าทรงสอนให้เรารักกันและกัน ให้เราประพฤติตามพระบัญญัติ ส่วนผู้สอนเท็จอาจจะสอนเราในบางสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในพระบัญญัติ เขาอาจจะไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า ขอพระเจ้าคุ้มครองครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2551
   สวัสดีครับ พระวจนะจาก
พระธรรมเศคาริยาห์ บทที่ 14 ข้อ 20 - 21
และในวันนั้นลูกพรวนที่ผูกม้าจะมีคำจารึกว่า "บริสุทธิ์แด่พระเจ้า" และหม้อซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าจะเป็นเหมือนชามซึ่งอยู่หน้าแท่นบูชา
เออ และหม้อทุกลูกในเยรูซาเล็มและยูดาห์ จะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเจ้าจอมโยธา เพื่อว่าทุกคนที่มาถวายสัตวบูชาจะเอาหม้อไปบ้าง และจะต้มเนื้อในหม้อเหล่านั้น ในวันนั้นจะไม่มีพ่อค้าในพระนิเวศของพระเจ้าจอมโยธาอีกต่อไป

   พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าในวันที่พระเจ้าจะเสด็จมา พระองค์จะทรงชำระทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ให้บริสุทธิ์ ในพระนิเวศของพระเจ้าทุกสิ่งจะเป็นของที่บริสุทธิ์เพื่อทุกคนที่มาหาพระองค์จะได้รับและดำรงอยู่ด้วยอาหารแห่งชีวิต ในพระนิเวศของพระเจ้าจะไม่มีการแสวงหากำไรและผลประโยชน์ใดๆ ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เราได้เห็นถึงน้ำพระทัยของพระองค์ :)

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2551
   สวัสดีครับ เรามาระลึกถึงอดีตกันดีมั๊ยครับ :)
พระธรรมเอเฟซัส บทที่ 2 ข้อ 12
จงระลึกว่า ครั้นนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนนอกพระคริสต์ ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอล และไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั้น ไม่มีที่หวัง และอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้า

   อ่านข้อพระคัมภีร์นี้ทำให้นึกสงสารคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า เค้าอยู่แบบไม่มีความหวังใจ ไม่มีส่วนในพันธสัญญาของเจ้าด้วย ตัวเราก็อาจจะเคยเป็นแบบนั้นในอดีตเช่นกัน เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราและให้เราเป็นครอบครัวเดียวกับพระองค์ ขอให้เราระลึกผู้อื่นและอธิษฐานเผื่อเค้าด้วยครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2551
   สวัสดีครับ วันนี้ให้เราลองมาดูพระธรรมในข้อนี้กันนะครับ
พระธรรมยากอบ บทที่ 2 ข้อ 13
เพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณา แต่ความกรุณาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษา

   ผมอ่านแล้วก็ทำให้ผมได้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในความยุติธรรมของพระเจ้า โดยในความยุติธรรมของพระองค์นั้นก็ยังทรงให้เราเห็นถึงความเมตตาของพระองค์ด้วย พระเจ้าทรงพร้อมที่จะให้อภัยเราแม้ว่าเราจะถูกพิพากษาว่าผิด ถ้าเราเคยที่จะเมตตาและให้อภัยผู้อื่นที่ทำผิดกับเรา :)

วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2551
   สวัสดีครับ ให้เรามาดูตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดที่ทรงสั่งสอนและมอบหมายงานให้ซาโลมอนพระราชโอรสที่จะมาสืบทอดบังลังก์ของพระองค์ กษัตริย์ดาวิดทรงสอนให้ซาโลมอนแสวงหาพระเจ้าและปรนนิบัตรพระองค์ และทรงมอบหมายงานในการสร้างพระวิหารของพระเจ้ากับซาโลมอน แทนที่พระองค์จะสั่งสอนให้ซาโลมอนขยายอาณาจักรและสร้างความรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรของพระองค์ นั่นเป็นเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดทรงรักพระเจ้าและให้ความสำคัญกับพระเจ้ามากกว่าวัตถุสิ่งของในโลกนี้ และคำสอนดีๆนี้เองก็ทำให้ต่อมากษัตริย์ซาโลมอนทรงได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้า เราอาจจะนำสิ่งเหล่านี้ไปสอนเด็กๆเพื่อวันนึงเค้าจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีรักพระเจ้านะครับ :)
พระธรรม 1 พงศาวดาร บทที่ 28 ข้อ 9 - 10
"ซาโลมอนบุตรของเราเอ๋ย เจ้าจงรู้จักพระเจ้า และจงปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจจริงและด้วยความเต็มใจของเจ้า เพราะพระเจ้าทรงพิจารณาจิตใจทั้งปวง และทรงเข้าใจในแผนงานและความคิดทั้งปวง ถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์เจ้าจะพบพระองค์ แต่ถ้าเจ้าทอดทิ้งพระองค์ พระองค์จะทรงเหวี่ยงเจ้าออกไปเสียเป็นนิตย์
บัดนี้จงฟังให้ดี เพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกเจ้าให้สร้างพระนิเวศเพื่อเป็นสถานนมัสการ จงเข้มแข็งและทำให้สำเร็จเถิด"


วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2551
   สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียน ที่ท่านอาจจะกำลังท้อใจกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนในเวลานี้ครับ สิ่งที่อาจจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นสิ่งนึงคือให้เราย้อนกลับไปมองว่าทำไมพระเจ้าทรงเลือกเราให้เป็นประชากรของพระองค์ ทำไมพระองค์ถึงอยากให้เราเป็นประชากรที่บริสุทธิ์แยกออกจากคนทั้งหลาย ไม่ใช่เพราะความดีของเราแต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงรักเราและพระองค์ทรงใช้ชีวิตในการไถ่เราออกมาจากการเป็นทาสในความบาป ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการระลึกถึงความรักของพระองค์ในวันนี้ครับ :)
พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 7 ข้อ 8
แต่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักท่านทั้งหลาย และพระองค์ทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย พระเจ้าจึงทรงพาท่านทั้งหลายออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และทรงไถ่ท่านทั้งหลายให้พ้นจากแดนทาส จากหัตถ์ฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์


วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2551
   สวัสดีครับ การที่เราไม่กระทำอะไรเลยก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราไม่ได้กระทำบาปนะครับ อย่างเช่นที่ปรากฎในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ ซึ่งผมขอนำประโยคที่เขียนในภาษาอังฤษซึ่งน่าเข้าใจง่ายกว่ามาครับ
พระธรรมเลวีนิติ บทที่ 5 ข้อ 1
"' If a person sins because he does not speak up when he hears a public charge to testify regarding something he has seen or learned about, he will be held responsible.

   ดังนั้นขอพระเจ้าทรงให้เรามีความกล้าหาญและสัตย์ซื่อที่จะเป็นพยานเพื่อจะยืนยันในสิ่งที่เป็นความจริงที่เราได้รับรู้นะครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2551
   สวัสดีครับ ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนที่พระเยซูทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพันคนจาก พระธรรมยอห์น บทที่ 6 ข้อ 5 - 13 เราจะเห็นว่าพระเยซูทรงลองใจฟีลิปว่าถ้าเกิดเราจะต้องเลี้ยงคนมากมายที่มาหาพระเยซูในขณะนั้น ฟีลิปจะคิดถึงอะไรก่อน ฟีลิปคิดว่าเขามีเงินเพียงเล็กน้อยคงซื้ออาหารมาไม่พอเลี้ยงประชาชน สาวกอีกคนนึงก็บอกว่าเรามีอาหารอยู่เพียงเล็กน้อยก็คงไม่พอ แต่สิ่งที่พระเยซูทรงเริ่มต้นกระทำในตอนนั้นคือทรงหยิบขนมปัง และโมทนาพระคุณพระเจ้า
   พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างให้กับเราเวลาเราพบกับปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ให้เราได้ระลึกถึงพระเจ้าก่อน ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เรามีอยู่และการที่พระองค์จะทรงช่วยเราให้ผ่านปัญหานั้นไปได้ครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2551
   สวัสดีครับ ในตอนเช้าวันพุธที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางไปทำงาน ในขณะที่กำลังขับรถในถนนสาทรก็พบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับ คือมีรถแท็กซี่คันหนึ่งวิ่งแซงรถที่กำลังกลับรถออกมาเพื่อจะตัดเข้าซอยที่อยู่ตรงข้ามที่กลับรถโดยกระทันหัน ทำให้ผมซึ่งขับอยู่ในทางตรงไม่สามารถที่จะชะลอรถได้ทัน ผมตกใจและไม่คิดว่าจะมีรถขับออกมาตัดหน้าแบบนี้ ในใจก็คิดว่าชนแน่ ทำได้เพียงอธิษฐานกับพระเจ้าเท่านั้น หลังจากที่ชนแล้วผมก็หักพวงมาลัยโดยคิดว่าจะลดแรงปะทะ จึงทำให้รถผมหลุดเข้าไปในซอยนั้นแทน ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงไม่ให้มีรถวิ่งสวนออกมาจากซอยนั้น เพราะว่าขณะนั้นรถผมหลุดเข้าไปในช่องทางที่รถวิ่งออกจากซอย และก็ในถนนสาทรก็ไม่มีรถตามหลังมาด้วย หลังจากลงรถผมก็ปวดคอและหลังจากการที่เข็มขัดนิรภัยดึงกลับ และเข่าซ้ายช้ำเพราะชนกับด้านหน้ารถ คนขับแท็กซี่พยายามจะบอกว่าผมขับมาเร็ว แต่ความจริงแล้วผมไม่ได้ขับมาด้วยเร็วเลย คนขับแท็กซี่ก็อธิบายเหตุการณ์กับตำรวจ โดยที่ผมไม่ค่อยได้อธิบายอะไรเพราะยืนเจ็บอยู่ แต่พระเจ้าทรงให้คุณตำรวจได้เข้าใจความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่ทำให้ผมผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาได้ครับ :)
   วันนี้ผมมีพระวจนะที่จะเตือนสติเราไม่ให้ใช้ชีวิตอย่างประมาท บางทีเราคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นทำให้ชีวิตมีความสุข และเราไม่อะไรกังวลเลย ถึงแม้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย จนกระทั่งพระเจ้าทรงลงโทษเราแล้วทุกอย่างก็อาจจะไม่เป็นแบบที่เราคิดไว้นะครับ :)
พระธรรมเศฟันยาห์ บทที่ 2 ข้อ 15
นี่เป็นเมืองที่สนุกสนานที่อยู่อย่างปลอดภัย เป็นเมืองที่คิดในใจของตนว่า "ข้านี่แหละ และไม่มีเมืองอื่นใดอีก" มันเป็นเมืองเริศร้างเสียจริงๆ เป็นที่อาศัยนอนของสัตว์ป่า ทุกคนที่ผ่านเมืองนี้ไป จะแสยะปากและสั่นกำปั้นของเขา


วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2551
   สวัสดีครับ เมื่อวานนี้ผมได้ลอง search หา web site ของรายการจากใจถึงใจ (รายการโทรทัศน์ของคริสเตียน) เพราะเคยดูที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ครับ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีแล้ว และก็ไม่มี web site นี้แล้วครับ และผมก็พบว่ามีคน post ข้อความใน web broad ที่นึง ซึ่งเขาอยากให้ถอดรายการนี้ออกไป เพราะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งของรายการมีเสนอคำพยานของผู้เชื่อมาเล่าเรื่องราวที่เขากลับใจใหม่ ซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัศจรรย์ในชีวิต ผู้ที่แสดงความคิดเห็นใน web broad ท่านนี้เห็นว่าเป็นการชักชวนหรือบางคนอาจจะคิดว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนให้มาเชื่อศาสนาคริสต์ และเขาเห็นว่าผู้ที่เป็นพยานจะพูดว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากที่แต่ก่อนเมื่อยังมีความเชื่อเดิม เขามองว่าเป็นการกล่าวที่เป็นนัยในทำนองที่ว่าศาสนาเดิมของผู้ที่เป็นพยานไม่ถูกต้อง
   ผมคิดว่าความคิดเห็นของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันได้นะครับ ถ้าเราอ่านในพระธรรมยอห์นบทที่ 7 ตั้งแต่ข้อ 25 ถึง 42 จะเห็นว่าเมื่อประชาชนได้ฟังสิ่งที่พระเยซูทรงสั่งสอนเขา ก็มีหลายคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน บางคนก็บอกว่า "พระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะ" บางคนก็บอกว่า "พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์" บางคนก็ไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พวกมหาปุโรหิตและฟาริสีก็ไม่เชื่อในพระเยซูและยังพูดกับเจ้าหน้าที่ว่าให้จับพระเยซูมา
   แต่มีชายผู้หนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัส เขาได้เคยไปพบพระเยซู และสนทนากับพระองค์ได้พูดกับพวกมหาปุโรหิตและฟาริสีว่า ก่อนที่เราจะตัดสินผู้ใดเราจะต้องฟังเขาก่อนและรู้และเข้าใจสิ่งที่เขาได้กระทำ ผมก็อยากวิงวอนต่อผู้ที่กำลังตัดสินกับสิ่งที่คริสเตียนได้ทำนั้น เหมือนกับที่นิโคเดมัสได้ให้ความเห็นไว้ครับ
พระธรรมยอห์น บทที่ 7 ข้อ 50 - 51
นิโคเดมัสผู้ที่ได้มาหาพระองค์คราวก่อนนั้น และเป็นคนหนึ่งในพวกเขา ได้กล่าวแก่พวกเขาว่า
กฎหมายของเราตัดสินคนใดโดยที่ยังไม่ได้ฟังเขาก่อน และรู้ว่าเขาได้ทำอะไรบ้างหรือ"


วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2551
   สวัสดีครับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ถ้าเราเดินทางออกจากบ้านก็จะเห็นมีคนออกมาเล่นน้ำกันมาก ที่สังเกตุเห็นที่ต่างจากปีก่อนๆก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์กันมาก หลายๆกลุ่ม พอมาฟังข่าวทางโทรทัศน์ก็พบว่ามีข่าวเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทกันของกลุ่มวัยรุ่น ถึงกับว่ามีสถิติของจังหวัดนึงระบุว่ามีเหตุตีกันของวัยรุ่นทุก 10 นาทีในช่วงนี้เลยครับ ข่าวเรื่องยาเสพติด ข่าวการรวนลามผู้หญิง อีกมุมนึงเราก็จะเห็นข่าวที่มีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งมากมาย เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้เห็นปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน หลายคนคงเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าเราควรจะเริ่มต้นแก้ปัญหาจากหน่วยย่อยที่สุดทางสังคมก็คือครอบครัว วันนี้ผมได้นำพระวจนะที่กล่าวถึงหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวมาฝากครับ และขอให้เราอธิษฐานเผื่อครอบครัวและสังคมของเราด้วยนะครับ :)
พระธรรมโคโลสี บทที่ 3 ข้อ 18 - 21
ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตน ซึ่งเป็นการสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน และอย่ามีใจขมขื่นต่อนาง
ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่าง เพราะการนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ฝ่ายบิดา ก็อย่ายั่วยุบุตรของตนให้ขัดเคืองใจ เกรงว่าเขาจะท้อใจ


วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2551
   สวัสดีครับ พระวจนะของพระเจ้ามักจะสอนเราไม่ให้เป็นคนโอ้อวด แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะอวดให้กับผู้อื่นได้เช่นกัน นั่นก็คือ พระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเรา
พระธรรมยากอบ บทที่ 1 ข้อ 9 - 11
ให้พี่น้องที่ต่ำต้อยโอ้อวดในการที่พระเจ้าทรงเชิดชูเขา
และคนมั่งมีก็จงโอ้อวดเมื่อตกต่ำลง เพราะว่าเขาจะต้องล่วงลับไปดุจดอกหญ้า
เพราะเมื่อตะวันขึ้น ความร้อนอันแรงกล้าก็กระทำให้หญ้าเหี่ยวแห้งไป และดอกหญ้าก็ร่วงหล่น และความงามของมันสูญสิ้นไป คนมั่งมีก็จะเสื่อมสูญไปกลางคันเช่นกัน


   สิ่งที่มีคุณค่าที่เราจะชื่นชมยินดีคือการเชิดชูจากพระเจ้ามิใช่ความมั่งมี เพราะเมื่อวันนึงที่คนมั่งมีตกต่ำลง คุณค่าที่คนอื่นชื่นชมก็จะหมดลงไปด้วย แต่คนที่พระเจ้าทรงรักนั้นพระองค์จะยกให้สูงขึ้น :)

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2551
   สวัสดีครับ วันนี้ผมมีคำอวยพรจากในพระวจนะของพระเจ้ามาฝากครับ และขอให้พระเจ้าทรงอวยพระพรให้กับทุกๆคนด้วยครับ :)    จากพระธรรมกันดารวิถีพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่า ให้บอกอาโรนและบุตรของท่านว่าจงอวยพรแก่คนอิสราเอลดังนี้ครับ
พระธรรมกันดารวิถี บทที่ 6 ข้อ 24 - 26
ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน
ขอพระเจ้าทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน
ขอพระเจ้าทรงเงยพระพักตร์ของพระองค์เหนือท่าน และประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน


วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2551
   สวัสดีครับเมื่อวานนี้เป็นวันก่อนวันอีสเตอร์วันนึง ผมได้มีโอกาสได้ไปช่วยตกแต่งไข่สำหรับวันอีสเตอร์และจัดเวทีที่โบสถ์อีกนิดหน่อย และตอนเย็นก็ได้ออกไปสำรวจเส้นทางที่เราจะเดินไปอวยพรและแจกไข่อิสเตอร์ให้กับพี่น้องในชุมชนรอบๆโบสถ์เพื่อจะมากลับเขียนแผนที่อย่างละเอียดไว้ให้กับผู้นำขบวนที่เราจะเดินไปในวันรุ่งขึ้น พวกเราไปสำรวจกัน 3 คนก็เดินถือกระดาษกับปากกาเพื่อไปจดรายละเอียดของเส้นทางที่จะไป ขณะที่เริ่มเดินไปในเส้นทางที่หนึ่งคือชุมชนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์ เราเริ่มต้นโดยเดินข้ามถนนจากหน้าโบสถ์ไปแล้วเดินเข้าไปยังตรอกเล็กๆซึ่งข้างในมีบ้านเล็กๆเรียงต่อๆกัน มีทางแคบๆระหว่างซอยเชื่อมกันคล้ายๆชุมชนแออัดครับ บางซอกซอยก็ดูน่ากลัวเหมือนกัน ผมก็เพิ่งเคยเข้าไปในนั้นครั้งแรกครับ ระหว่างที่ผมยืนจดรายละเอียดอยู่นั้นมีคนในชุมชนได้ถามผมว่าคุณมาจากไหนเหรอ แล้วมาทำอะไรที่นี่ เค้าคงเห็นผมดูเป็นคนแปลกหน้าและมายืนจดอะไรอยู่หน้าบ้านเค้า ผมก็ตอบว่าผมมาจากคริสตจักรเทียนสั่งครับ วันนี้มาสำรวจเส้นทางไว้ทำแผนที่ ให้กับพี่น้องที่โบสถ์เพื่อจะเดินมาแจกไข่อิสเตอร์ในวันพรุ่งนี้ครับ เค้าก็ทำหน้างงๆและพูดกับเพื่อนบ้านอีกสองคนว่าคริสตจักรเทียนสั่งคือที่ไหนกัน ผมก็บอกว่าอยู่ถนนข้างๆนี้ตรงข้ามกันนี้เองครับ เค้าก็บอกกันว่าไม่รู้จักนะ ผมอธิบายเพิ่มเติมว่าทุกปีในวันอีสเตอร์จะมีคนที่โบสถ์มาในชุมชนและก็มาทักทายกันและแจกไข่วันอีสเตอร์ครับ แต่เค้าก็ทำหน้าเหมือนไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับ
   พอถึงตอนนี้ผมก็รู้สึกงงๆเหมือนกัน และคิดในใจว่าทำไมอยู่ใกล้ๆกันแค่เดินออกจากชุมชนและอยู่ถนนที่ตรงข้ามกันเท่านั้นเอง แต่ทำไมเค้าไม่รู้จักโบสถ์เราเลย สงสัยเราต้องกลับมาคิดกันแล้วว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราไม่รู้จักกับพระเจ้าเลยครับ :)
พระธรรมกิจการของอัครทูต บทที่ 16 ข้อ 10
ครั้นท่านเห็นนิมิตนั้นแล้ว เราจึงหาโอกาสทันทีที่จะไปยังแคว้นมาซิโดเนีย ด้วยเห็นแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวแคว้นนั้น


วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2551 เมื่อเราทูลขอสิ่งใดจากพระเจ้า อย่าได้สงสัยว่าพระเจ้าจะทรงสามารถช่วยเราได้จริงหรือไม่ เหมือนอย่างเหตุการณ์ในพระธรรมกันดารวิถีที่โมเสสได้ทูลถึงเรื่องทุกข์ใจที่ประชาชนมาคร่ำครวญกับโมเสสถึงเรื่องอาหารในถิ่นทุรกันดาร แล้วพระเจ้าทรงตรัสตอบโมเสสว่าพระองค์จะทรงประทานเนื้อเพื่อเลี้ยงดูประชาชนทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งเดือนเเต็มจนเกินความต้องการของพวกเขา โมเสสกลับเกิดความสงสัยว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูคนอิสราเอลที่อยู่กับเขาหลายแสนคนได้จริงหรือ และพระเจ้าทรงตรัสเตือนโมเสสถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และทรงยืนยันสิ่งที่พระองค์จะกระทำเพื่อเขา
พระธรรมกันดารวิถี บทที่ 11 ข้อ 23
พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "พระหัตถ์ของพระเจ้าสั้นไปหรือ บัดนี้เจ้าจะเห็นว่าคำของเราจะสำเร็จเพื่อเจ้าจริงหรือไม่"


วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2551 ในระหว่างที่ผมนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในตอนเช้าวันนี้ ไม่รู้ผมคิดอะไรขึ้นมาผมอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ผมได้เห็นพระองค์ด้วยตาผมด้วยเถิด ต่อมาในขณะที่ก่อนที่ผมจะเข้านอนในคืนนี้ผมได้เปิดพระคัมภีร์โดยที่ยังไม่ได้คิดว่าจะอ่านพระคัมภีร์บทใด ข้อใด และผมก็อ่านพบข้อพระคัมภีร์นี้เป็นข้อแรกครับ
พระธรรมอิสยาห์ บทที่ 45 ข้อ 15
แท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอลพระผู้ช่วยให้รอด

   ผมคิดว่าพระเจ้าทรงบอกผมว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ปรากฎพระองค์ให้เราเห็น แต่ถ้าผมอยากจะพบพระเจ้าผมจะต้องแสวงหาพระองค์ :)

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551
   สวัสดีครับ เราลองอ่านในพระธรรมข้อนี้กันนะครับ
พระธรรมโรม บทที่ 7 ข้อ 21 - 23
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่ง คือเมื่อใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะกระทำความดี ความชั่วก็พร้อมที่จะผุดขึ้น
เพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้า
แต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้า ซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้า และชักนำให้ข้าพเจ้าอยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาป ซึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้า

   เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วในใจเราทุกคนนั้นอยากที่จะทำความดี แต่ว่าความบาปที่อยู่ในตัวเรานั้นพร้อมที่จะนำเราให้ทำในสิ่งตรงกันข้าม ขอให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงช่วยเราให้เอาชนะความบาปที่ซ่อนอยู่นั้นให้ได้นะครับ

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551
   สวัสดีครับ อาทิตย์ที่ผ่านมาผมร่วมงานเลี้ยง 2 งานด้วยกัน งานแรกเป็นงานเลี้ยงของอนุชนซึ่งเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงนมัสการพระเจ้า แบ่งปันพระคำ และก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันครับ ถัดมาแค่วันเดียวผมไปสัมนากับบริษัทและตอนค่ำมีงานเลี้ยงซึ่งมีการรับประทานอาหาร มีหลายคนดื่มเบียร์ดื่มเหล้า มีการแจกของรางวัล มีการประกวดการร้องคาราโอเกะ บางคนเมาเหล้าแล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงไปแซวพิธีกรผู้หญิง ผมได้เห็นความแตกต่างกันหลายๆอย่าง สำหรับคริสเตียนแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะต้องอยู่ในสังคมที่แตกต่างกัน เราก็จะต้องวางตัวให้ถูกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ :)
พระธรรม 1 เปโตร บทที่ 2 ข้อ 9
แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์


วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551
   สวัสดีครับ วันนี้เราจะเริ่มด้วยพระธรรมที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูนะครับ
พระธรรม สุภาษิต บทที่ 22 ข้อ 6
จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น

   พระวจนะบอกเราว่าให้เราฝึกอบรมเด็กในทางที่เหมาะสม เมื่อเด็กนั้นโตแล้วเขาจะดำเนินชีวิตในทางนั้น ถ้าเรา มองในด้านในอีกด้านนึงคือ ถ้ามีคนสอนเด็กๆในทางที่ไม่เหมาะสม เด็กเหล่านั้นเมื่อโตขึ้นเค้าก็คงจะเดินในทางที่ไม่ถูกต้องนั้นเช่นกัน เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องเริ่มสอนเด็กๆโดยไม่รอให้เขาไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเองหรือจากคนที่ไม่ดีนะครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551
   สวัสดีครับ อยากทราบมั๊ยครับว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์นั้นสามารถหาข้อพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้หรือไม่ ให้เรามาติดตามที่หัวข้อนี้ "วิทยาศาสตร์กับการพิสูจน์เรื่องของพระเจ้า" กันนะครับ :)

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551
   สวัสดีครับ เรารู้ว่าพระเจ้าทรงยุติธรรม พระองค์ทรงตัดสินคนทั้งหลายจากการกระทำ ไม่ว่าเขาจะกระทำความชอบธรรมหรือกระทำบาป
พระธรรม เอเสเคียล บทที่ 33 ข้อ 13 - 14
แม้เราจะกล่าวแก่คนชอบธรรมว่าเขาจะมีชีวิตอยู่แน่ ถ้าเขายังวางใจในความชอบธรรมของเขา และกระทำความบาปชั่ว การกระทำทั้งหลายที่ชอบธรรมของเขาย่อมไม่อยู่ในความทรงจำอีกเลย แต่เขาจะต้องตายเพราะความบาปชั่วซึ่งเขาได้กระทำไว้
อีกประการหนึ่ง แม้เราจะได้กล่าวแก่คนชอบอธรรมว่า 'เจ้าจะต้องตายแน่' ถ้าเขาหันกลับจากบาปของเขา มากระทำความยุติธรรมและความชอบธรรม

   ผมประทับใจเมื่อได้อ่านในประโยคเงื่อนไขที่มีคำว่า 'ถ้า' จากข้อพระคัมภีร์สองข้อนี้ เพราะทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ตัดสินเราเพียงสิ่งที่เรากระทำ แต่พระองค์ยังทรงให้โอกาสเราจะตัดสินใจและกลับใจเสมอ :)

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2551
   สวัสดีครับ ผลการจัดอันดับคำที่มีคนค้นหามากที่สุดประจำปี 2007 ของ Google ในกลุ่มคำค้นหาเกี่ยวกับ ใคร ? (Who is ...) อันดับที่หนึ่งคือคำว่า "Who is God" แสดงให้เราเห็นว่ามีคนอยากรู้จักพระเจ้ามากมายทั่วโลกครับ นั่นก็อาจมองได้ว่ายังมีคนอีกมากที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าครับ และแสดงให้เห็นว่าการประกาศข่าวประเสริฐก็ยังเป็นสิ่งที่คริสเตียนต้องให้ความสำคัญด้วยใช่มั๊ยครับ
   วันนี้เรามาดูสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้กล่าวถึงพระเจ้าในพระธรรม 2 ซามูเอลกันครับ :)
พระธรรม 2 ซามูเอล บทที่ 22 ข้อ 2 - 3
พระองค์ท่านตรัสว่า "พระเจ้าทรงเป็นพระศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์เป็นโล่ และเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพเจ้า เป็นที่กำบังเข้มแข็งและเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า องค์พระผู้ช่วยของข้าพระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากความทารุณ


วันอังคารที่ 22 มกราคม 2551
   สวัสดีครับ วันนี้ผมได้ดูรายการสารคดีทางโทรทัศน์รายการหนึ่ง เค้าเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าใครเป็นบุคคลที่แข็งแรงที่สุดในโลกขณะนี้ ชายคนนึงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลที่เป็นแชมป์งัดข้อ หรือชายอีกคนที่สูง 180 ซม. ที่สามารถลากเครื่องบินได้ คำตอบคือชายอีกคนหนึ่งที่สูงเพียง 170 ซม. ที่ชื่อว่าเดนนิส รูปร่างของเขาเล็กว่าสองคนแรก แต่เขามีความสามารถหลายๆอย่างที่มหัศจรรย์ เขาสามารถดึงรถมอเตอร์ไซด์คันใหญ่สองคันที่พยายามเร่งเครื่องเพื่อลากเขาออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เขาสามารถลากเครื่องบินได้ สามารถดึงโซ่ขนาดใหญ่ที่มัดแขนทั้งสองข้างของเขาหลายๆจุดให้ขาดได้ และอีกหลายอย่าง ในสารคดีบอกว่าเดนนิสเชื่อว่าเขาทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะพระเจ้าทรงอวยพรเขามอบร่างกายที่แข็งแรงให้เขา เดนนิสออกไปทำการแสดงความสามารถของเขาพร้อมกับพูดเรื่องของพระเจ้า
   พอเราได้ยินเรื่องราวของเดนนิสแล้ว เรารู้สึกมั๊ยครับว่าทำไมเดนนิสถึงได้ยกย่องพระเจ้าและบอกว่าพระองค์ประทานความสามารถเหล่านี้ให้เขา ทำไมเขาไม่บอกว่าเพราะเขาเองที่ออกกำลังกายจนทำให้แข็งแรงแบบนี้ เพราะว่าเดนนิสเป็นคนถ่อมใจและเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของประทานจากพระเจ้าจริงๆ และเขาอยากให้คนอื่นรู้จักพระเจ้าและชื่นชมในพระองค์เขาจึงออกไปประกาศสิ่งเหล่านี้ ขอให้เรื่องราวของเดนนิสเป็นพระพรสำหรับทุกคนนะครับ :)
พระธรรมฮาบากุก บทที่ 3 ข้อ 19
พระเยโฮวาห์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า พระองค์ทรงกระทำเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย


วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2551
   สวัสดีครับ เราจะเห็นว่าบางคนพยายยามจะแก้ปัญหาต่างๆของตัวเองอย่างรอบคอบทุกอย่าง แต่ในที่สุดปัญหาก็ไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มมากขึ้น ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นได้ล่ะครับ ถ้าเราอ่านจากพระธรรมตอนนี้จะเห็นว่าสิ่งที่เขาพยายามนั้นไม่ได้เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่เขาทำตามความคิดความเข้าใจของเขาเองครับ
พระธรรมอิสยาห์ บทที่ 30 ข้อ 1
พระเจ้าตรัสว่า "วิบัติแก่ลูกหลานที่ดื้อดึง ผู้กระทำแผนงาน แต่ไม่ใช่ของเรา ผู้กระทำสนธิสัญญา แต่ไม่ใช่ตามน้ำใจเรา เขาจะเพิ่มบาปซ้อนบาป
อ่านย้อนหลัง


จำนวนผู้เยี่ยมชม