คำพยาน

 

-        คำพยานของผม

-        คำพยานของคุณสุนันทา   พิมพ์ประไพภรณ์

-        คำพยานของคุณเอื้อพร  พิเชษฐวศิน

-        คำพยานของคุณสิริ  พิเชษฐวศิน

-        คำพยานของรตท(หญิง)วราภรณ์

-        คำพยานของคุณจรูญ

-        คำพยานของคุณสมสนิท สำเนียงดัง

-        คำพยานของคุณกัลยา

-        คำพยานเรื่องต้นไม้ ชีวิตที่พระเจ้าประทาน